PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obiektywna ocena zakresu ruchów w odzieży ochronnej - badania z użyciem goniometru

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Objective assessment of the range of motion in protective clothing – goniometer tests
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie nowej, obiektywnej metody oceny właściwości ergonomicznych odzieży ochronnej oraz porównanie przy jej wykorzystaniu, wpływu dwóch różnych rodzajów odzieży ochronnej, tzn. odzieży strażackiej oraz odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi na zakres ruchów użytkowników podczas wykonywania 9 ćwiczeń statycznych. Badania zakresu ruchów w stawach (ROM) wykonywano z wykorzystaniem standardowego dwuramiennego goniometru. W badaniach wzięło udział 5 ochotników o zróżnicowanej budowie ciała. Każdy z nich testował dwa rodzaje odzieży ochronnej dopasowanej zgodnie z tabelami rozmiarowymi, podanymi przez producentów. Każdy wariant odzieży ochronnej porównywano z odzież referencyjną, opracowaną dla potrzeb badań, w oparciu o wyniki skanowania 3D sylwetek uczestników. Dla obu zestawów odzieży ochronnej wyznaczono wskaźniki zmiany ruchomości w stawach (%ROM). Na ich podstawie oceniono, który z wariantów powoduje większe ograniczenia ruchowe. Odzież strażacka dla wszystkich 9 ruchów uzyskała dodatnie wartości wskaźników (%ROM), co wskazuje, iż odzież ta powodowała pewne ograniczenia ruchowe w stosunku do odzieży referencyjnej. Jednak różnice pomiędzy wynikami zakresu ruchów w stawach (ROM) dla poszczególnych wariantów odzieży były istotne tylko w 3 przypadkach: dla zgięcia w stawie łokciowym, odwiedzenia w stawie barkowym oraz odwiedzenia w stawie biodrowym. Odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi w kilku przypadkach uzyskała ujemne wartości wskaźników ruchomości w stawach (%ROM), co wynikało prawdopodobnie ze zbyt luźnego dopasowania odzieży do sylwetek 2 na 5 uczestników. Stwierdzono zatem, iż badania ROM w odzieży ochronnej powinny stanowić uzupełnienie subiektywnej oceny ergonomicznej odzieży. Uwzględnienie w badaniach oceny zakresu ruchów wariantu odzieży referencyjnej umożliwia skwantyfikowaną ocenę odzieży ochronnej poprzez wyznaczenie wskaźników zmiany ruchomości w poszczególnych stawach (%ROM). Zaproponowany wskaźnik pozwala ocenić rzeczywiste ograniczenia powodowane przez odzież ochronną.
EN
The aim of this study was to present a new, objective method for assessing the ergonomic properties of protective clothing, investigate and compare the effects of two different types of protective clothing (firefighter protective clothing and chemical protective clothing) on the user’ movement during 9 static exercises. The study of range of motion in joints (ROM) was performed using a standard goniometer. Five volunteers with a different body composition participated in the study. Each of them tested two types of protective clothing, tailored according to the size tables given by the manufacturers. Each variant of protective clothing was compared to the reference clothing, developed for the study, based on the results of 3D scanning of participants’ silhouettes. For both ensembles of protective clothing, indexes of mobility change (%ROM) were determined. Based on these indexes we evaluated, which variant of clothing causes greater movement limitations. Firefighter’s clothing has achieved positive values of indexes %ROM for all 9 movements, indicating that this garment caused some movement limitations in relation to the reference clothing. However, the differences between the results of the range of motion in joints (ROM) for particular variants of clothing were significant only in 3 cases: elbow flexion, shoulder abduction and hip abduction. Chemical protective clothing achieved negative values of indexes %ROM in some cases, which was probably due to the loose fitting of garments to the silhouettes of 2 out of 5 participants. Therefore, it was concluded that ROM testing in the protective clothing should be a supplement to the subjective ergonomic assessment of clothing. The inclusion - variant of the reference clothing in the study, enables a quantified assessment of protective clothing by determining the indexes of mobility change in particular joints (% ROM). The proposed indicator allows to assess the real limitations caused by the protective clothing.
Rocznik
Tom
Strony
25--30
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Zakładzie Ochron Osobistych
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Zakładzie Ochron Osobistych
autor
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Zakładzie Ochron Osobistych
Bibliografia
 • [1] Adams P. S., W. M. Keyserling. 1993. "Three methods for measuring range of motion while wearing protective clothing: a comparative study". International Journal of Industrial Ergonomics, 12, pp. 177-191.
 • [2] Adams P. S., W. M. Keyserling. 1995. "The effect of size and fabric weight of protective coveralls on range of gross body motions". American Industrial Hygiene Association Journal, 56, pp. 338-340.
 • [3] Adams P. S., W. M. Keyserling. 1996. "Methods for Assessing Protective Clothing Effects on Worker Mobility". Performace of protective clothing: 4th Volume, ASTM STP 1133, James P. McBriarty and Norman W. Henry, eds. Philadelphia, PA: American Society for Testing and Materials, pp. 651-659.
 • [4] Ciesielska-Wróbel I., E. DenHartog, R. Barker. 2016. "Measuring the effects of structural turnout suits on firefighter range of motion and comfort". Ergonomics, 9, pp. 1-11.
 • [5] Coca A., R. Roberge, A. Shepherd, J.B. Powell, O. Stull,W. J. Williams. 2008. "Ergonomic comparison of a chem/bio prototype firefighter ensemble and a standard ensemble". European Journal of Applied Physiology, 104, pp. 351-359.
 • [6] Coca A., W. J. Williams, R. J. Roberge, J. B. Powell. 2010. "Effects of fire fighter protective ensembles on mobility and performance". Applied Ergonomics, Vol. 41 No 4, pp. 636-641.
 • [7] Dorman L. E, G. Havenith. 2007. "Examining the impact of protective clothing on range of movement". Loughborough: Loughborough University.
 • [8] Huck J. 1988. "Protective clothing systems: A technique for evaluating restriction of wearer mobility". Applied Ergonomics, Vol. 19, Iss: 3, pp. 185-190.
 • [9] Huck J. 1991. "Restriction to movement in fire-fighter protective clothing: evaluation of alternative sleeves and lines". Applied Ergonomics, Vol. 22 Iss: 2, pp. 91-100.
 • [10] Janice H., M. Oprah, K. Younghee. 1997. "Protective overalls: evaluation of garment design and fit". International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 9 Iss: 1, pp. 45-61.
 • [11] Kim Y. H. 2003. "Comparison of range-of-motion test methods for measuring clothing mobility". Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, Vol. 27, No. 12, pp. 1374-1380.
 • [12] Luo C., J. Jin. 2012. "Design feature analysis and pilot ergonomic evaluation for protective fire gear". Procedia Engineering, 43, pp. 374-378.
 • [13] Saul E. V., J. Jaffe. 1955. "The effects of clothing on gross motor performance", EP-12. US Army Quartermaster research and development command (NTIS:AD-066 180).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1a2c3af4-2c0e-4458-8063-b914a9f97717
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.