PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wskaźniki jakości działalności grup zakupowych na przykładzie KOMANDOR S.A.

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Indicators for assessing the quality of the functioning of a group purchasing organizations on example of Komandor Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest próba ustalenia zestawu wskaźników oceny jakości funkcjonowania grupy zakupowej z perspektywy producenta. Zadanie jest istotne z uwagi na współczesne dążenie przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów optymalizujących ich działalność, czego przejawem jest poszukiwanie różnych form współdziałania. Artykuł pozwoli zatem wyjaśnić, czy jakość można przyrównać do efektywności takiej kooperacji. Dla realizacji celu artykułu przeprowadzono studia literaturowe związane z jego tematem, które uzupełniono badaniami empirycznymi w wybranym przedsiębiorstwie. W ramach badań empirycznych wykorzystano analizę wskaźnikową, analizę porównawczą i wywiad swobodny.
EN
The aim of the article is an attempt to establish a set of indicators for assessing the quality of the functioning of a group purchasing organizations (GPO) from the producer’s perspective. The purpose is important due to the contemporary aspiration of enterprises to seek ways to optimize their activities, which is visible in the search for various forms of cooperation. Therefore, the article will explain whether the quality can be compared to the effectiveness of such cooperation. In order to achieve the aim of the article, literature studies related to its topic were conducted, supplemented by empirical research in a selected company. As part of the empirical research, the following methods were used: ratio analysis, comparative analysis and free-form interview.
Czasopismo
Rocznik
Strony
10--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 31 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Logistyki, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, Polska
Bibliografia
 • [1] Bartkowiak Piotr, Jakub Domański. c2013. Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych. W Przedsiębiorczy Menedżer Przedsiębiorczej Organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV, z. 3, 11–23. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • [2] Bernatek Grzegorz, Emil Konarzewski. 2013. Efektywność zakupu energii elektrycznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – raport z badania Audytel przeprowadzonego we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich. Dział Badań i Analiz Audytel S.A.
 • [3] Bielawa Anna. 2011. „Postrzeganie i rozumienie jakości – przegląd definicji jakości”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (21): 143–152.
 • [4] Bugdol Marek. 2011. Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka. Warszawa: Difin.
 • [5] Bugdol Marek, Piotr Jedynak. 2012. Współczesne systemy zarządzania. Jakość, bezpieczeństwo, ryzyko, 11. Wydawnictwo Onepress.
 • [6] Ghaderi Hadi, Zulkiffle Leman. 2013. “Horizontal collaboration in purchasing: A successful case from small and medium enterprises (SMEs)”. African Journal of Business Management 7(10): 750–753.
 • [7] Gorynia Marian. 2000. Koncepcja i metodyka badania konkurencyjności przedsiębiorstwa. W Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, 89–102. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • [8] Gray Kristopher. 2006. Consortia, Buying Groups and Trends in Demand Aggregation. VP Corporate Strategy.
 • [9] Haffer Rafał. 2003. Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, 53. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • [10] Hamrol Adam. 2005. Zarządzanie jakością z przykładami, 26. Warszawa: PWN.
 • [11] Hendrick Thomas. 1997. Purchasing consortiums: horizontal alliances among firms buying common goods and services what? who? why? how? CAPS Survey Report. Center for Advanced Purchasing Studies.
 • [12] Jedynak Piotr. 2007. Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • [13] Khalid Salah. 2014. “The True Value of GPOs and Purchasing Consortiums”. Instasupply (10).
 • [14] Kister Agnieszka. 2004. „Efektywność w systemie zarządzania jakością”. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia XXXVIII(38): 331–343.
 • [15] Koliński Adam. 2011. „Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego”. Logistyka (5): 1085.
 • [16] Leddy Edward. 2002. “Consortium Procurement – A Look Inside. Inside Supply Management (07): 8.
 • [17] Moszkowicz Krystyna. 1997. Konkurencyjność i innowacje – gdzie szukać szansy? W Tożsamość i strategia przedsiębiorstwa – modele i doświadczenie. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechnika Wrocławska.
 • [18] Osbert-Pociecha Grażyna. 2007. Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji W Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, 339–349. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • [19] Rutkowska Anna. 2013. „Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru”. The Journal of Management and Finance (1/4): 439–453.
 • [20] Siedzieniewski Michał. 2011. „Jak zaryzykować i pociągnąć resztę”. Miesięcznik Dealer.
 • [21] Skawińska Eulalia. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, 83. Warszawa-Poznań: PWN.
 • [22] Soliwoda Michał. 2012. „Efektywność zakładów przemysłu mięsnego”. Gospodarka Mięsna (8).
 • [23] Sopińska Agnieszka, Gertruda Krystyna Świderska. 2003. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy: wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, 210–221. Difin.
 • [24] Sosnowski Piotr. 2015. „Możliwości poprawy procesów w grupie zakupowej na rynku B2B w Polsce”. Problemy Jakości (11): 23–27.
 • [25] Stanienda Jolanta. 2006. Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie, 13. Toruń: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
 • [26] Stankiewicz Marek. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, 298–315. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 • [27] Tyrańska Małgorzta. 2009. „Jakość kapitału ludzkiego a efektywność przedsiębiorstwa”. Problemy Jakości (5): 9–16.
 • [28] Weinstein B. Lavrence. 2006. “The Role of Group Purchasing Organizations (GPO) in the U.S. Medical Industry Supply Chain”. Estudios De Economia Aplicada 24(3): 790.
 • [29] Zaleska Beata. 2017. „Rola wskaźników finansowych w analizie i prognozie sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych 1(21): 373–386.
 • [30] Zimon Grzegorz. 2013. „Zarządzanie kosztami w jednostkach tworzących branżowe grupy zakupowe”. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (58): 293–299.
 • [31] Zimon Grzegorz. 2014. „Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 2(300): 319–327.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-194ffa87-f019-4c7d-a249-dfccfef98639
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.