PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Managers’ competencies in the area of entrepreneurship

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kompetencje menedżerów w obszarze przedsiębiorczości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Employee competencies are a key resource in modern enterprises. It’s impossible to reach ambitious, organizational goals without talented, committed and entrepreneurial managers. In the article the competency profile of the manager of the future is presented. The profile emphasis is the need for a manager’s entrepreneurship. Basing on this profile, a tool for the assessment of the level of students’ and managers’ competencies was created. In the empirical part of the paper the results of research concerning students’ and managers’ competency level was presented. The proposed changes, which need to be implemented while competencies develop, were characterized.
PL
Kompetencje pracowników są kluczowym zasobem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Osiągnięcie ambitnych celów organizacji nie jest możliwe bez zdolnych, zaangażowanych i przedsiębiorczych menedżerów. W artykule przedstawiano profil kompetencyjny menedżera przyszłości. Profil ten obejmuje kompetencje osoby przedsiębiorczej. Na podstawie tego modelu opracowano narzędzie, za pomocą którego zbadano poziom oceny kompetencji menedżerskich studentów oraz uczestników studiów podyplomowych. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomów kompetencyjnych studentów i menedżerów. Opisano również propozycje zmian, które są niezbędne podczas doskonalenia kompetencji menedżerów przedsiębiorczych.
Rocznik
Tom
Strony
191--203
Opis fizyczny
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Chair of Entrepreneurship and Business Communication, Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
autor
 • Chair of Entrepreneurship and Business Communication, Faculty of Engineering Management, Poznan University of Technology
Bibliografia
 • [1] Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Gdańsk, SPG 2004.
 • [2] Bojewska B., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach zrównoważonego rozwoju, [in:] Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju, ed. Skowronek-Mielczarek, Warszawa, Difin 2016, p. 183-201.
 • [3] Branowska A., Siemieniak P., Spychała M., Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012.
 • [4] Commission Green Paper of 21 January 2003 on Entrepreneurship in Europe final paper, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52003DC0027.
 • [5] Drucker P., Knowledge-Worker Productivity: The Biggest Challenge. California, Management Review, 1999, Vol. 41, No. 2.
 • [6] Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa, Studio EMKA 2004.
 • [7] Dźwigoł H., Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne, seria: Organizacja i Zarządzanie z. 70 nr kol. 1909, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2014.
 • [8] Dźwigoł H., Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku, Gliwice, Politechnika Śląska 2013.
 • [9] Eckhart J.T., Shane S., Opportunities and Entrepreneurship, Journal of Management, 2003, 29(3), p. 333-349.
 • [10] Fabiańska K., Panowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE 1986.
 • [11] Gaglio C.M., Katz J., The Psychological Basis of Opportunity Identification: Entrepreneurial Alertness, Small Business Economics, 2001, 16(2), p. 95-111.
 • [12] Góralska R., Solarczyk H., O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, nr 2, 2012.
 • [13] Klemp G.O., McClelland D.C., What characterizes intelligent functioning among senior managers? Practical Intelligence, Cambridge, University Press 1986.
 • [14] Kostera M., Nowe kierunki w zarządzaniu, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2008.
 • [15] Łuczka T., Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Poznań ,Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2013.
 • [16] Mikołajczyk B., Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP, Warszawa, Difin 2006.
 • [17] Mitchelmore S., Rowley J., Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 2010, 16(2), p. 92-111.
 • [18] Shane S., A General Theory of Entrepreneurship, Cheltenham, Edgar Elgar 2003.
 • [19] Spychała M., Matejun M., Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, Marketing i Rynek, nr 05/2015, p. 1274-1293.
 • [20] Stankiewicz K., Contemporary issues and challenges in human resources management, Gdańsk 2015.
 • [21] Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK, Toruń, Dom Organizatora, 2002.
 • [22] Walczak W., Źródła przedsiębiorczości w praktyce gospodarczej, in: Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, ed. S. Flaszewska, S. Lachiewicz, M. Nowicki, Łódź, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2013.
 • [23] Whiddett S., Hollyforde S., A practical guide to competencies: How to enhance individual and organizational performance, CIPD, ISBN: 1-84398-012-6, London, 2003.
 • [24] Wickham P.A., Strategic Entrepreneurship. Pearson Education, Harlow 2004.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-192b52e0-c5d7-4f7a-b314-3cc45521f150
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.