PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Oddziaływanie wstrząsów górniczych na gazociągi

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Impact of mining tremors on gas pipelines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znaczna część sieci gazowej jest poddawana oddziaływaniu wstrząsów górotworu, związanych z eksploatacją górniczą. Sieć ta jest zbudowana z rurociągów polietylenowych i stalowych. W artykule przedstawiono analizę oddziaływania fal sejsmicznych na elementy sieci gazowej dla oceny ich odporności dynamicznej. Przedstawiono również przykład oceny oddziaływania silnego wstrząsu górotworu, wywołanego podziemną eksploatacją górniczą, na gazociąg stalowy.
EN
In the Upper Silesian Coal Basin a significant part of the gas network is subjected to the impact of mining rock mass tremors. This network is made of polyethylene and steel pipelines. The article presents the impact analysis of seismic waves on the gas network elements to their dynamic resistance evaluation. An example of impact assessment of strong mining tremor on the steel gas pipeline was also presented.
Czasopismo
Rocznik
Strony
1--8
Opis fizyczny
Biblogr. 20 poz., tab., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
autor
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Bibliografia
 • [1] BARCZYŃSKI A. i in. 2006 - Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. SITPNiG – Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu – Grupa Terenowa Rzeczoznawców. Poznań.
 • [2] CHEN Y. 1995 - Simplified and Refined Earthquake Analyses for Buried Pipes. Mathematical and Computer Modelling 1995, Vol. 21, No. 11, pp. 47-60.
 • [3] DUBIŃSKI J., MUTKE G., STEC K., LURKA A., BARAŃSKI A. 2008 - Zasady stosowania „Górniczej skali intensywności drgań GSI-GZWKW do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego w zakładach górniczych Kompanii Węglowej S.A. na obiekty budowlane i na ludzi. Kompania Węglowa S.A. Katowice, lipiec 2008 r.
 • [4] DULIŃSKA J. 2010 - Oddziaływanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi w rejonie GZW i LGOM na konstrukcję gazociągu. Wstrząsy górnicze – charakterystyka parametrów drgań oraz kryteria oceny wpływu na obiekty budowlane. Główny Instytut Górnictwa. „Górnictwo i Środowisko”. nr 4/4, s. 7-16.
 • [5] HASHASH Y.M.A., HOOK J.J., SCHMIDT B., YAO J.I. 2001 - Seismic design and analysis of underground structures. Tunneling and Underground Technology nr 16, s. 247-293.
 • [6] JACHIM K., KALISZ P. 2010 - Awarie sieci gazowych na terenach górniczych. Główny Instytut Górnictwa. „Górnictwo i Środowisko”. nr 4/1, s. 95-105.
 • [7] JOHN C.M.ST., ZAHRAH T.F. 1984 - Seismic design considerations for underground structures. Advances in Tunneling Technology and Subsurface Use 3/1984, s. 105-112.
 • [8] KWIATEK J. 2007 - Obiekty budowlane na terenach górniczych. Główny Instytut Górnictwa. Katowice.
 • [9] MOKROSZ R. 1985 - Wprowadzenie do mechaniki budowli liniowych zagłębionych w gruncie na terenach górniczych. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Komisja Ochrony Terenów Górniczych 1985.
 • [10] MUTKE G. i in. 2012 - Weryfikacja Górniczej Skali Intensywności Drgań GSI-GZWKW, stosowanej w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. od sierpnia 2008 roku, w aspekcie oceny skutków oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i na ludzi. Dokumentacja pracy badawczej Głównego Instytutu Górnictwa Nr 58127682-120. Katowice. Praca niepublikowana.
 • [11] MUTKE G., TATARA T. (red.) 2009 - Górnicze Skale Intensywności Drgań GSI i doświadczenie z ich stosowania”, Praca Naukowa GIG nr 2/2, s. 155.
 • [12] MUTKE G., TARNOWSKI J. 2005 - Wpływ drgań podłoża na gazociągi. „Rurociągi” nr 4/41, s. 29-32.
 • [13] OGAWA Y., KOIKE T. 2001 - Structural design of buried pipelines for severe earthquakes. Soil Dynamics and Earthquakes Engeenering No 21, s. 199-209.
 • [14] O’RURKE M.J., LIU X. 1999 - Response of buried pipelines subject to earthquake effects. Monograph Series. Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research. A National Center of Excellence in Advanced Technology Applications. The Research Foundation of the State University of New York and the Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. Dz. U. 2013 poz. 640.
 • [16] SIATA R. 2004 - Badanie przypowierzchniowych warstw podłoża metodą sejsmiczną. Prace Naukowe GIG. „Górnictwo i Środowisko” nr 4, s. 33-42.
 • [17] STEC K., BARAŃSKI A. 2010 - Charakterystyka i ocena skutków drgań wstrząsów w kopalniach Kompani Węglowej S.A. o pikowym przyspieszeniu drgań gruntu powyżej 0,5 m/s2. Główny Instytut Górnictwa. ,,Górnictwo i Środowisko”, nr 4/4, s. 81-10.
 • [18] USZKO M., BARAŃSKI A., KOWAL T., MUTKE G. 2013 - Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część II. Oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię. „Wiadomości Górnicze” nr 12, s.708-720.
 • [19] ZHANG X., LEON R.L.W., ISHIBASHI I. 1991 - Lateral Stiffness and Damping Coefficient of Soils for Seismic Analysis of Buried Pipelines Proceedings: Second International Conference on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, March 11-15, St. Louis, Missouri. Paper No. 5.25.
 • [20] ZIĘBA M., KALISZ P. 2014 - Impact of mining exploitation on pipelines. Acta Montanistica Slovaca. Ročník 19, číslo 3, s. 111-117.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-18d21960-4447-4c75-86e8-68662211e99f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.