PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Usuwanie prekursorów THM w procesie koagulacji z zastosowaniem siarczanu glinu i chlorków poliglinu

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Removal of THM precursors in the coagulation process using aluminium sulphate and polyaluminium chlorides
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena efektywności procesu koagulacji w obniżeniu poziomu zanieczyszczenia wody powierzchniowej substancjami organicznymi. Jako koagulanty zastosowano siarczan glinu i wstępnie zhydrolizowane chlorki poliglinu PAX. Obniżenie zawartości OWO w wodzie po koagulacji było w granicach 15-48%, a utlenialności w zakresie 28-63%, w zależności od zastosowanego koagulantu. Największe obniżenie wartości tych wskaźników zanotowano przy użyciu zhydrolizowanych chlorków poliglinu PAX-XL1910S i PAX-XL19F. W wodzie powierzchniowej poddanej chlorowaniu stwierdzono obecność CHCl3 i CHCl2Br, nie wykryto CHBr3 i CHClBr2. Stężenie CHCl3 i CHCl2Br było równe odpowiednio 65,3÷534,0 i 7,4÷18,6 mg/m³. W wodzie po koagulacji, poddanej chlorowaniu, stężenie CHCl3 wynosiło od 46,8 do 389,0 mg/m³, a stężenie CHCl2Br od 8,1 do 21,2 mg/m³. Były to wartości o 12÷39% niższe od uzyskanych stężeń THM w nieoczyszczonych wodach powierzchniowych poddanych chlorowaniu. Najniższe stężenie CHCl3 otrzymano w wodzie poddawanej chlorowaniu po wcześniejszym jej oczyszczeniu z zastosowaniem PAX-XL19F.
EN
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the coagulation process using pre-hydrolyzed salts in reducing the level of pollution of surface water with organic substances. The coagulants used in the study were aluminium sulphate and pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX. Lowering the TOC content in water after the coagulation was in the range of 15-48%, and the oxygen consumption in the range of 28-63%, depending on the used coagulant. The largest reduction in values of those indicators were stated using pre-hydrolyzed polyaluminium chlorides PAX-XL1910S and PAX-XL19F. In the surface water subjected to chlorination, presence of CHCl3 and CHCl2Br was demonstrated, CHBr3 and CHClBr2 were not detected. CHCl3 and CHCl2Br concentration was equal to 65.3-534.0 and 7.4-18.6 mg/m³, respectively. In the water subjected to chlorination after the coagulation process, CHCl3 concentration ranged from 46.8 to 389.0 mg/m³, while CHCl2Br from 8.1 to 21.2 mg/m³. These were values by 12-39% lower than THM concentration obtained in untreated surface water subjected to chlorination. The lowest CHCl3 concentration was obtained in the water subjected to chlorination after previous treatment using PAX-XL19F.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
14--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków
Bibliografia
 • 1. Chang H.H., Tung H.H., Chao C.C., Wang G.S.: Occurrence of haloacetic acids (HAAs) and trihalomethanes (THMs) in drinking water of Taiwan. Etnvironmental Monitoring and Assessment, 2010, 162, 237-250.
 • 2. Hong H.C., Liang Y., Han B.P., Mazumder A., Wong M.H.: Modeling of trihalomethane (THM) formation via chlorination of the water from Dongjiang River (source water for Hong Kong’s drinking water). Science of the Total Environment, 2007, 385, 48-54.
 • 3. Hussain S., van Leeuwen J., Chow Ch., Beecham S., Kamruzzaman M., Wang D., Drikas M., Aryal R.: Removal of organic contaminants from river and reservoir waters by three different aluminum-based metal salts: Coagulation adsorption and kinetics studies. Chemical Engineering Journal, 2013, 225, 394-405.
 • 4. Kucharski M.: Analiza zmian ilości ubocznych produktów chlorowania i ozonowania w wodzie wodociągowej w Białymstoku. Ochrona Środowiska, 2011, 33 (3), 47-51.
 • 5. Lin Jr-L., Huang Ch., B. Dempsey B., Hu J.-Y.: Fate of hydrolyzed Al species in humic acid coagulation. Water Research, 2014, 56, 314-324.
 • 6. Matilainen A., Vepsäläinen M., Sillanpää M.: Natural organic matter removal by coagulation during water treatment: A review. Advances in Colloid and Interface Science, 2010, 159, 189-197.
 • 7. Mołczan M., Szlachta M., Karpińska A., Biłyk A.: Zastosowanie absorbancji właściwej w nadfiolecie (SUVA) w ocenie jakości wody. Ochrona Środowiska, 2006, 28 (4), 11-16.
 • 8. Pardakhti A.R., Bidhendi G.R.N., Torabian A., Karbassi A., Yunesian M.: Comparative cancer risk assessment of THMs in drinking water from well water sources and surface water sources. Environmental Monitoring and Assessment, 2011, 179, 499-507.
 • 9. Platikanov S., Martín J., Tauler R.: Linear and non-linear chemometric modeling of THM formation in Barcelona’s water treatment plant. Science of the Total Environment, 2012, 432, 365-374.
 • 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poz. 2294.
 • 11. Wang D., Zhao Y., Xie J., Chow Ch.W.K., van Leeuwen J.: Characterizing DOM and removal by enhanced coagulation: A survey with typical Chinese source waters. Separation and Purification Technology, 2013, 110, 188-195.
 • 12. Włodyga-Bergier A., Bergier T.: Charakterystyka prekursorów lotnych ubocznych produktów chlorowania wody w sieci wodociągowej Krakowa. Ochrona Środowiska, 2011, 33 (3), 29-33.
 • 13. Włodyga-Bergier A., Bergier T.: Wpływ zmiany sposobu dezynfekcji wody na zawartość produktów ubocznych w systemie dystrybucji „Raba” w Krakowie. Ochrona Środowiska, 2015, 37 (3), 19-23.
 • 14. Yan M., Wang D., Ni J., Qu J., Chow Ch.W.K., Liu H.: Mechanism of natural organic matter removal by polyaluminum chloride: Effect of coagulant particle size and hydrolysis kinetics. Water Research, 2008, 42, 3361-3370.
 • 15. Yang Z., Gao B., Wang Y., Wang Q., Yue Q.: Aluminum fractions in surface water from reservoirs by coagulation treatment with polyaluminum chloride (PAC): Influence of initial pH and OH-/Al3+ ratio. Chemical Engineering Journal, 2011, 170, 107-113.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-185c76a0-97ca-4697-8fd6-cc75449c3edd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.