PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Metoda oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The method of environmental assessment of investment projects in the circular economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Projekty inwestycyjne obejmują różne zadania związane z podjęciem decyzji odnośnie planowanej inwestycji. Z reguły prace te dotyczą przede wszystkim analiz ekonomicznych, na podstawie których dokonuje się wyborów najbardziej efektywnych przedsięwzięć inwestycyjnych. W warunkach gospodarki o obiegu zamkniętym ocena ekonomiczna okazuje się być niewystarczająca, dlatego w pracy przedstawiono nowe podejście do oceny projektów inwestycyjnych obejmujące ocenę środowiskową uwzględniającą wytyczne gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykładzie zagospodarowania odpadów w sektorze energetycznym przedstawiono istotę nowych metod oceny środowiskowej projektów inwestycyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w gospodarce o obiegu zamkniętym.
EN
Investment projects include various tasks associated with making a decision regarding the planned investment. Typically, these works mainly concern the economic analysis, which allow to choose the most effective investment projects. In the circular economic assessment is insufficient, so the work is presented a new approach to the evaluation of investment projects, including environmental assessment which takes into account the the circular economy guidelines. The example of waste management in the energy sector presents the importance of new methods for the environmental assessment of investment projects. The aim of the article is to present new issues for concerning investment decisions in the circular economy.
Rocznik
Tom
Strony
29--41
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
 • Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Główny Instytut Górnictwa
 • 32 259 26 97
autor
 • Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu Główny Instytut Górnictwa
 • 32 259 28 46
Bibliografia
 • [1] Mospan A.: Wspomaganie podejmowania decyzji o inwestowaniu w kontrakty terminowe na indeks MDAX. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1193, Organizacja i Zarządzanie z. 58, 2014, s. 108.
 • [2] Felis P.: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno Informatycznej w Warszawie, Warszawa 2005, s. 21.
 • [3] Lachiewicz S., Wojsa A.: Czynniki sukcesu w procesie realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze nieruchomości komercyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1188, Organizacja i Zarządzanie z. 57, 2014, s. 57.
 • [4] Borowiecki R.: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998, s. 26.
 • [5] Prusek B.: Metody oceny projektów inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 573, Ekonomia XXXIX, 2001, ss. 2,3.
 • [6] Kulczycka J.: Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011, s. 119.
 • [7] Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Wrocław 1997, s. 140-145.
 • [8] Fundacja EUen MacArthur: Raport pn. „Towards the Circular Economy", 2015.
 • [9] Burchart-Korol D.: Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi bazując na gospodarce cyrkulacyjnej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie z. 87, 2016, ss. 51-61.
 • [10] PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura.
 • [11] PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne.
 • [12] Opracowanie metodyki obliczania emisji CO2 przez budowle geotechniczne. Instytut Badań Politechniki Warszawskiej Sp. Z 0.0. Warszawa 2015.
 • [13] Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów" dla Europy. COM/2014/398, www.eurlex.europa.eu [07-11-2016].
 • [14] Pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 2 grudnia 2015 r. Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_pl.pdf. [29-11-2016].
 • [15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów.
 • [16] http://unia-ups.pl/reach/tl8-l 1-2016.
 • [17] Szczygielski T.: Gospodarka o obiegu zamkniętym a materiały antropogeniczne. Wprowadzenie do Circular Economy. II Polsko-Francuskie Seminarium Konsultacyjne, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 30.01.2015.
 • [18] Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w Sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022.
 • [19] Hycnar J.J., Szczygielski T., Łysek N., Rajczyk K.: Kierunki optymalizacji zagospodarowania ubocznych produktów spalania węgla. Piece Przemysłowe & Kotły. Tom 5-6, 2014, s. 16-27.
 • [20] Stopińska W.J.: Wykorzystanie minerałów antropogenicznych z energetyki i ciepłownictwa, a projekt gospodarki o obiegu zamkniętym „Circular economy". Konferencja Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej 2015.
 • [21] Cała M., i inni: Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów da górnictwa, budownictwa i geoinżynierii. XXIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, 19-21.10.2016 Zakopane.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-17df0c9e-1092-40b4-aa34-2d21b6f734d5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.