PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zastosowanie analiz chemiczno-mineralogicznych złota okruchowego w prospekcji okruszcowania polimetalicznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Application of the chemical-mineralogical assays of placer gold grains in the prospection of the polymetallic mineralisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego złota okruchowego z potoku Jamna oraz obecnych w nim inkluzji kruszców. Rezultaty badań wykorzystano w identyfikacji obszarów alimentacyjnych miejscowych wystąpień rozsypiskowych. W aluwiach potoku Jamna ziarna złota jednofazowego z wrostkami galeny, arsenków i siarkoarsenków Co-Fe-Ni współwystępują z ziarnami złota dwufazowego, zawierającego fazy Hg-nośnego elektrum. Zróżnicowanie składu chemicznego ziaren świadczy o pochodzeniu złota z dwóch odmiennych genetycznie obszarów źródłowych: polimetalicznych żył hydrotermalnych oraz okruszcowanych skał osadowych permu.
EN
Results of the chemical composition of the gold grains from Jamna stream and occurring inclusions of ore minerals have been presented. Results have been used to identify the potential alimentary areas of the placer gold grains. Gold grains from the alluvial deposits of Jamna stream is represented by single-phase gold with inclusions of galena, Co-Fe-Ni arsenides, sulpho-arsenides and by biphasic gold, containing Hg-bearing electrum. Differentiation of the grain’s chemical composition is an evidence of the gold’s origin from two genetically distinct source areas: polymetallic hydrothermal veins and ore-bearing Permian sedimentary rocks.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
115--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 32 poz.
Twórcy
autor
 • Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • [1] Banaś J., Grodzicki A., Salamon W., Mineralogic-geochemical characterization of detrital native gold from the vicinity of Złotoryja and Wądroże Wielkie, Lower Silesia, SW Poland. Mineralogia Polonica, 1985, 16, 1: 97-107
 • [2] Desborough G.A., Silver depletion indicated by microanalysis of gold from placer occurrences, Western United States. Economic Geology, 1970, 65: 304-311
 • [3] Domaszewska T., Występowanie i eksploatacja złota na Dolnym Śląsku. Przegląd Geologiczny, 1964, 12, 4: 180-184
 • [4] Fedak J., Lindner M., Metalogeneza Sudetów. Prace IG, 1966
 • [5] Grodzicki A., Petrografia i mineralogia piasków złotonośnych Dolnego Śląska. Geologia Sudetica, 1972, 6: 233-291
 • [6] Grodzicki A., Piaski złotonośne Dolnego Śląska w świetle teorii denudodezagregacji. [W]: Muszer A. (red.), Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego i w obszarach przyległych, geneza, występowanie, perspektywy. Konf. Nauk. Jarnołtówek 19-21.06.1997, 95-98. Wrocław
 • [7] Grodzicki A., Litostratygrafia, petrografia i mineralogia kenozoicznych piasków złotonośnych Dolnego Śląska. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 1998, 32: 31-41
 • [8] Grodzicki A., Placer gold in Sudetes Mountains and in their foreland. [W]: Kozłowski A., Mikulski S.Z. (red.), Gold in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph, 2011, 2: 191-208
 • [9] Groen J.C., Craig J.R., Rimstidt J.D., Gold-rich rim formation on electrum grains in placers. Canadian Mineralogist, 1990, vol. 28: 207-228
 • [10] Jęczmyk M., Krzemińska E., Skład chemiczny złota okruchowego w utworach aluwialnych Pogórza Izerskiego. Przegląd Geologiczny, 1996, vol. 44, 3: 285-290
 • [11] Kania M., Muszer A., Charakterystyka złota Hg-nośnego z wybranych obszarów Dolnego Śląska. Górnictwo Odkrywkowe, 2017, 5: 11-21
 • [12] Kołodziej B., Muszer A., Adamski Z., Badania zachowania się stopu Au-Ag w roztworach chlorków. Pr. Nauk. Inst. Górnictwa PWr, Mat. Konf., 2000, 25 (88): 15-23
 • [13] Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizycznogeograficzne. PWN, Warszawa 1994
 • [14] Krupp R.E., Weiser T., On the stability of gold-silver alloys in the weathering environment. Mineralium Deposita, 1992, 27: 268-275
 • [15] Leake R.C., Styles M.T., Bland D.J., Henney P.J., Wetton P.D., Naden J., The interpretation of alluvial gold characteristics as an exploration technique. British Geological Survey, ODA Technical Report WC/95/22, Overseas Geology Series. Keyworth, Nottingham 1995
 • [16] Łuszczkiewicz A., Muszer A., Złoto ze złoża kruszyw naturalnych Rakowice koło Lwówka Śląskiego. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 1999, 33: 99-106
 • [17] Maciejak K., Górnictwo złota w Górach Kaczawskich i na ich przedpolu. [W]: Kozłowski A., Mikulski S.Z. (red.), Gold in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph, 2011, 2: 243-304
 • [18] Mann A.W., Mobility of gold and silver in lateritic weathering profiles: Some observations from Western Australia. Economic Geology, 1984, 79: 35-49
 • [19] Mikulski S.Z., The late Variscan gold mineralization in the Kaczawa Mountains, Western Sudetes. Polish Geological Institute Special Papers, 2007, 22
 • [20] Mikulski S.Z., Powstanie pierwotnych złóż złota w Górach Kaczawskich a procesy geotektoniczne w karbonie i permie. Przegląd Geologiczny, 2007, vol. 55, 4: 299-300
 • [21] Mikulski S.Z., Gold deposits in Kaczawa Mountains, West Sudetes, SW Poland. [W]: Kozłowski A., Mikulski S.Z. (red.), Gold in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph, 2011, 2: 63-83
 • [22] Mikulski S.Z., Gold-chalcedony overprint on the auriferous sulphide ores in the Kaczawa Mountains. [W]: Kozłowski A., Mikulski S.Z. (red.), Gold in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph, 2011, 2: 85-97
 • [23] Milewicz J., Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Lubomierz. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1970
 • [24] Milewicz J., Frąckiewicz W., Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów 1:25 000, arkusz Wleń. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985
 • [25] Muszer A., Analiza technologicznych możliwości odzysku złota i innych metali w trakcie eksploatacji surowców skalnych spod lustra wody w rejonie lwóweckim. Górnictwo Odkrywkowe, 2011, 6: 141-146
 • [26] Muszer A., Ćwiertnia J., Kania M., Złoto antropogeniczne z rejonu Złotoryi (Pogórze Kaczawskie). Górnictwo Odkrywkowe, 2016, 4: 5-11
 • [27] Olszyński W., Mikulski S.Z., Złoto rodzime w łupkach z Radomic koło Wlenia. [W]: Muszer A. (red.), Metale szlachetne w NE części Masywu Czeskiego i w obszarach przyległych - geneza, występowanie, perspektywy. Konf. Nauk. Jarnołtówek 19-21.06.1997, 86-90. Wrocław
 • [28] Piestrzyński A., Pieczonka J., Tetraauricupride from the Kupferschiefer type deposit, SW Poland - the first occurence. Mineralogia Polonica, 1998, vol. 29, 1: 11-18
 • [29] Piestrzyński A., Pieczonka J., Głuszek A., Redbed-type gold mineralisation, Kupferschiefer, South-West Poland. Mineralium Deposita, 2002, 37: 512-528
 • [30] Urbański P., Osady złotonośne doliny potoku Kraszówka (Pogórze Kaczawskie). Biuletyn PIG, 2010, 439: 375-388
 • [31] Wierchowiec J., Gold in technologenous placers of Lower Silesia, Poland. Wydawnictwo UW, Warszawa 2010
 • [32] Wierchowiec J., Zieliński K., Origin of placer gold and other heavy minerals from fluvial Cenozoic sediments in close proximity to Rote Fäule-related Au mineralisation in the North Sudetic Trough, SW Poland. Geological Quarterly, 2017, 61 (1): 62-80
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-170c7fa4-36f3-4e08-96e8-26cbe162b8cc
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.