PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Age structure, condition and length increase of the topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva Schlegel 1842) in non-native populations of small rivers of Poland

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Struktura wieku, kondycja i wzrost długości czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva Schlegel 1842) w nierodzimych populacjach w niewielkich ciekach w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Monitoring studies of ichthyofauna, in particular non-indigenous species, are an important element of research on aquatic ecosystems. This information is essential for modelling population growth and predicting rates of expansion, quantifying ecological impacts and assessing the efficacy of removal and control strategies. Actually, the most compelling fish invasion in Polish freshwaters is arguably the accidental introduction of the topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva). Age and lengths structure, condition factor and growth rate of the invasive populations of the topmouth gudgeon from small Polish rivers was examined. The samples were collected from the rivers: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) and Wardynka (n = 101) soon after the invasion was recorded (2017). Estimated ages of topmouth gudgeon ranged from 1+ to 3+ for the Myśla River, from 1+ do 4+ for the Molnica River, and from 1+ to 5+ for the Wardynka River. The fish from the Molnica River was characterised by the lowest total and standard length (TL, SL), weight, and highest condition. The results of back-calculations and the parameters of von Bertalanffy’s growth equation revealed distinct disproportions in the standard length (mm) in individual age groups (Molnica River: Lt = 54.94 [1 – e–0.68885 (1 – 0.003404)], Myśla River: Lt = 55.39 [1 – e–0.74921 (1 – 0.030962)], Wardynka River: Lt = 66.33 [1 – e–0.69348 (1 – 0.369505)]). The introduction of the topmouth gudgeon occurred in the upper and medium sectors of small rivers, but in subsequent years the species migrated to new sites further downstream and this may have affected the native ichthyofauna.
PL
Badania monitoringowe ichtiofauny, w szczególności gatunków nierodzimych, są ważnym elementem badań nad ekosystemami wodnymi. Informacje te są niezbędne do modelowania wzrostu populacji i przewidywania tempa ekspansji, ilościowego określania skutków ekologicznych i oceny skuteczności strategii eliminacji tych ryb z wód rodzimych oraz ich kontroli. Jednym z najbardziej interesujących gatunków inwazyjnych w świecie ryb w polskich słodkowodnych wodach jest prawdopodobnie przypadkowe wprowadzenie czebaczka amurskiego (Pseudorasbora parva). W pracy analizowano strukturę wieku i długości, współczynnik kondycji i tempo wzrostu inwazyjnych populacji czebaczków amurskich z małych cieków w Polsce. Ryby złowiono w 2017 r. z rzek: Molnica (n = 41), Myśla (n = 21) i Wardynka (n = 101). Szacowany wiek czebaczków amurskich wynosił od 1+ do 3+ (Myśla), od 1+ do 4+ (Molnica) i od 1+ do 5+ (Wardynka). Ryby z Molnicy cechowały się najmniejszą długością całkowitą i długością ciała (TL, SL) oraz masą osobniczą. Odczyty wsteczne i parametry równania wzrostu von Bertalanffy’ego ujawniły wyraźne dysproporcje w długości całkowitej w poszczególnych grupach wiekowych (rzeka Molnica: Lt = 54,94 [1 – e–0,68885 (1 – 0,003404)], rzeka Myśla: Lt = 55,39 [1 – e–0,74921 (1 – 0,030962)], rzeka Wardynka: Lt = 66,33 [1 – e–0,69348 (1 – 0,369505)]). Wprowadzenie czebaczka amurskiego miało miejsce w górnej i środkowej strefie małych cieków, ale w kolejnych latach gatunek ten może migrować do nowych miejsc zlokalizowanych w dolnych odcinkach rzek i może wpływać na rodzimą ichtiofaunę.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
113--118
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Food Sciences and Fisheries, Szczecin, Poland
autor
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Food Sciences and Fisheries, Szczecin, Poland
 • West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Food Sciences and Fisheries, Szczecin, Poland
 • Institute of Technology and Life Sciences, al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, Poland
Bibliografia
 • ADAMEK Z., SUKOP I. 2000. Vliv strevlicky vychodni (Pseudorasbora parva) na parametry rybnicniho prostredi [The impact of topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) populations upon pond environmental determinants]. Biodiverzita Ichtyofauny. ĆR 3 p. 37–43.
 • ALLARDI J., CHANCEREL F. 1988. Sur la pre´sence en France de Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) [Ichthyological note – On the presence in France of Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842)]. Bulletin Français De La Pêche et de La Pisciculture. No. 306 p. 35–37.
 • ANDERSEN M.C., ADAMS H., HOPE B., POWELL M. 2004. Risk assessment for invasive species. Risk Analysis. Vol. 24 p. 787–793.
 • ARKUSH K.D., MENDOZA L., ADKISON M.A., HEDRICK R.P. 2003. Observations on the life stages of Sphaerothecum destruens n. g., n. sp., a mesomycetozoean fish pathogen formerly referred to as the rosette agent. Journal of Eukaryotic Microbiology. Vol. 50(6) p. 430–438.
 • BĂNĂRESCU P. 1999. Pseudorasbora parva (Temmnick et Schlegel 1846). In. The freshwater fishes of Europe. Ed. P. Bănărescu. 5.1. Cyprinidae 2/1 p. 207–224. Aula Verlag. Wiesbaden. ISBN 9783891040447 pp. 427.
 • BRITTON J.R., DAVIES G.D., BRAZIER M. 2009. Towards the successful control of the invasive Pseudorasbora parva in the UK. Biological Invasions. Vol. 12(1) p. 125–131.
 • BRITTON J.R., DAVIES G.D., BRAZIER M. PINDER A.C. 2007. A case study on the population ecology of a topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) population in the UK and the implications for native fish communities. Aquatic Conservation-Marine and Freshwater Ecosystems. Vol. 17 p. 749–759.
 • CESCO L A, CRIVELLE A. J. 2001 Pseudoreasbora parva (Teleosteen, Cyprinidae) espece invasive, nouvel agent du maintien et de la dissemination de l’anguillicolose en France? Parasite, 8 p. 75–76.
 • CZERNIEJEWSKI P., BRYSIEWICZ A. 2018. Condition and population structure of the round goby (Neogobius melanostomus Pallas, 1811) in Szczecin Lagoon in 2010–2014. Journal of Water and Land Development. No. 37 p. 49–55. DOI 10.2478/jwld-2018-0024.
 • EKMEKÇI F.G., KIRANKAYA S.G. 2006. Distribution of invasive fish species, Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) in Turkey. Turkish Journal of Zoology. Vol. 30(3) p. 329–334.
 • GLURCA R., ANGELESCU N. 1971. Consideratii privinid biologia sia aria de raspindire geografica a cyprinidului. Pseudorasbora parva (Schlegel) in apele Romanei. Bulletin Cercetari Piscicole. Vol. 30 p. 99–109.
 • GOZLAN R.E., ANDREOU D., ASAEDA T., BEYER K., BOUHADAD R., BURNARD D., CAIOLA N., CAKIC P., DJIKANOVIC V., ESMAEILI H., FALKA I., GOLICHER D., HARKA A., JENEY G., KOVAC W., MUSIL J., NOCITA A., POVZ M., POULET N., VIRBICKAS T., WOLTER CH., TARKAN A., TRICARICO E., TRICHKOVA T., VERREYCKEN H., WITKOWSKI A., ZHANG H., ZWEIMUELLER I., BRITTON R. 2010. Pan-continental invasion of Pseudorasbora parva: towards a better understanding of freshwater fish invasions. Fish and Fisheries. Vol. 11 p. 315–340.
 • GOZLAN R.E., ST-HILAIRE S., FEIST S.W., MARTIN P., KENT M.L. 2005. Disease threat to European fish. Nature. No. 435 p. 1046.
 • GRABOWSKA J., WITKOWSKI A., KOTUSZ J. 2008. Inwazyjne gatunki ryb w polskich wodach – zagrożenie dla rodzimej ichtiofauny. W: Użytkownik rybacki – nowa rzeczywistość [Invasive species of fish in Polish waters – a threat to native ichthyofauna. In: Fishing user – a new reality]. Konferencja PZW. 19–21.03.2008 Spała). Warszawa. Wydaw. PZW p. 90–96.
 • HOLČIK J. 1991. Fish introductions in Europe with particular reference to its central and eastern part. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 48 (Suppl. 1) p. 13–23.
 • HUANG S., WANG Y., ZHENG X., WANG W., CAO X. 2015. Comparative analysis of three methods of making scale specimens for small fish. Environmental Biology of Fishes. Vol. 98 p. 697–703.
 • KAPUSTA A., BOGACKA-KAPUSTA E., CZARNECKI B. 2008. The significance of stone moroko Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel) in the small-sized fish assemblages in the littoral zone of the heated Lake Lichenskie. Archives of Polish Fisheries. Vol. 16 p. 49–62.
 • KATANO O., MAEKAWA K. 1997. Reproductive regulation in the female Japanese minnow, Pseudorasbora parva (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes. Vol. 49 p. 197–205.
 • KOSTRZEWA J., GRABOWSKI M., ZIĘBA G. 2004. Nowe inwazyjne gatunki ryb w wodach Polski [New invasive fish species in Polish waters]. Archives of Polish Fischeries. Vol. 12(2) p. 21–34.
 • KOZLOV V.I. 1974. Amurskij čebačok – Pseudorasbora parva (Schl.) – novyj vid ichtiofauny bassejna Dnestra [Topmouth gudgeon – Pseudorasbora parva (Schl.) – the new species of ichtyofauna of the Dniester basin]. Vestnik Zoologii. No. 1 p. 77–78.
 • KRUK A., KOTUSZ J., SZYMCZAK M., SPYCHALSKI P. 2003. Czebaczek amurski Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae, Gobioninae) – nowy element w ichtiofaunie województwa łódzkiego [Topmouth gudgeon Pseudorasbora parva (Schlegel, 1842) (Cyprinidae, Gobioninae) – a new element in the ichthyofauna of the Lodz region]. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego. Nr 16 p. 97–101.
 • MCKINNEY M.L., LOCKWOOD J.L. 1999. Biotic homogenization: A few winners replacing many losers in the next mass extinction. Trends in Ecology and Evolution. Vol. 14 p. 450–453.
 • PINDER A.C., GOZLAN R.E., BRITTON J.R. 2005. Dispersial of the invasive topmouth gudgeon Pseudorasbora parva in the UK: a vector for an emergent infectious disease. Fishery Management and Ecology. Vol. 12 p. 411–414.
 • RITTERBUSCH-NAUWERCK B. 1995. Condition or corpulence, fitness or fatness: A discusion of terms. Archiv für Hydrobiologie. Special Issues in Advanced Limnology. Vol. 46 p. 109–112.
 • ROSECCHI E., CRIVELLI A., CATSADORAKIS G. 1993. The establishment and impact of Pseudorasbora parva, an exotic fish species introduced into Lake Mikri Prespa (northwestern Greece). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Eco-Ecosystems. Vol. 3 p. 223−231.
 • SOKAL R.R., ROHLF F.J. 2012. Biometry: The principles and practice of statistics in biological research. 4th ed. New York. W. H. Freeman and Co. ISBN 0-7167-8604-4 pp. 937.
 • SUNARDI A.T., MANATUNGE J. 2007. Physiological responses of topmouth gudgeon, Pseudorabora parva, to predator cues and variation of current velocity. Aquatic Ecology. Vol. 41 p. 111–118.
 • WELCOMME R.L. 1981. Register of international transfers of inland fish species. FAO Fisheries Technical Paper 213 pp. 120.
 • WINFIELD I.J., DURIE N.C. 2004. Fish introductions and their management in the English Lake District. Fishery Management and Ecology 11 p. 195–201.
 • WITKOWSKI A. 1991. Pseudorasbora parva (Schlegel 1842) (Cyprinidae: Gobioninae) a new component of the Polish ichthyofauna. Przeglad Zoologiczny. Nr 35 p. 323–331.
 • WITKOWSKI A. 2009. On the expansion and occurrence of an invasive species – Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae: Gobioninae) in Poland. Fragmenta Faunistica 51(1) p. 25–32.
 • XIE S., CUI Y., LI Z. 2001. Dietary-morphological relationships of fishes in Liangzi Lake, China. Journal of Fish Biology. Vol. 58 p. 1714–1729.
 • ZÁHORSKÁ E., KOVÁČ V. 2009. Life history traits of invasive topmouth gudgeon Pseudorasbora parva from Slovakia. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 25 p. 466–469.
 • ZÁHORSKÁ E., KOVÁČ V., KATINA S. 2010. Age and growth in a newly-established invasive population of topmouth gudgeon. Central European Journal of Biology. Vol. 5(2) p. 256–261.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-17070e15-b25f-4900-b844-86b99b5f40c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.