PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi : ocena ryzyka i bardziej elastyczne podejście do badań monitoringowych wody

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Amendment of Order of Minister of Health on the quality of water intended for human consumption : risk assessment approach and flexibility in performing monitoring
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono główne założenia projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, której celem jest implementacja zaleceń dyrektywy Komisji (UE) 2015/2017. Koncentrują się one wokół przeprowadzania oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę, pozwalającej na stosowanie elastycznego podejścia do monitorowania jakości wody, w większym stopniu uwzględniającego specyficzną jakość wody i ukierunkowanie kontroli związanych z nią zagrożeń. Projekt przewiduje także zmodyfikowany sposób postępowania w przypadku przekroczeń wartości dopuszczalnych przez parametry wskaźnikowe. Określa też szczegóły zatwierdzania przez Państwową Inspekcję Sanitarną systemu jakości badań wody w laboratoriach, w których w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane są badania wody, wykorzystywane w monitorowaniu i nadzorze sanitarnym.
EN
This article presents the main assumptions of the amendment to the Regulation of the Minister of Health on the quality of water intended for human consumption, which aims to implement the recommendations of Commission Directive (EU) 2015/2017. They focus on conducting risk assessments in water supply systems, allowing a more flexible approach to water quality monitoring that takes greater account of the specific water quality and the control of the associated risk. The project also modifies an approach in case of exceeding the limit values by the indicator parameters, making it less stringent. It also details the approval by the State Sanitary Inspection of the water quality testing system in laboratories where internal water quality control is performed for the purposes of drinking water monitoring and sanitary control.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
48--53
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Zakład Higieny Środowiska, Pracownia Higieny Środowiska
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Zakład Higieny Środowiska, Pracownia Higieny Środowiska
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Zakład Higieny Środowiska, Pracownia Higieny Środowiska
  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH Zakład Higieny Środowiska, Pracownia Higieny Środowiska
Bibliografia
  • 1. Dyrektywa 98/83/WE z 5.12.1998 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. OJ L 330 5.12.1998, str. 32.
  • 2. Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z 6 października 2015 r. zmieniająca załączniki II i III dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. OJ L 260, 7.10.2015, str. 6.
  • 3. Plany bezpieczeństwa wody. W: Wytyczne (WHO) dotyczące jakości wody do picia. WHO, 4 wyd., 2011; polska wersja językowa Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, Bydgoszcz, 2014, s. 51.
  • 4. Ustawa z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Dz.U. 2016 r., poz. 1688.
  • 5. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dz.U. 2017, poz. 328 ze zm.
  • 6. Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Dz.U. 2017, poz. 1566.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-16d34350-e32a-4773-b266-435d332a5a7e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.