Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-160ca027-c4be-4be3-b8b2-16e1fd7ed1d5

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Evaluation of the soil enzymes activity as an indicator of the impact of anthropogenic pollution on the Norway spruce ecosystems in the Silesian Beskid

Autorzy Ciepał, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Ocena aktywności enzymów glebowych jako wskaźnika wpływu zanieczyszczeń antropogennych na funkcjonowanie ekosystemów lasów świerkowych Beskidu Śląskiego
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Activity of soil enzymes is considered as a good indicator of natural and anthropogenic disturbances of the functioning of the soil. Heavy metals can inhibit the activity of enzymes in varying degree, depending on soil properties such as content of clay materials, organic matter and pH of soil solution. The aim of this study was to determine the effect of physicochemical and biological properties of soils on the condition of Norway spruce stands in Silesian Beskid. In the soil samples enzymatic activity of four enzymes (alkaline and acid phosphatase, dehydrogenase and urease) and concentration of three selected heavy metals (Cd, Pb, Zn) and sulfur were determined. The analyses showed no reduced activity of investigated enzymes. Presumably, despite of low pH values of the soil, organic matter contained in the soil is able to effectively bind heavy metal ions, limiting their cycling in the environment. It can be concluded that the condition of spruce stands in Silesian Beskid is not affected by the soil contamination.
PL Aktywność enzymów glebowych uważana jest za dobry wskaźnik naturalnych i antropogennych zaburzeń w funkcjonowaniu gleby. Metale ciężkie w różnym stopniu mogą hamować działanie enzymów w zależności od takich właściwości gleb, jak: zawartość materiałów ilastych, gliny, materii organicznej czy wartości pH roztworu glebowego. Celem pracy było określenie wpływu właściwości fizykochemicznych i biologicznych gleb na kondycję drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim. Próbki glebowe zbadano pod względem aktywności enzymatycznej (fosfataza kwaśna i zasadowa, dehydrogenaza, ureaza) oraz koncentracji trzech wybranych metali ciężkich (Cd, Pb, Zn) i siarki. Analizy nie wykazały obniżonej aktywności badanych enzymów. Prawdopodobnie, mimo niskich wartości pH gleby, zawarta w niej materia organiczna efektywnie wiąże metale ciężkie, ograniczając ich obieg w środowisku. Można stwierdzić, że stan drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim nie ma związku z zanieczyszczeniem gleb na tym terenie.
Słowa kluczowe
PL metale ciężkie   enzymy glebowe   świerk pospolity   Beskid Śląski  
EN heavy metals   soil enzymes   Norway spruce   Silesian Beskid Mts.  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2013
Tom Vol. 7, No. 1
Strony 29--35
Opis fizyczny Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Ciepał, R.
  • Faculty of Biology and Environmental Protection, University of Silesia in Katowice, ul. Bankowa 9, 40-007 Katowice, phone 32 359 11 18, wbierza@us.edu.pl
Bibliografia
[1] Kobus J. Zesz Probl Post Nauk Roln. 1995;421a:209-219.
[2] Tabatabai MA. Soil Sci Soc Amer Madison. 1994;5:775-833.
[3] Rossel D, Tarradellas J, Bitton G, Morel JL. Use of enzymes in soil ecotoxicology: a case for dehydrogenase and hydrolytic enzymes. In: Tarradellas J, Bitton G, editors. Soil Ecotoxicology. Boca Raton: Lewis Publishers, CRC Press; 1997.
[4] Kieliszewska-Rokicka B. Soil enzymes and their significance in studies of soil microbiological activity. In: Dahm H, Pokojska-Burdziej A, editors. Microorganisms of the Soil Environment - Physiological, Biochemical, Genetic Aspects. Toruń: Adam Marszałek Publisher; 2001.
[5] Dick RP. Soil enzyme activities as indicators of soil quality. In: Doran JW, Coleman DF, Bezdieck D, Steward BA, editors. Defining Soil Quality for Sustainable Environment. Madison, WI: Soil Sci Soc Amer Madison; 1994;107-124.
[6] Hinojosa MB, Carreira JA, Garcia-Ruiz R., Dick R. Soil Biol Biochem. 2004;36:1559-1568. DOI: 10.1016/j.soilbio.2004.07.003.
[7] Khan S, Cao Q, Hesham AEL, Xia Y, He J. J Environ Sci. 2007;19:834-840. DOI:10.1016/S1001-0742(07)60139-9.
[8] Doelman P, Haanstra L. Biol Fertil Soils. 1986;2:213-218.
[9] Effron D, de la Horra AM, Defrieri RL, Fontanive V, Palma PM. Comm Soil Sci Plant Anal. 2004;35:1309-1321.
[10] Geiger G, Brandi H, Furner G, Schulin R. Soil Biol Biochem. 1998;30:1537-1544.
[11] Gupta SK, Vollmer MK, Krebs R. Sci Total Environ. 1996;178:11-20. DOI: 10.1016/0048-9697(95)04792-1.
[12] Ostrowska A, Gawliński S, Szczubiałka Z. Methods of Analysis and Evaluation of Soil and Plant Properties. Warsaw: Catalog Institute of Environmental Protection; 1991.
[13] Schinner F, Orhlinger R, Kandeler E, Margensis R. Methods in Biology. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag; 1995.
[14] Frankenberger WT, Dick WA. J Amer Soil Sci Soc. 1983;47:945-951.
[15] Smith S, Tabatabai MA, Wollum A. Soil Sci Soc Amer. 1999;5:775-833.
[16] Liang CN, Tabatabai MA. J Environ Qual. 1978;7:291-293.
[17] Olszowska G. IEP Works, Series A. 1997;834:107-130.
[18] Kucharski J, Hłasko A, Wyszkowska J. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2001;476:173-180.
[19] Burns RG. Soil Enzymes. New York: Academic Press; 1978.
[20] Nadgórska-Socha A, Łukasik I, Ciepał R, Pomierny S. Acta Agrophysica. 2006;8(3):713-725.
[21] Kuperman RG, Carreiro MM. Soil Biol Biochem. 1997;29:179-190.
[22] Wiśniowska-Kielian B. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2000;472:679-688.
[23] Peralta-Videa JR, Gardea-Torresdey JL, Gomez E, Tiemann KJ, Parsons JG, Carrillo G. Environ Pollut. 2002;119:291-301. DOI: 10.1016/S0269-7491(02)00105-7.
[24] Motowicka-Terelak T, Terelak H. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2000;472:517-525.
[25] Strawn D, Sparks DL. Soil Sci Soc Am J. 2000;64:144-156.
[26] Barona A, Aranguiz I, Elias A. Environ Pollut. 2001;113:79-85. DOI: 10.1007/978-1-59745-098-0_22.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-160ca027-c4be-4be3-b8b2-16e1fd7ed1d5
Identyfikatory