Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-15b6c51b-4ee9-4ccf-be96-9ef6371ccf66

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Biopaliwa w budownictwie niskoenergetycznym

Autorzy Nowak, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł odwołuje do głównych tez konferencji Green Building Chalange (GBC), która odbyła się w 1998 r. w Vancouver (Kanada), która stanowiła podsumowanie wyników badań prowadzonych w 14 krajach świata nad wpływem budynków na środowisko naturalne i wzajemne powiązanie pomiędzy obiektami budowlanymi i środowiskiem. Stworzony w ramach prac nad GBC model oceny budynków przyjaznych środowisku ma na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi.
Słowa kluczowe
PL budownictwo niskoenergetyczne   energooszczędność   biopaliwa  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2007
Tom Nr 11
Strony 24--32
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Nowak, B.
  • Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Bibliografia
1. Mierzejewska L., Przyrodnicze aspekty rozwoju zrównoważonego miast, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2004.
2. Klemm P. i in., Budownictwo ogólne t. 2., Fizyka budowli, Arkady, Warszawa 2006.
3. Thomas R. (ed.), Environmental design. An introduction for architects and engineers, Taylor & Francis, London and New York 2006.
4. Wnuk R., Budowa domu pasywnego w praktyce, Przewodnik Budowlany, Warszawa 2006.
5. Lewandowska A., Środowiskowa ocena cyklu życia produktu na przykładzie wybranych typów pomp przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
6. Juchniewicz-Lipińska L., Firląg Sz., Modelowy dom pasywny na Dolnym Śląsku, Rynek Instalacyjny 1–2/2007, s. 26.
7. Nowak B., Energetycznie efektywne budownictwo, Rynek Instalacyjny 10/2007, s. 21.
8. Harvey L. D., A handbook on low-energy buildings and district-energy systems, Earthscan, London 2006.
9. Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, CeDeWu, Warszawa 2007.
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (DzU Nr 261, poz. 2187 z późn. zm.)
11. Kościk B. (red.), Rośliny energetyczne, Wyd. Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2003.
12. Nowak B., Odnawialna energia do kotła, Rynek Instalacyjny 11/2005, s. 38.
13. Śliwinska E., Śliwowski L., Spalanie drewna – ekologiczne czy toksyczne, Rynek Instalacyjny 6/2003, s. 64.
14. Solińska M., Soliński I., Efektywność ekonomiczna proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej, Wyd. AGH, Kraków 2003.
15. Ebert H. P., Palenie drewnem we wszystkich rodzajach pieców, Studio Astropsychologii, Białystok 2003.
16. Martensson H., Kominki, piece, piecyki, Arkady, Warszawa 2001.
17. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-15b6c51b-4ee9-4ccf-be96-9ef6371ccf66
Identyfikatory