PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Weryfikacja teoretycznego modelu instalacji obiektów retencyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Verification of theoretical model of installation of retention facilities
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ścieki deszczowe transportowane w systemach odwodnieniowych charakteryzują się niekorzystnymi parametrami fizykochemicznymi. W konsekwencji tego do odbiorników trafiają ścieki, które istotnie pogarszają ich stan jakościowy. Na jego poprawę można w znaczny sposób wpłynąć m.in. poprzez stosowanie zbiorników retencyjnych, które pozwalają na zredukowanie kierowanego do odbiornika strumienia objętości ścieków. Przy wyborze konkretnego rozwiązania zbiornika retencyjnego należy kierować się wieloma kryteriami, wśród których najistotniejszymi są nakłady inwestycyjne ponoszone na ich budowę oraz parametry hydrauliczne ich działania. W następstwie tego powstało wiele rozwiązań zbiorników retencyjnych, które pozwalają ograniczyć koszty związane z ich budową, a także takich, które maksymalizują efektywność hydrauliczną ich funkcjonowania. Przykładem takiego rozwiązania jest instalacja obiektów retencyjnych, której wykorzystanie pozwala na zmaksymalizowanie efektywności hydraulicznej dowolnego obiektu retencyjnego. Celem artykułu jest weryfikacja funkcjonowania przykładowego zbiornika retencyjnego wyposażonego w przedmiotową instalację obiektów retencyjnych w zakresie rozkładu strugi cieczy w poszczególnych fazach jego działania. Analiza została wykonana z wykorzystaniem programu do numerycznej dynamiki płynów Autodesk Simulation CFD. Oprogramowanie to, bazując na metodzie elementów skończonych i równaniach opisujących przepływ turbulentny, pozwala na odzwierciedlenie zjawisk przepływowych w obiektach o skomplikowanej geometrii. Uzyskane wyniki badań pozwolą na ocenę zasadności stosowania rozpatrywanego rozwiązania oraz mogą stanowić podstawę do dalszych analiz z punktu widzenia stanu jakościowego odbiorników.
EN
Stormwater runoffs which are transport in drainage systems are characterized by unfavorable physicochemical parameters. As a consequence of this, to the receivers are directed sewage, which can significantly worsen them quality. It can be improved by using of storage reservoirs (underground tank), which would allow to significantly reduce the volume of inflow of the sewage to the rivers. The choice of solution of the storage reservoir (underground tank) is addicted to many aspects. The most important are investment costs and hydraulic parameters of their functioning. Following this, it arose many solutions of storage reservoirs (underground tank) which allow to reducing the costs associated with their construction, as well as those that allow maximizing the hydraulic effectiveness of their functioning. An example of this is installation of retention facilities. The use of this installation allows maximizing the hydraulic efficiency of any retention facilities. The aim of the paper is to verify the functioning of the storage reservoir (underground tank) equipped with the installations of retention facilities in terms of distribution of stream liquids in different phases of its operation. The analysis was performed using Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis. This software, based on the finite element method and the equations describing turbulent flow, allows describing of phenomena of flow in objects with complex geometry. Results obtained in research will allow for an evaluation of the legitimacy of use of this installation. Additionally they can form the basis for further Analyses done from the standpoint of the quality of receivers.
Rocznik
Strony
551--560
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 17 74 32 409, 17 86 51 784
autor
 • Zakład Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska, al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów, tel. 17 74 32 409, 17 86 51 784
Bibliografia
 • [1] Gil B. Gaz, Woda Techn Sanit. 2017;1(3):4-10. DOI: 10.15199/17.2018.3.1.
 • [2] Anim DO, Fletcher TD, Pasternack GB, Vietz GJ, Duncan HP, Burns MJ. J Environ Manage. 2019;233:1-11. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.12.023.
 • [3] Harbuľáková VO, Zeleňáková M, Rysulová M, Repel A, Simonová D. Procedia Eng. 2016;162:98-105. DOI: 10.1016/j.proeng.2016.11.021.
 • [4] Kim G, Kang HM, Ko SO. Environ Sci. Pollut Res. 2019;26(2):1192-1207. DOI: 10.1007/s11356-017-0192-y.
 • [5] Penninoa MJ, McDonald RI, Jaffea PR. Sci Total Environ. 2016;565:1044-1053 DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.101.
 • [6] Dz.U. 2014, poz. 1800. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800&min=1.
 • [7] Chinyamaa A, Ncubea R, Elaa W. Phys Chem Earth. Parts A/B/C. 2016;93:76-83. DOI: 10.1016/j.pce.2016.03.008.
 • [8] Kida M, Książek S, Koszelnik P. Inż Ekol. 2016;48:130-135. DOI: 10.12912/23920629/ 63261.
 • [9] Shimin T, Zhaoyin W, Hongxia S. Procedia Environ Sci. 2011;11(C):1328-1333. DOI: 10.1016/j.proenv.2011.12.199.
 • [10] Dordević B. Spatium Internat Rev. 2011;24:9-15. DOI: 10.2298/SPAT1124009D.
 • [11] Hou J, Mao H, Li J, Sun S. J Environ Manage. 2018;232:574-583. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.11.111.
 • [12] Bhatt A, Bradford A, Abbassi BE. J Environ Manage. 2019;231:98-109. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.10.033.
 • [13] Stec A, Słyś D. Ecol Chem Eng S. 2014;21(2):215-228. DOI: 10.2478/eces-2014-0017.
 • [14] Lim S, Ho VH, Lee SY, Yoo DG, Kim JH. Procedia Eng. 2014;70:1037-1045. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.02.115.
 • [15] Becciu G, Raimondi A. Procedia Eng. 2015;119:1299-1307. DOI: 10.1016 /j.proeng.2015.08.951.
 • [16] Pochwat K, Iličić K. E3S Web Conf. 2018;45:65. DOI: 10.1051/e3sconf/20184500065.
 • [17] https://knowledge.autodesk.com/support/cfd/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/SimCFD/files/GUID-384EC529-309C-426C-B036-93ADDB842F0E-htm.html.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-156c3263-e752-4772-a1fc-6c527da22078
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.