PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wkład Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki Politechniki Śląskiej w rozwój specjalności ekonomika i organizacja górnictwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Contribution of the Institute of Management, Administration and Logistics of the Silesian University of Technology in the development of economics and organization of mining
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono dorobek naukowy pracowników Instytutu Zarządzania, Administracji i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej osiągnięty w latach 1997-2018, dotyczący zagadnień wchodzących w zakres specjalności Ekonomika i Organizacja Górnictwa. Wskazano obszary, które były przedmiotem prowadzonych badań naukowych, a także wskazano na liczbę powstałych na ich podstawie publikacji naukowych oraz inne osiągnięcia.
EN
The article presents the scientific achievements of the employees of the Institute of Management, Administration and Logistics at the Faculty of Organization and Management of the Silesian University of Technology achieved in 1997-2018, and concerning the issues falling within the scope of the Economics and Mining Organization specialties. The areas that were the subject of scientific research were indicated, as well as the number of scientific publications and other achievements resulting from them.
Rocznik
Tom
Strony
201--212
Opis fizyczny
Bibliogr. 50 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki, Zabrze
Bibliografia
 • 1. Baron, K., Tchórzewski, S., Tobór-Osadnik, K., Wodarski, K. (1998). Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i możliwości inwestycyjnych w sektorach paliw stałych i energii w Polsce do roku 2015. Przybyła H. (red.). Gliwice.
 • 2. Bijańska, J. (2006). Planowanie działalności inwestycyjnej kopalń węgla kamiennego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 3. Bijańska, J. (2011a). Prognozowanie kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 2010-2020. Badanie rentowności produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2020. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 4. Bijańska, J. (2011b). Analiza kształtowania się rentowności produkcji w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2009. Badanie rentowności produkcji w polskich kopalniach węgla kamiennego w latach 1995-2020. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 5. Bijańska, J. (2017). Studium możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 6. Bijańska, J. Drożdż, J. (2001). Organizacja planowania inwestycji w spółkach węglowych. Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 4.
 • 7. Bijańska, J., Wodarski, K. (2014). Ekonomiczne uwarunkowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa: Difin.
 • 8. Bijańska, J., Wodarski, K. (2014a). Risk management in the planning of development projects in the industrial enterprises. Metalugija, 53, 2.
 • 9. Bijańska, J., Wodarski, K., Gumiński, A. (2017). The method of validity evaluation of hard coal excavation in residual seam parts. Archives of Mining Science, 62, 4. DOI 10.1515/amsc-2017-0048.
 • 10. Dubiński, J., Turek, M. (2006). Proces restrukturyzacji a ochrona środowiska na terenach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, 12.
 • 11. Dźwigoł, H. (2007). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji "Difin".
 • 12. Gębczyński, M. (2007). Wpływ racjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego (Doctoral dissertation). Zabrze: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.
 • 13. Gumiński, A. (2007a). Analiza parametrów technicznych determinujących minimalny stan zatrudnienia dla realizacji procesu produkcyjnego w kopalni węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 41.
 • 14. Gumiński, A. (2007b). Koncepcja modelu poziomu zatrudnienia w kopalni węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, 5.
 • 15. Gumiński, A. (2017). Model analizy wydajności pracy w kopalni węgla kamiennego i w grupie kopalń. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 16. Karbownik, A., Bendkowski, J., Kaźmierczak, J., Wodarski, K., Senczyna, S., Bijańska, J., Tchórzewski, S. (2001). Struktura organizacyjna i modelowanie systemu informacyjnego spółki węglowej. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 17. Karbownik, A., Bijańska, J. (1999). Ocena realizacji rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 1993-1998. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 4.
 • 18. Karbownik, A., Bijańska, J. (2000). Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-1999. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 19. Karbownik, A., Brzóska, J., Kruczek, M., Szmal, A., Żebrucki, Z. (2012). Strategiczna Karta Wyników w korporacjach sektora paliwowo-energetycznego. W zbiorze: Strategiczna Karta Wyników w Teorii i Praktyce. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 20. Karbownik, A., Jędrychowski, S. (1999a). Monitorowanie restrukturyzacji zatrudnienia w realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002. Biuletyn PARGWK, 7/8.
 • 21. Karbownik, A., Jędrychowski, S., Sobula, W., Tausz, K., Wodarski, K. (1998a). Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1997. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 22. Karbownik, A., Jędrychowski, S., Sobula, W., Tausz, K., Wodarski, K. (2000). Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-1999. Wyniki badań socjologicznych i analiz statystycznych. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 23. Karbownik, A., Jędrychowski, S., Sobula, W., Tausz, K., Wodarski, K. (1998e). Analiza problemów społecznych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Paper presented at Przyszłość węgla kamiennego w Europie Środkowo-Wschodniej. Katowice.
 • 24. Karbownik, A., Paszcza, H., Pawełczyk, M. (1999b). Monitorowanie jako instrument wspomagania reformy polskiego górnictwa węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze, 9.
 • 25. Karbownik, A., Paszcza, H., Turek, M. (1999c). Monitorowanie realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002. Paper presented at Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - monitorowanie realizacji. Ustroń.
 • 26. Karbownik, A., Pawełczyk, E., Czernicki, M. (1998b). Likwidacja kopalń węgla kamiennego według programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002. Wiadomości Górnicze, 11.
 • 27. Karbownik, A., Tchórzewski, S. (2007). Komputerowe wspomaganie planowania robót górniczych kopalni. Wiadomości Górnicze, 4.
 • 28. Karbownik, A., Turek, M., Chaber, M. (2000). Ochrona środowiska a sektorowy program restrukturyzacji górnictwa kamiennego. Paper presented at Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 5: Ochrona środowiska naturalnego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 29. Karbownik, A., Turek, M., Wodarski, K. (2002) Działania podjęte dla restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2001 i ich efekty. Paper presented at Restructuring and development processes of enterprices and their value creation. Warszawa-Kraków.
 • 30. Karbownik, A., Wodarski, K. (1998c). Możliwości obniżenia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce. Paper presented at Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Szczyrk.
 • 31. Karbownik, A., Wodarski, K. (2003). Ocena ekonomicznej efektywności stosowania wyposażenia technicznego ścian w kopalni węgla kamiennego. Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 15.
 • 32. Karbownik, A., Wodarski, K. (2005). Efekty restrukturyzacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2004. Wiadomości Górnicze, 6.
 • 33. Karbownik, A., Wodarski, K. (2005a). Kierunki i zakres dalszej realizacji procesu dostosowawczego w górnictwie węgla kamiennego w Polsce do roku 2010. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 34. Karbownik, A., Wodarski, K. (2005b). O potrzebie zarządzania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie. J. Pyka (red.). Katowice: TNOiK.
 • 35. Karbownik, A., Wodarski, K. (2008). Risk management in a large project in the hard coal mining industry. Paper presented at 21st World Mining Congress &. Coal mining - chances and challenges. Katowice.
 • 36. Karbownik, A., Wodarski, K., Drożdż, J. Ocena ekonomicznej efektywności zadań inwestycyjnych ujętych w programach inwestycyjnych kopalń i spółek węglowych. Paper presented at Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie '98. Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym. Ustroń.
 • 37. Karbownik, A., Wodarski, K., Gumiński, A., Szwajca, I. (2002a). Analiza zmian w strukturach organizacyjnych kopalń węgla kamiennego w latach 1995-2000. Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalni węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 38. Karbownik, A., Wodarski, K., Kosiński, Z. (1997). Komputerowe wspomaganie opracowania optymalnego harmonogramu robót górniczych w kopalni. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 6/7.
 • 39. Karbownik, A., Wodarski, K., Tchórzewski, S. (1998d). Aspekt regionalny reformy górnictwa węgla kamiennego. Paper presented at Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. XX Śląskie Dni Organizacji. Katowice-Ustroń.
 • 40. Karbownik, A., Wodarski, K., Turek, M. (2002b). Wpływ procesów restrukturyzacyjnych w latach 1989-2000 na kształtowanie się wielkości parametrów struktury i modelu kopalń węgla kamiennego. Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalni węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 41. Sorychta-Wojsczyk, B. (2003a). Analiza przekształceń własnościowych i organizacyjnych dokonywanych na podstawie majątku likwidowanych kopalń w latach 1998-2001. Gliwice Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 15.
 • 42. Sorychta-Wojsczyk, B. (2003b). Zarządzanie projektami w gminach górniczych w aspekcie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Gliwice Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 15.
 • 43. Sorychta-Wojsczyk, B. (2008). Model zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 44. Tchórzewski, S. (2003). Metoda wyznaczania optymalnej wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie wieloletniej (Doctoral dissertation). Gliwice: Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii.
 • 45. Turek, M. (2007). Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 46. Turek, M., Karbownik, A., Tausz, K., Wodarski, K., Gumiński, A., Sobula, W. (2004). Kadra inżynieryjno-techniczna w kopalniach węgla kamiennego. Katowice: Główny Instytut Górnictwa.
 • 47. Wodarski, K. (2007). Ocena ekonomicznej efektywności modernizacji systemów transportowych w kopalniach węgla kamiennego. Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, 41.
 • 48. Wodarski, K. (2009). Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 49. Wodarski, K. (2014). Możliwości techniczne projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Warszawa: Difin.
 • 50. Wodarski, K., Bijańska, J. (2002). Zarządzanie działalnością inwestycyjną przedsię-biorstwa wielozakładowego. Nowoczesność przemysłu i usług - 2002. J. Pyka (red.). Katowice: TNOiK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-14a3b4f2-9d94-4f46-a2ac-035ac7f060bf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.