PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Planowanie dużych przedsięwzięć logistycznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
Planning large logistics projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł ujmuje problematykę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych. Jako dobrą praktykę, którą można wykorzystać do planowania przedstawiono metodyka PRINCE2, która umożliwia skuteczne zarządzanie projektami. Zastosowanie metodyki do zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi niesie za sobą wiele korzyści zarówno w sferze organizacyjnej, jak również rozliczeniowej. Związane jest to z procesowym podejściem do zarządzania projektem, które ułatwia realizację procesów obejmujących organizację, planowanie, monitorowanie oraz kontrolę realizacji przedsięwzięć logistycznych. Ponadto zaproponowano optymalną ścieżkę planowania dużych przedsięwzięć logistycznych opartą na metodyce PRINCE2, wzbogaconą o najlepsze techniki i narządzania zarządzania projektami. Dzięki, który można znaczącym stopniu zwiększyć skuteczność zarządzania dużymi przedsięwzięciami logistycznymi, w szczególności poprzez wyeliminowanie niekorzystnych zachowań pracowników realizujący tego typu projektu.
EN
Article recognizes the problems of logistics planning large projects. As a good practice, which can be used to plan shows the PRINCE2 methodology, which enables the effective management of projects. The application of the methodology to manage large projects logistics brings many benefits both in terms of organization, as well as settlement. This is due to the process approach to project management, which facilitates the implementation of processes including organization, planning, monitoring and control of the implementation of projects. In addition proposed the optimal path planning of large projects logistics based on PRINCE2 methodology, enriched with the best techniques and preparing project management.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
7101--7109
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., pełny tekst na CD3
Twórcy
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania Projektami, ul. Ozimska 75, 45-370 Opole
autor
 • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania Projektami, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole
Bibliografia
 • 1. BBJ. Polska, Studium Wykonalności, Wyd. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • 2. Chatfield C., Johnson T., Microsoft Project 2013 Krok po kroku, APN Promise, Warszawa 2013.
 • 3. Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne, finansowanie, metody i procedury oceny. Wydawnictwo ODDK Gdańsk 1996.
 • 4. Flak W., Henzel H., Krotła W., Marcinek K., Stosur E., Walica H., Vademecum inwestowania – przygotowanie i wykonawstwo inwestycji rzeczowych., GIPH, Katowice 1996.
 • 5. Frydrych A., Zarządzanie projektem wg zasad FIDIC – Inżynier Kontraktu, www.4pm.pl, [17.03.2014].
 • 6. Łapuńka I., Pisz I., Wariantowe szacowanie czasu i kosztu w projektach logistycznych, Logistyka, 4,2014.
 • 7. Łapuńka I., Pisz I., Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych, Logistyka, 2, 2014.
 • 8. Marek-Kołodziej K., Skomudek W., Ocena poziomu wiedzy kierujących projektem w zakresie stosowania metod zarządzania, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 4/2014 – w druku.
 • 9. Marek–Kołodziej K., Zastosowanie metody łańcucha krytycznego w procesie wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, pod red. Wirkus M., Zarządzanie projektami i procesami. Teoria i przypadki praktyczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, 213-223.
 • 10. Office Government Commerce (OGC), PRINCE2TM – Skuteczne zarządzanie projektami, TSO, Londyn 2010
 • 11. Panel Polskich Menedżerów Logistyki, Raport 2011. Projekty logistyczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw, 2011.
 • 12. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • 13. Rodawski B., Projekt logistyczny. Istota i ocena. Wykład – Zarządzanie logistyczne. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • 14. The Chaos Manifesto: Think Big, Act Small. The Standish Group 2013.
 • 15. Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 • 16. Trocki M., Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
 • 17. Witkowski J., Rodawski B., Pojęcie i typologia projektów logistycznych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 2007, 2-6.
 • 18. Wodecka-Hyjek A., Metodyka PRINCE2 w zarządzaniu realizacji projektów. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 234/2010, Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk pod red. Błaszczyk W., Bednarskiej – Wnuk, Kuźbika P.
 • 19. Wysocki R. K., Mcgary R., Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie III, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1458f4f6-a15b-481e-a628-dcc9470223cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.