PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bariery architektoniczne w urzędzie miejskim - postrzeganie przez klienta niepełnosprawnego na przykładzie Dąbrowy Górniczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Architectural barriers in the city office - perceived by the customer disabled on the example of Dąbrowa Górnicza
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań dotyczących postrzegania barier architektonicznych przez klienta niepełnosprawnego w administracji publicznej na przykładzie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Celem pracy jest zbadanie poziomu postrzegania tychże barier architektonicznych przez osoby niepełnosprawne, jak również określenie, czy stopień niepełnosprawności wpływa na ich percepcję odnośnie do postrzegania danej bariery.
EN
This paper presents the results of research on the perception of architectural barriers for disabled client in public administration on example of the municipality in the Dąbrowa Górnicza city. The purpose is to examine the level of perception of these architectural barriers for persons with disabilities, as well as to determine whether the disability affects their perception regarding the perception of the barriers.
Rocznik
Tom
Strony
265--278
Opis fizyczny
Bibliogr. 44 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Aczel A.: Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. PWN, Warszawa 2000.
 • 2. Babakus E., Boller G.W.: An empirical assessment of the SERVQUAL scale. “Journal of Business Research”, Vol. 24, 1998.
 • 3. Benek I.: Aspekty innowacyjne w architekturze obiektów dla osób niepełnosprawnych, Zeszyty Naukowe, s. Architektura, Politechnika Śląska, z. 45, Gliwice 2007.
 • 4. Bogucka A.: Przystosowanie bazy turystycznej na potrzeby osób niepełnosprawnych. “Economy and Management”, nr 3, 2010.
 • 5. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej – teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 • 6. Gałkowski J.: Architektoniczne aspekty środowiska mieszkaniowego osób niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Architektura i Urbanistyka, tom 5, Poznań 2005.
 • 7. Gantar E., Walesiak M.: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • 8. Hąbek P., Wolniak R.: European Union Regulatory Requirements Relating to Sustainability Reporting. The case of Sweden. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, z. 34, 2013.
 • 9. Hąbek P., Wolniak R.: Ewolucja w raportowaniu danych pozafinansowych przedsiębiorstw, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań, (red.) J. Brzóska, J. Pyka, TNOiK, Katowice 2013.
 • 10. Hąbek P., Wolniak R.: Sprawozdawczość przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju w Polsce – ocean stanu obecnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014.
 • 11. Hys K.: Evaluation of public sector workers for assistance Method of Mystery Shopping, Proceedings [in:] Advanced Research in Scientific Areas (ARSA-2013), M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsky (eds.), Slovakia, Zilina 2013.
 • 12. Hys K., Hawrysz L.: (Dis)Advantages of quality management systems in the light of accredited certification bodies in Poland, [in:] Integration in management. E. Skrzypek (ed.), Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2012.
 • 13. Hys K., Hawrysz L.: Corporate Social Responsibility Reporting. China-USA Business Review, Vol. 11, No. 11, 2012.
 • 14. Hys K., Hawrysz L.: CSR in Poland as a important foundations of modern societies. “Management Study”, Vol. 1, No. 1, 2013.
 • 15. Hys K., Hawrysz L.: Semantic differential as an assessment tool of (dis)advantages of QMS in the light of accredited certification in Poland. Chinese Business Review, Vol. 13, No. 1, 2014.
 • 16. Hys K.: Semantic profile as a tool for assessment of competence public sector workers. Conference Proceedings [in:] International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013 (MMK 2013). Hradec Králové, The Czech Republic: MAGNANIMITAS, Vol. IV, 2013.
 • 17. Kaleta P., Żurakowski Z.: Wpływ barier architektonicznych na możliwości kształcenia się osób niepełnosprawnych ruchowo w Zabrzu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarzadzanie, z. 63a, Gliwice 2012.
 • 18. Kowalski K., Starzyńska D., Pac-Raszewska K., Denys M.: Projektowanie bez barier – wytyczne.
 • 19. Krzemień E., Wolniak R.: Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, Bielsko-Biała 2004.
 • 20. Łuczak J. Wolniak R.: Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarzadzanie, z. 67, Gliwice 2013.
 • 21. Nowak A.: Dyskryminacja osób niepełnosprawnych. „Polityka Społeczna”, nr 10, 2010.
 • 22. Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L.: SERVQUAL: A Multiple-item Scale for Measuring Consumer Perceptions of ServiceQuality. “Journal of Retailing”, Vol. 64, No. 1, 1988.
 • 23. Parchomium M.: Społeczność akademicka wobec osób niepełnosprawnych – percepcja studentów z niepełnosprawnością. „Polityka Społeczna”, nr 1, 2012.
 • 24. Pawłowska K.: Odczuwanie poziomu jakości życia przez osoby niepełnosprawne – przegląd wybranych badań. „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka”, nr 3, 2009.
 • 25. Pawłowska-Cyprysiak K.: Uwarunkowania jakości życia osób z niepełnosprawnością ruchową. „Bezpieczeństwo Pracy – nauka i praktyka”, nr 10, 2011.
 • 26. Racoń-Leja K.: Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych. „Architektura”, nr 3, 2010.
 • 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
 • 28. Sahney S., Banwet D.K., Karunes S.: A Servqual and QFD approach to total quality education. “International Journal of productivity and Performance Management”, Vol. 53, No. 2, 2004.
 • 29. Śleszyński P.: Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego spisu powszechnego. „Polityka Społeczna”, nr 9, 2006.
 • 30. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. DzU 1997, nr 123, poz. 776.
 • 31. Włodarczyk J.: Architektura a niepełnosprawność. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Postawy wobec niepełnosprawności”, Katowice 2002.
 • 32. Wolniak R. Skotnicka-Zasadzień B.: Przygotowanie urzędu miejskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych na przykładzie Chorzowa, [w:] Systemy zarządzania w inżynierii produkcji. Jakość i bezpieczeństwo, (red.) J. Sitko, B. Szczęśniak, Wydawnictwo P.A. NOVA, Gliwice 2014.
 • 33. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 • 34. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.: Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [in:] Maturity Management, (ed.) E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • 35. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B., Zasadzień M.: Measurement of the quality of services provided for the disabled in public administration institutions exemplified by a selected municipal office, [in:] Maturity Management, (ed.) E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • 36. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: E-administracja – czynniki funkcjonowania dobrego e-urzedu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 63, Gliwice 2012.
 • 37. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej. „Marketing i Rynek” nr 6, 2010.
 • 38. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Problematyka czynników jakości obsługi klienta niepełnosprawnego, [w:] Dojrzałość w odniesieniu do klienta i sfery usług, (red.) E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2013.
 • 39. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: The concept of study of Servqual method’s gaps. “Quality and Quantity”, No. 4, Vol. 46, 2012, p. 1239-1247.
 • 40. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Wybrane metody badania satysfakcji klienta i oceny dostawców w organizacjach. Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 • 41. Wolniak R.: Analiza postrzegania przez klienta niepełnosprawnego barier architektonicznych na przykładzie urzędu miejskiego w Siemianowicach Śląskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie z. 71, Gliwice 2014.
 • 42. Wolniak R.: Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardem Grenelle II. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 73, Gliwice 2014.
 • 43. Wolniak R.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie doskonalenia systemów zarządzania jakością. „Problemy Jakości”, nr 9, 2013.
 • 44. Zasadzień M., Midor K., Wałek T.L.: Badania w zakresie identyfikacji potrzeb i oceny barier w dostępie do usług publicznych i rozwoju osób z niepełnosprawnością, [w:] Kształtowanie przestrzeni publicznej z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, (red.) J. Bartnicka, Gliwice 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-13d52409-eb08-419f-9468-2e5f903c53a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.