PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Legionella – wciąż aktualny problem

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Legionella – a current problem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Za przyczynę większości rozpoznawalnych przypadków legionellozy uznaje się skażenie bakteriami z rodzaju Legionella instalacji klimatyzacyjnej, ale też wewnętrznej instalacji wody ciepłej. Gatunkami, które najczęściej odpowiadają za wywoływanie legionellozy są: Legionella pneumophila, Legionella micdadei i Legionella longbeache. Wrota zakażenia to drogi oddechowe. Do zarażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu powietrzno-wodnego (wielkość kropli 2-5 μm) lub powietrzno-pyłowego. Wyróżniono trzy postacie legionelloz: (1) Legionellozowe zapalenie płuc, (2) Postać pozapłucną łagodną, (3) Postać pozapłucną ciężką. Środowiskiem życia bakterii z rodzaju Legionella jest woda. W warunkach naturalnych bakterie te występują w wodach słodkich w sztucznych i naturalnych zbiornikach szczególnie w tych zawierających muł denny oraz w gorących źródłach leczniczych. Możemy je również spotkać w wilgotnej glebie, na paprociach, mchach i porostach. Optymalne warunki dla ich rozwoju to temperatura w granicach 30–45°C przy odczynie neutralnym lub lekko kwaśnym. Potrafią jednak przeżyć nawet w temperaturze do 60°C. Bakterie Legionella sp. po przeniesieniu do instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej mogą szybko się namnażać. W instalacjach wodnych rozwijają się przede wszystkim w osadach oraz biofilmie. Istnieje kilka metod dezynfekcji instalacji wody cieplej w budynkach. Można ją przeprowadzić metodami fizycznymi (termiczna, promieniowanie UV filtracja) lub chemicznymi (dozowanie: dwutlenku chloru, chloru gazowego, podchloryny sodu, jonów srebra i miedzi).
EN
The reason for the majority of recognizable cases of legionellosis is contamination with bacteria of Legionella type of the air-conditioning system as well as the internal installation of hot water. The species that are most often responsible for causing legionella are: Legionella pneumophila, Legionella micdadei and Legionella longbeache. The gates of infection are the respiratory tracts. The infection occurs during inhalation of airborne aerosol (droplet size 2-5 μm) or air-dust. Three legionellosis species are distinguished: (1) Legionellosis pneumonia, (2) Mild extrapulmonary form, (3) extrapulmonary form. The living environment of Legionella bacteria is water. Under natural conditions, these bacteria are found in freshwater in artificial and natural reservoirs, especially those containing bottom silt and hot springs. We can also meet them in moist soil, on ferns, mosses and lichens. Optimal conditions for their development is a temperature of 30–45°C with neutral or slightly acidic reaction, however, they can survive even at temperatures up to 60°C. Legionella bacteria can quickly multiply after transferring to an indoor installation of domestic hot water. In water installations, they develop primarily in sediments and biofilms. There are several methods for disinfecting of hot water installations in buildings. It can be carried out by physical methods (thermal, UV filtration) or chemical (dosing of: chlorine dioxide, chlorine gas, sodium hypochlorite, silver ions and copper).
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
50--55
Opis fizyczny
Bibliogr. 26 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska
 • Akademia Polonijna, Instytut Zdrowia i Pielęgniarstwa
Bibliografia
 • 1. Wolski A. Kaiser K.: Legionella w instalacjach budynków, 2009, Ośrodek informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa.
 • 2. Magdzik W. Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A.: Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, 2007, α-Medica Press, Bielsko-Biała.
 • 3. Nitsch-Osuch A., Wardyn K.A., Choroszy-Król I.: Zakażenia wywołane patogenami atypowymi w praktyce lekarskiej, 2007, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław.
 • 4. Lipa P., Palusińska-Szyl M.: Rozwój cywilizacji a infekcje wywołane przez bakterie Legionella w. Choroby cywilizacyjne i społeczne XXI w. – przegląd i badania, 2016, Wydawnictwo Naukowe Tygiel sp. z o.o., Warszawa.
 • 5. Pancer K., Stypułkowska-Misiurewicz H.: Epidemiologia zachorowań wywołanych przez Legionella sp., Nowa Medycyna 1/2009, str. 61-65.
 • 6. Zaremba M.L., Borowski J.: Podstawy mikrobiologii lekarskiej, 1994, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • 7. Salyers A.A., Whitt D.D.: Mikrobiologia. Różnorodność chorobotwórczość i środowisko, 2010, PWN, Warszawa.
 • 8. Virella G.: Mikrobiologia i choroby zakaźne, 2000, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław.
 • 9. www.rki.de/EN/Content/Institute/DepartmentsUnits/JuniorGroups/LEGIA.html (19.09.2017).
 • 10. Matuszewska R.: Utrzymanie reżimu temperaturowego i płukanie instalacji jako działanie wspomagające redukcję zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella, Instal 2016 nr 12, str. 41-44.
 • 11. Kaiser K., Wolski A.: Klimatyzacja i wentylacja w szpitalach. Teoria i praktyka eksploatacji, 2007, Wydawnictwo Miasta Gdańsk.
 • 12. Chudzicki J.: Możliwości zapobiegania rozwoju bakterii Legionella w instalacjach wodociagowych, Instal 12/2002.
 • 13. Tołczykowska B., Wróbel U.: Wpływ instalacji wodociągowych z miedzi na jakość wody, http:www.instalacjebudowlane.pl.
 • 14. Krogulska B.: Aspekty zdrowotne instalacji wodociągowych, Instal 6/2008, str. 63-64.
 • 15. Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Przeciwepidemiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Zakład Epidemiologii: Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach, www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld (7.11.2017).
 • 16. Chudzicki J.: Wybrane metody usuwania i unieszkodliwiania bakterii Legionella w instaslacjach basenowych, Instal 6/2003.
 • 17. Grundfor Alldos: Dozowanie i dezynfekcja. Wytyczne dla zwalczania bakterii Legionella przy zastosowaniu systemów dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru ClO|2 Generator Oxiperm® Pro, www. Grundfos.com.
 • 18. Bilek M.: Choroba legionistów – legionelloza (Legionella pneumophila), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, http://www.wsse.krakow.pl (4.12.2017).
 • 19. Stout J.E., Lin Yu-Sen E., Goetz A.M., Muder R.R.: Controling Legionella in hospital water systems: experience with the superheat-and-flush method and copper-silver iomization. Infect Control Hosp. Epidemiol 1998;19, str. 911-914.
 • 20. Stout J.E., Lin Yu V.L.: Legionellaceae in the Hospital Water Supply-Epidemiologic Link with Disease and Evaluation of a Method of Control of Nosocomail Legionnaires Disease and Pittsburgh Pneumoni. Lancet 2, 1983, str. 307-310.
 • 21. Ashrae Gudieline 12-2000: Ashrae standard, Minimalizing the Risk of Legionellosis Associated with Building Water Systems Approved by the Ashare Committee, February 10, 2000.
 • 22. Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r., poz. 1570 z późn. zm.).
 • 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).
 • 24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r., poz. 417 z późn. zm.).
 • 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).
 • 26. www.grundfos.pl/web/homepl.nsf/Webopslag/E30F2615107BE07FC12574C90039FA96/$File/Oxiperm_Pro_legionella_wytyczne.pdf.(04.11.2017).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-12e79948-bf91-487e-9d9f-14b7c516e36a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.