PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Badania termicznego rozkładu dużych próbek wapieni w przestrzeni zamkniętej, wypełnionej mieszaniną powietrza i CO2. Część I: Mikrostruktura i właściwości fizykochemiczne trzech wapieni

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Investigations of thermal decomposition of big limestone samples in an enclosure filled with a mixture of air and CO2. Part I: Microstructure and physicochemical properties of limestones
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Podatność mikrostruktury wapienia na formowanie szybkich dróg transportu CO2 w bryłach wapienia oraz w powstawaniu warstwy wapna w pewnych warunkach dysocjacji wyznacza czas rozkładu termicznego wapienia i reaktywność wytwarzanego wapna. W oparciu o wyniki doświadczalne trzech różnych wapieni, stosowanych do produkcji wapna, oceniono wpływ ich mikrostruktury na szybkość termicznego rozkładu dużych brył wapienia. Obok innych właściwości mikrostruktury – mikrytowa czy sparytowa, zawartość dużych kryształów kalcytu, wymiarów szczelinowych porów, zawartość zamkniętych porów z inkluzjami ciekło-gazowymi, porowatość i skład mineralny wapieni brano pod uwagę podczas analiz dotyczących możliwości szybkich dróg transportu CO2.
EN
Susceptibility of microstructure of limestone on creation of CO2 fast transport routs in core of calcined limestone lump and in created lime layer in given conditions of calcination determine time of thermal decomposition of limestone and reactivity of produced lime. Based on investigation results of three various limestones, used in industrial production of lime, an assessment of their microstructural impact on thermal decomposition rate of limestone lump has been determined. Among the other properties type of microstructure - micritic or sparitic, content of big calcite grains, size of slit pores, content of closed pores having fluid-gazeous inclusions, porosity and mineralogical composition of limestone were taken into account during analysis the possibilities of formation of fast transport ways of CO2.
Czasopismo
Rocznik
Strony
442--452
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz., il., tab.
Twórcy
autor
 • AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, lech@agh.edu.pl
autor
 • Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow
Bibliografia
 • 1. G. Seidel, H. Huckauf, J. Stark, Technologie des ciments, chaux, plâtre, 34-38, Edit. Septima, Paris 1980.
 • 2. R. Lech, Thermal Decomposition of Limestone: Part 1 - Influence of Properties on Calcination Time, Sil. Ind., 71, 103 – 109 (2006).
 • 3. A. M. M. Soltan, W. A. Kahl, M. M. Hazem, M. Wendschuh, R. X. Fischer, Thermal microstructural changes of grain-supported limestones, Miner. Petrol., 103, 9 -17 (2011).
 • 4. H. Piringer, Lime shaft kilns, Energy Procedia, 120, 75 – 95 (2017).
 • 5. S. Yagi, D. Kunii, Studies on combustion of carbon particles in flames and fluidized beds, Fifth Symposium (International) on Combustion, 231 – 244, Van Nostrand Reinhold, New York 1954.
 • 6. A. W. D. Hills, The mechanism of the thermal decomposition of calcium carbonate, Chem. Eng. Sc., 23, 297 – 320 (1968).
 • 7. R. Lech, A mathematical model of thermal decomposition of limestones; Part 1 – Set of the model equations, Sil. Ind., 73, 11 – 12, 205 – 218 (2008).
 • 8. B. R. Stanmore, P. Gilot, Review - calcination and carbonation of limestone during thermal cycling for CO2 sequestration, Fuel Processing Technology, 86, 1707 – 1743 (2005).
 • 9. A. B. Fuertes, G. Velasco, M. J. Fernandez, T. Alvarez, Analysis of the direct sulfation of calcium carbonate, Thermochim Acta, 242,161-172 (1994).
 • 10. M. J. H. Snow, J. P. Longwell, A. F. Sarofim, Direct sulfation of calcium carbonate, Ind. Eng. Chem. Res., 27, 268-273 (1988).
 • 11. R. S. Boynton, Chemistry and technology of lime and limestone, 132 – 164, John Wiley and Sons Inc., New York, London, Sydney 1966.
 • 12. J. A. H. Oates, Lime and Limestone: Chemistry and Technology, Production and Uses, 139 – 154, Weinheim: Wiley-VCH, 1998.
 • 13. P. Wyszomirski, M. Niesyt, T. Toboła, R. Gajerski, Surowce dolomitowe przemysłu materiałów ogniotrwałych w świetle badań inkluzji ciekło-gazowych, str. 119, VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Zakopane, 22-25. 09. 2011.
 • 14. A. Manecki, M. Muszyński (red.), Przewodnik do petrografii, 249, 252, 302 – 309, AGH UWND Kraków 2008.
 • 15. P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, 129 – 140, Kraków, UWND AGH 2007.
 • 16. P. Szostak, Wpływ cieplnych warunków kalcynacji na czas dysocjacji termicznej wsadu kamienia wapiennego w piecu szybowym, Praca doktorska, WIMiC, AGH w Krakowie, 2017.
 • 17. J. Chojnacki, Krystalografia chemiczna i fizyczna, 342 – 343, PWN, Warszawa 1961.
 • 18. K. Kozłowski, W. Łapot, Petrografia skał osadowych, 189-209, Uniw. Śląski, Katowice 1989.
 • 19. A. Gaweł, P. Wyszomirski, Analiza rentgenograficzna. W: H. Kościówko, R. Wyrwicki (red), Metodyka badań kopalin ilastych, 76 – 80, Wyd. PIG, Warszawa – Wrocław 1996.
 • 20. H. J. Rösler, editor, Lehrbuch der Mineralogie. Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig 1979.
 • 21. K. S. W. Sing, D. H. Everett, R. A. W. Haul, L. Moscou, R. A. Pierotti, J. Rouquérol, T. Siemieniewska, Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity, Pure & Appl. Chem., 57, 4, 603 – 619 (1985).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-1266b909-fef3-4e1e-ada8-2ce0410ac0dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.