PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Jak planować inspekcje i rehabilitacje przewodów kanalizacyjnych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
How to plan inspections and rehabilitations of sewer pipelines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podano dwie propozycje planowania inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych dotychczas jeszcze nie zbadanych oraz trzy propozycje dotyczące inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych już wcześniej zbadanych. Sformułowano zalecenia dotyczące wykonywania dodatkowych badań przewodów. Podano także dwie propozycje ustalania kolejności typowania przewodów kanalizacyjnych do odnowy oraz propozycję metody ABCDE dotyczącej tego zagadnienia.
EN
Two proposals for planning CCTV inspections of sewage pipelines not yet investigated have been provided, and three proposals for CCTV inspections of sewage pipelines which have been earlier investigated. Recommendations for additional surveys of sewers have been formulated. There are also two proposals for determining the ordering of sewers for renewal and the ABCDE method for this issue.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
70--74
Opis fizyczny
Bibliogr. 33 poz., tab., wzory
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Politechnika Świętokrzyska, Kielce
Bibliografia
 • [1] ATV-A147 Betriebsaufwand fur die Kanalisation – Betriebsaufgaben und Haufigkeiten, 2005.
 • [2] Bainbridge, K., Dover, S., Marcuccio, F., McDonald, S., Potvin, D., 2012, Condition assessment and management of critical watermains in the City of Ottawa. In: Proc., No-Dig Conf., NASTT, Nashville, TN, Paper A-5-02.
 • [3] Chua K., Kwan A., Zhou F., 2004, Details of an emergency sewer rehabilitation. In: Proc., No- Dig Conf., NASTT, New Orleans, Louisiana, Paper F-3-03.
 • [4] Freese R., Nelson D., Nelson R., Rowe R., Varghese V., Jean-Baptiste S., 2010, I have my pipe and manhole condition data: now what? In: Proc., No-Dig Conf., NASTT, Chicago, Illinois, Paper A-2-05.
 • [5] Królikowska J., 2010, Niezawodność funkcjonowania i bezpieczeństwa sieci kanalizacyjnej, monografia nr 382, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków.
 • [6] Kuliczkowska E., 2011, Propozycja 4-etapowej inspekcji przewodów kanalizacyjnych. INSTAL, nr 10, s. 53-56.
 • [7] Kuliczkowska E., 2012, Ryzyko istotnym kryterium planowania badań inspekcyjnych przewodów kanalizacyjnych. Nowe technologie w sieciach i instalacja wodociągowych i kanalizacyjnych – 2012, Praca zbiorowa pod redakcją K. Kusia i F. Piechurskiego, Gliwice, s. 387-403.
 • [8] Kuliczkowska E., 2014, Metoda ABCDE zarządzania stanem technicznym przewodów kanalizacyjnych, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, nr 2 (53), s. 39-41.
 • [9] Kuliczkowska E., 2015, Analysis of defects with a proposal of the method of establishing structural failure probability categories for concrete sewers, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15, 1078-1084, https://doi.org/10.1016/j.acme.2015.02.002.
 • [10] Kuliczkowska E., 2015, Jakość i częstotliwość inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych, Instal 5, 41-44.
 • [11] Kuliczkowska E., 2015, Prognozowany a rzeczywisty stan techniczny XIX. Wiecznych kamionkowych przewodów kanalizacyjnych, Instal, 9, 74-79.
 • [12] Kuliczkowska E., 2016, An analysis of road pavement collapses and traffic safety hazards resulting from leaky sewers, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, 11 (4) 251-258, doi:10.3846/bjrbe.2016.29.
 • [13] Kuliczkowska E., 2016, Risk of structural failure in concrete sewers due to internal corrosion, Engineering Failure Analysis, 66, 110-119, https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2016.04.026.
 • [14] Kuliczkowska E., 2016, The interaction between road traffic safety and the condition of sewers laid under roads, Transportation Research Part D, 48, 203–213, http://dx.doi.org/10.1016/j.trd.2016.08.025.
 • [15] Kuliczkowska E., 2017, Environmental and structural risk assessment of long operated vitrified clay sewers, Environment Protection Engineering, 44, 2, 53-67 http://epe.pwr.wroc.pl/2017/2-2017/Kuliczkowska_2-2017.pdf.
 • [16] Kuliczkowska E., Parka A., 2017, Management of risk of environmental failure caused by tree and shrub root intrusion into sewers, Urban Forestry & Urban Greening, 21, 1–10, http://dx.doi.org/10.1016/j.ufug.2016. 11.001.
 • [17] Kuliczkowska E., Zwierzchowska A., 2015, Trendy w technologiach bezwykopowych stosowanych w sieciach infrastruktury podziemnej miast, Przegląd Budowlany 7-8, 64-68.
 • [18] Kuliczkowski A., 2004, Rury kanalizacyjne, t. II: Projektowanie konstrukcji. Monografia nr 42, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce.
 • [19] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., 2011, Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 1, s. 18-22.
 • [20] Kuliczkowski A., Kuliczkowska E., Parka A., 2011, Field measurements of sewer main structural integrity. In: Proceedings of 21th International Conference NO-DIG 2011, North American Society for Trenchless Technology, Washington, D., C., Paper E-3-04, pp. 9.
 • [21] Kwietniewski M., Rak J., 2010, Niezawodność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 • [22] Lisowska J., 2009, Analiza zjawiska infiltracji wód gruntowych do wnętrza nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych, praca doktorska (promotor: A. Kuliczkowski), Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
 • [23] Lukas A., Merrill M., 2006, Scraps, an expert system for prioritizing sewer inspections. In: Proc., No-Dig Conf., NASTT, Nashville, TN, Paper A-4-03.
 • [24] Madryas C., Przybyła B., Wysocki L., 2010, Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław.
 • [25] Mc Donald S., Zhao J., Taylor G., Bauer G., 2002, Condition assessment and rehabilitation of access holes. National Research Council Canada, NRCC-46, 117, Montreal.
 • [26] Praca zbiorowa pod redakcją A. Kuliczkowskiego, 2010, Technologie bezwykopowe w inżynierii środowiska, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa.
 • [27] Rak J., Kwietniewski M., 2011, Bezpieczeństwo i zagrożenie systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • [28] Rak J., Tchorzewska-Cieślak B., Studziński A., Pietrucha-Urbanik K., Boryczko K., 2012, Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • [29] Rak J. R., Tchorzewska-Cieślak, B., 2006, Fiveparametric matrix to estimate the risk connected with water supply system operation. Environment Protection Engineering 32 (2), 37–46, http://epe.pwr.wroc.pl/2006/Rak_2-2006.pdf.
 • [30] Rak J. R. : Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemu zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej Rzeszowskiej, Rzeszów, 2004, s.113.
 • [31] Snider K., and the others, 2011, City of Casper, Wyoming`s approach to assessing a large diameter sewer interceptor, Proceedings of 29th North American Society for Trenchless Technology, Washington, D. C., Paper F-3-01, pp 1-8.
 • [32] Swensen, B., Weber, S., 2007, What happens in Las Vegas… Happens everywhere: Integral PVC liner failures. Proc., No-Dig Conf., NASTT, San Diego, California, PaperA-2-04.
 • [33] Water Authorities Association, 1990, Sewerage Rehabilitation Manual, Second Edition, Water Research Center.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-12319f20-6491-4053-af84-2a0d6acc9b66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.