PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza standardów elektronicznych map nawigacyjnych w aspekcie tworzenia geoinformacyjnego systemu ochrony portu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The analysis of electronic navigational charts standards in the aspect of the compiling the map dedicated for geoinformatic port security system
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Jednym z podstawowych elementów systemu geoinformatycznego jest mapa numeryczna, która powinna być dostosowana do realizowanych przy jego pomocy zadań. Opracowanie mapy od podstaw, biorąc pod uwagę jej wszystkie etapy projektowe, jest bardzo czasochłonne. Ostateczny produkt powinien być jasny i czytelny, co w jednoznaczny sposób przekłada się na poprawność prezentacji kartograficznej treści mapy. W obecnej dobie, mając na uwadze ilość oraz coraz szersze zastosowanie oprogramowania typu GIS (Geographic Information System) umożliwiającego w większości przypadków tworzenie map, można zaobserwować zróżnicowany poziom ich jakości. Niepoprawnie opracowane produkty kartograficzne, stanowiące element systemów geoinformacyjnych mogą wręcz obniżyć ich docelową funkcjonalność. W stadium koncepcyjnym tworzenia mapy dla systemu geoinformacyjnego ochrony portu zastosowano metodę opracowania mapy, polegającą na wykorzystaniu elementów różnych standardów map nawigacyjnych. Umożliwiło to wykorzystanie istniejących obiektów oraz ich atrybutów, a także stosowanej metody prezentacji kartograficznej. Automatycznie przekłada się to również na spójność z istniejącymi produktami opracowanymi wg istniejących standardów, co powinno ułatwić wdrożenie nowego produktu (mapy) w środowisku zawodowo powiązanym z morzem. W celu opracowania mapy dla Geoinformatycznego Systemu Ochrony Portu przeprowadzono analizę standardów związanych z tworzeniem takich produktów jak ENC, IENC, DNC. W związku z charakterem mapy, której treść ze względu na dedykowane przeznaczenie powinna prezentować również informacje związane z obszarem lądowym, dodatkowo poddano analizie bazę VMap L2 oraz uzupełniono docelowy zbiór obiektów geograficznych własnymi propozycjami obiektów i opisujących ich atrybutów. Końcowy produkt, oparty na opracowanym w początkowej fazie projektu standardzie, zaprezentowano w prototypowej aplikacji do wizualizacji mapy systemu geoinformatycznego ochrony portu. Należy przy tym nadmienić, że w pracy zaprezentowano standard oraz prototypowe aplikacje, które są w dalszym ciągu rozwijane i udoskonalane.
EN
One of the basic elements of the geoinformatic system is the numeric map, which should be adapted to carry out with it help the implemented tasks. Compiling of map from the very begining with taking into account all stages/levels of its designing, is very time consuming. The final product should be clear and legible, and should reflect the correctness of the contents of cartographic presentation of the map. At present, the increasing number of various software such as GIS (Geographic Information System) and its usage in the mapping process, one can observe different levels of the map quality. Inappropriate cartographic products, which are part of any geoinformation systems may actually lower their target functionality. In the conceptual stage of compiling the map for geoinformatic port security system, had been chosen another method of developing the map, consisting in a combination of several similar standards of navigational charts. This enabled the use the standardized methods of cartographic presentation and coding of objects. Also, it automatically reflects to the consistency with existing products, which are developed by existing standards. It should facilitate its subsequent implementation in the professional environment associated with the sea. In order to develop the map for geoinformatic port security system, an analysis of standards of electronic products such as ENC, IENC and DNC was carried out. Due to the nature of the map and the contents of its dedicated purpose, it should also present the extended information related to the land area, thats why further the VMap L2 was analyzed. Set of its geographic features were added. The final product presentation is in a prototype application for visualizing dedicated maps for geoinformatic port security system.
Rocznik
Tom
Strony
249--259
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
 • Katedra Geoinformatyki, Akademia Morska, Szczecin
 • Katedra Geoinformatyki, Akademia Morska, Szczecin
 • Katedra Geoinformatyki, Akademia Morska, Szczecin
autor
 • Katedra Geoinformatyki, Akademia Morska, Szczecin
Bibliografia
 • 1. Beaulieu P., Dohmann H., The Digital Geographic Information Exchange Standard and Military Mapping, (1997): In L. Ottoson (ed.): Proceedings of the 18th International Cartographic Conference (Stockholm), Vol. 1. pp. 563–570. Swedish Cartographic Society, Gävle, 1997.
 • 2. Dz. U., 2008. Nr 171. Poz. 1057, Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.
 • 3. Dz. Urz. UE L 255 2005, Dyrektywa 2005/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS) na śródlądowych drogach wodnych we Wspólnocie.
 • 4. DIGEST C, ed. 2.1., 2000.
 • 5. IEGH 2011a, Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation (Inland ECDIS) Edition 2.3.
 • 6. IEHG 2010a, Inland ENC Harmonization Group, Inland Electronic Navigational Chart Encoding Guide, Edition 2.2.0.
 • 7. IEHG 2008, Inland ENC Harmonization Group, Inland Electronic Navigational Chart Encoding Guide, Edition 1.3.0.
 • 8. IEHG 2010b, Inland ENC Harmonization Group, Inland ENC Feature Catalogue, Edition 2.2.
 • 9. IEHG 2011b, Product Specification for Inland ENCs Edition 2.3, 13.01.2011.
 • 10. IHO, 2010. Specification for Chart Content and Display Aspects of ECDIS, Ed.6.0. Special Publication No. 52.
 • 11. IHO, 2000a. Transfer Standard for Digital Hydrographic Data, Ed.3.1. Special Publication No. 57.
 • 12. IHO, 2000b. Standard S-57, Ed. 3.1, ENC Product Specification (Appendix B1).
 • 13. IHO, 2000c. Standard S-57, Ed. 3.1, IHO Object Catalogue (Appendix A).
 • 14. IHO, 2002. Standard S-57, Ed. 3.1, Use of Object Catalogue for ENC (Appendix B.1., Annex A).
 • 15. MIL-PRF-89023, Performance Specification Digital Nautical Chart, 1997.
 • 16. MIL-DTL-89045, Detail Specification: Geospatial Symbols For Digital Displays, 2004.
 • 17. Pietrzak S., Porównanie cyfrowych map morskich wykonanych w standardzie ENC/S-57 i DNC/VPF w kontekście ich wykorzystania w systemach ECDIS, BHMW, Gdynia 2008.
 • 18. Skuza I., Wolff-Wierszyło J., “Standardy wymiany cyfrowych danych hydrograficznych. Próba porównania produktów DNC i ENC”, BHMW, Gdynia 2006.
 • 19. Stateczny A., Łubczonek J. 2010, Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce, Roczniki Geomatyki, Tom VIII, zeszyt 6 (42), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-11b1535b-ba67-46f0-81b8-4a991737da70
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.