PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ocena jakości i premia za jakość w małych firmach usługowych. Wyniki badań jakościowych

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Evaluation of the quality and bonus systems in small service companies. The results of qualitative research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Cel: Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów oceny jakości, sposobów dokonywania ocen oraz ustalenie, na ile małe organizacje usługowe wykorzystują system premiowy. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W badaniach empirycznych zastosowano bezpośrednie wywiady. Uznano, że dostarczają one możliwości wzajemnego poznawania się, lepszego zrozumienia określonego zagadnienia. Uwzględniają one refleksję i odkrywanie nowych problemów. W badaniach uczestniczyli pracownicy różnych firm (w sumie w badaniach uczestniczyło 201 pracowników-studentów studiów zaocznych). Metoda jakościowa została wybrana, bo uznano, że na tym etapie trudno wyodrębnić jest zmienne. W analizie uwzględniono małe firmy usługowe (70 firm – w tym 2 sprzątające, 6 małych urzędów, 6 gastronomicznych, 2 szpitale, 1 turystyczna). Wyniki/wnioski: W badanych organizacjach, jeśli już wykorzystywane są obiektywne kryteria oceny, to uwzględnia się z góry ustalone normy, plany działania, instrukcje i procedury. W znacznej części przypadków tzw. ocena jakości sprowadzana jest do kontrolowania pracy pracowników. Premia jest przyznawana według uznania, za wyniki finansowe. W przydziale premii uwzględniana jest również ilość (pracy, godzin, nadgodzin, zrealizowanych tematów, projektów, realizowanych usług). Ograniczenia: Ograniczenia wynikają z zastosowanej metody – wywiadów, które mogą być subiektywne, nacechowane osobistymi ocenami osób udzielających informacji. Zastosowanie praktyczne: Na podstawie uzyskanych wyników osoby zarządzające małymi firmami usługowymi mogą doskonalić istniejące metody premiowania, tak aby w większym zakresie uwzględniały one kryteria jakościowe. Oryginalność/wartość poznawcza: Wartość badania polega na identyfikacji kryteriów oceny jakości w małych firmach usługowych. Wyniki badań wskazują na potrzebę wprowadzania do procesów zarządzania kryteriów jakościowych.
EN
Purpose: The purpose of this article is to identify the quality assessment criteria, assessment methods and to determine to what extent small service organizations use the bonus system. Design/methodology/approach: Interviews were used in empirical research. It was found that they provide opportunities for getting to know each other and better understanding a specific issue. They involve reflection and discovering new problems. Employees of various companies participated in the research (in total 201 employees-students of extramural studies participated in the research). The qualitative method was chosen because it was found that at this stage it is difficult to identify the variables. The analysis included small service companies (70 companies – including 2 cleaners, 6 small offices, 6 catering companies, 2 hospitals, 1 tourist). Findings/conclusions: In the surveyed organizations, if objective evaluation criteria are already used, predetermined standards, action plans, instructions and procedures are taken into account. In the vast majority of cases, the so-called quality assessment is reduced to controlling the work of employees. The bonus is given at your discretion based on your financial performance. The amount of work (work, hours, overtime, completed topics, projects, number of services provided) is also taken into account in the bonus allocation. Research limitations: The limitations result from the method used – interviews, which may be subjective, characterized by personal judgments of the people providing the information. Practical implications: Based on the results obtained, managers of small service firms can improve the existing bonus methods so that they take into account the qualitative criteria to a greater extent. Originality/value: The value of the study lies in the identification of quality assessment criteria in small service companies. The research results indicate the need to introduce qualitative criteria to the management processes.
Słowa kluczowe
PL
Czasopismo
Rocznik
Strony
13--18
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, p. 2.378, 30-348 Kraków, Polska
Bibliografia
 • [1] Angeli Marilena, Shahzad Gitay. 2015. „Bonus regulation: aligning reward with risk in the banking sector”. Bank of England Quarterly Bulletin Q4 55(4): 322–333.
 • [2] Bakó Barna, András Kálecz-Simon. 2017. „Quota bonuses as localized sales bonuses”. Managerial and Decision Economics 38(7): 964–970.
 • [3] Bareket-Bojmel Liad, Guy Hochman, Dan Ariely. 2017. „It’s (not) all about the Jacksons: Testing different types of short--term bonuses in the field”. Journal of Management 43(2): 534–554.
 • [4] Benson Alan M., Sima Sajjadiani. 2018. „Are bonus pools driven by their incentive effects? Evidence from fluctuations in gainsharing incentives”. ILR Review 71(3): 567–599.
 • [5] Bubalo Tomislav, Marijan Rajsman, Pero Škorput. 2021. „Analytic Hierarchy Process in the Function of Evaluation of Transport Service Quality in Bus Company”. International Journal for Traffic & Transport Engineering 11(1): 1–16.
 • [6] Bugdol Marek. 2018. „Problemy z wynagradzaniem za jakość”. Problemy Jakości (8): 12–17.
 • [7] Bun Maurice J.G., Leo C.E. Huberts. 2018. „The impast of higher fixed pay and lower bonuses on productivity”. Journal of Labor Research 39(1): 1–21.
 • [8] Butt Rehan Sohail, Irfan Mir Chohan, Babar Ashraf Sheikh, Muhammad Babar Iqbal. 2019. „Assessing the Impact of Leadership and Quality of Work Life on Employees Job Satisfaction: Evidence from Jiangsu University”. International Journal of Management, Accounting & Economics 6(9): 655–671.
 • [9] Ciborski Piotr, Grzegorz Klimaszewski. 1999. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy.Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • [10] Creswell John W. 2013. Projektowanie badań naukowych, 66. Kraków: Wyd. UJ.
 • [11] Deming W. Edwards. 2012. Nowa ekonomia dla przemysłu, rządu, edukacji. Wrocław: Opexbooks
 • [12] Easterby-Smith Mark, Richard Thorpe, Paul Jackson. 2015. Management and business research, 133–134. Los Angeles–Singapore: Sage.
 • [13] Kim Sunyoung, Jeff Ng. 2018. „Executive bonus contrach characteristics and share repurchases”. The Accounting Review 93(1): 289–316.
 • [14] Kroos Peter, Mario Schabus, Frank Verbeeten. 2018. „Voluntary clawback adoption and the use of financial measures In CFO bonus plans”. The Accounting Review 93(3): 213–235.
 • [15] Li Ching-Wen. 1998. „Quality evaluation of domestic airlines industry using modified Taguchi loss function with different weights and target values”. Total Quality Management 9(7): 645–653.
 • [16] Park Sanghee, Michael C. Sturman. 2016. „Evaluating form and functionality of pay-for-performance plans: The relative incentive and sorting effects of merit pay, bonuses, and long-term incentives”. Human Resource Management 55(4): 697–719.
 • [17] Singh Madhusreem, David B. Nash. 2006. „Pay for performance – a bonus for quality”. Journal of Financial Service Professionals 60(2): 10–12.
 • [18] von Ehrlich Maximilian, Doina Radulescu. 2017. „The taxation of bonuses and its effect on executive compensationand risk-taking: Evidence from the UK experience”. Journal of Economics & Management Strategy 26(3): 712–731.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-118ec2cc-d4c0-4464-9d02-bb41c0561408
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.