PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wspieranie przedsiębiorczości elementem kreowania rozwoju lokalnego na przykładzie miasta Konina w latach 2015-2017

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Supporting entepreneurship as an enhancing element for local development by the example of the city of Konin in 2015-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule dokonano krótkiej charakterystyki aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej Konina oraz przeglądu najważniejszych zapisów „Strategii Rozwoju Konina na lata 2015-2020” w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju potencjału ludzkiego. Przedstawiono też główne działania władz miasta w latach 2015-2017, wynikające z realizacji zapisów strategii i programów wspierania przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 i 2017-2019. Aspekt wykorzystania przedsiębiorczości jako narzędzia wspierania i kreowania rozwoju lokalnego wybrano głównie ze względu na fakt, że Konin na tle innych miast podobnej wielkości w Wielkopolsce cechuje wysoki wskaźnik bezrobocia i jeden z niższych poziomów przedsiębiorczości wśród mieszkańców. By sprawdzić, czy realizacja założeń strategicznych w zakresie wspierania przedsiębiorczości dała jakieś wymierne efekty, zbadano, na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, jak w latach 2015-2017 kształtowała się m.in. liczba podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych w Koninie, liczba wyrejestrowywanych podmiotów, liczba podmiotów zawieszających działalność. Pozwoliło to na obrazową ocenę sytuacji w mieście w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (nie badano ścisłej korelacji między działaniami władz miasta, a liczbą powstających nowych podmiotów gospodarczych, pominięto w rozważaniach wpływ takiego czynnika makrootoczenia jak sytuacja gospodarcza w Polsce).
EN
The article presents a brief description of the current socio-economic situation in Konin and a review of the most important provisions of the "Konin Development Strategy for 2015-2020" in the field of supporting entrepreneurship and development of human potential. The main activities of the city authorities in the years 2015-2017, resulting from the implementation of business support programmes in Konin for the years 2014-2016 and 2017-2019 are also presented. The aspect of using entrepreneurship as a tool to support and creation of local development was chosen mainly due to the fact that Konin, compared to other cities in Wielkopolska province, has the highest unemployment rate and one of the lower levels of entrepreneurship among residents. To check whether the implementation of strategic assumptions in the field of entrepreneurship gave some tangible results, it was examined, based on the data from the Central Statistical Office, how in 2015-2017 the number of the newly registered entities of the national economy, the number of deregistered entities, and the number of entities suspending operations had been changing in Konin. It allowed a pictorial assessment of the city situation in the field of enterprise development (there is no close correlation between the activities of the local authorities and the number of emerging new business entities within this research; and the impact of macroeconomic factors, such as the economic situation in Poland, was also omitted).
Rocznik
Tom
Strony
169--186
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informatyki, Konin
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki, Konin
autor
 • Euroagro Małgorzata Budkowska
Bibliografia
 • 1. Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/BDLS/dane/podgrup/tablica, 31.10.2018.
 • 2. Drozdowski, G. (2007). Znaczenie przedsiębiorczości kapitału ludzkiego w rozwoju regionalnym. W A. Barcik, R. Barcik (red.), Rozwój lokalny i regionalny w dobie globalizacji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.
 • 3. Duraj, J., Papiernik-Wojewoda, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin SA.
 • 4. Konin 2013. Podstawowe dane statystyczne. Poznań: Urząd Statystyczny, 2013.
 • 5. Mierzejewska-Majcherek, J. (2003). Kto to jest człowiek przedsiębiorczy? W R. Sobiecki (red.), Podstawy przedsiębiorczości w pytaniach i odpowiedziach. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin, sp. z o.o.
 • 6. Niedziółka, M. (2010). Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny. W K. Kuciński (red.), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin SA.
 • 7. poznan.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/bezrobocie-w-wielkopolsce-gdzie-jest-najnizsze oto,4231542,artgal,27211108,t,id,tm,zid.html, GUS, 31.10.2018.
 • 8. Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2017-2019 okres sprawozdawczy: 01.01.2017 r. – 31.12.2017.
 • 9. Strategia Rozwoju Konina na lata 2015-2020 (stanowiąca Załącznik do Uchwały Nr 109 z dnia 27 maja 2015 r.).
 • 10. Szewczuk, A. (2011). Rozwój lokalny i regionalny – główne determinanty. W A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 11. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2015. Urząd Statystyczny, Poznań, 2016.
 • 12. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016. Urząd Statystyczny, Poznań, 2017.
 • 13. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017. Urząd Statystyczny, Poznań, 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-11421558-6ae4-4f4a-be7b-8e8dddce0120
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.