PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modele biznesu a wykorzystanie innowacji w przedsiębiorstwach społecznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Business models versus application of innovations in social companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wsparcie umożliwiające rozwój sektora ekonomii społecznej w UE jest związane z pomocą dla grup społecznie wykluczonych i walką z bezrobociem. Specyfika podmiotów ekonomii społecznej w stosunku do przedsiębiorstw konkurencyjnej gospodarki wynika z komplementarności celów ekonomicznych i społecznych, co rzutuje na ich modele biznesu. Przedmiotem prezentowanych w artykule badań jest problematyka budowy i aplikacji modeli biznesu, głównie w odniesieniu do organizacji ekonomii społecznej. W szczególności badano możliwości wdrażania innowacji przez zastosowanie odpowiedniego dla przedsiębiorstw społecznych modelu biznesu.
EN
Support enabling development of social economy sector in EU is related to assistance for socially excluded groups and combating unemployment. Specificity of social economy entities in relation to companies of competitive economy results from complementarity of economic and social goals which fact affects their business models. The object of the research presented in the paper is issues related to design and application of business models, especially in reference to social economy organizations. In particular, options to implement innovations by means of application of business model proper for social companies.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
51--67
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji
Bibliografia
 • 1. Afuah A.: Business models. A Strategic Management Approach. McGraw-Hill, Irwin 2004.
 • 2. Alter K.S.: Anatomia przedsiębiorstwa społecznego, [w:] Antologia kluczowych tekstów. Przedsiębiorstwo społeczne. FISE, Warszawa 2009.
 • 3. Bessant J., Pavitt K., Tidd J.: Managing Innovation – Integrating, Technological, Market and Organizational Change. Wiley and Sons Ltd., Hoboken 2006.
 • 4. Brzóska J.: Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe. Politechnika Śląska, Gliwice 2014.
 • 5. Brzóska J.: Model biznesowy – współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, nr 2(6), Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 • 6. Caulier-Grice J., Davies A., Patrick R., Norman W.: Defining Social Innovation. A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE), European Commission – 7th Framework Programme. European Commission, DG, Brussels 2012.
 • 7. Czemiel-Grzybowska W.: Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym – raport z badań. Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny, Białystok 2010.
 • 8. Dudzik M., Lewandowska W., Witek-Hejduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • 9. Głowacki J., Jelonek M.: Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2013.
 • 10. Guide to social innovation, European Commission, 2013.
 • 11. Hausner J., (red.): Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008.
 • 12. Hauser J.: Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2007. 68 J. Brzóska
 • 13. Jabłoński M.: Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości – wybrane zagadnienia. „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2012.
 • 14. Karlik M.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Poltext, Warszawa 2012.
 • 15. Krannich M., Macełko M.: Otwarte innowacje – ewolucja koncepcji. Szanse i bariery rozwojowe w perspektywie bliższej i dalszej, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług – nowe wyzwania. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Katowice 2012.
 • 16. Kwaśnicki W.: Innowacje społeczne nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatywności, [w:] Chimiak G., Kościański A. (red.): Innowacyjność a samoorganizacja społeczna. Warszawa 2014.
 • 17. Macias J.: Istota i rozwój nowych modeli biznesu. „Przegląd Organizacji”, nr 9, 2012.
 • 18. Nogalski B.: Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 2009.
 • 19. Miżejewski C.: Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej. FISE, Warszawa 2006.
 • 20. Newth F.: Business Models and Strategic Management: A New Integration, Business Expert, 2012.
 • 21. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion, Gliwice 2012.
 • 22. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, 2005.
 • 23. Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • 24. Prahalad C., Krishnan M.: The New Age of Innovation. McGraw Hill, New York 2008.
 • 25. Shafer S.M., Smith H.J., Linder J.C.: The power of business models. “Business Horizons”, No. 48, 2005.
 • 26. Szmal A.: Dyfuzja innowacji jako zjawisko sieciowe. Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 56, Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 • 27. Wygnański J.: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów. FISE, Warszawa 2008.
 • 28. www.ekonomiaspoleczna.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-103989d6-1a05-4f74-bc03-34f078145dfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.