PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Agriculture and rural areas in Poland in the light of budgetary expenditures I and II pillar of the CAP in the long period. The attempt to compare

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Rolnictwo i obszary wiejskie w Polsce w świetle wydatków budżetowych I i II filaru WPR w długim okresie. Próba porównania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to assess budgetary spending targeted agriculture (first pillar) and rural areas (the second pillar) of the CAP in Poland in the long period. There was compared the structures of the EU budget spending and the national for the first and second pillar of the CAP in passing the 2007-2013 financial perspective and was assessed whether there is a convergence pattern of the aid. It shows the differences between the proportions of European and domestic spending for the objectives of the CAP implemented in Poland. Also was identified the existence of convergence between the level of spending for certain titles financed from the national budget and EU.
PL
Celem artykułu było ocena wydatków budżetowych kierowanych na rolnictwo (I fi lar) oraz obszary wiejskie (II fi lar) WPR w Polsce w długim okresie. Dokonano porównania struktur wydatków budżetowych unijnych i krajowych na rzecz fi laru I i II wspólnej polityki rolnej w mijającej perspektywie fi nansowej 2007-2013 oraz oceniono, czy występuje zbieżność kierunkowa tej pomocy. Ukazano także różnice między proporcjami wydatków unijnych i krajowych przeznaczonych na cele WPR realizowane w Polsce. Zidentyfi kowano również istnienie zbieżności między poziomem wydatków na określone tytuły fi nansowane z budżetu krajowego i unijnego.
Czasopismo
Rocznik
Strony
421--440
Opis fizyczny
Bibliogr. 5 poz., tab., wykr.
Twórcy
  • Poznan University of Economics, Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
  • Poznan University of Economics, Head of the Department of Macro and Agricultural Economics
Bibliografia
  • 1. Czyżewski A., Matuszczak A. (2011), Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego, [w] B. Wieliczko (red.), Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • 2. Czyżewski A., Matuszczak A., Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie państwa i budżetach wojewodów w długim okresie 1996-2012 oraz możliwości ich przesunięć w kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020, przygotowanej dla IERiGŻ (w druku).
  • 3. Opinie budżetu rolnego dla lat 2000-2012 prepared by A. Czyżewski in the form of reports for the Chancellery of the Senate of the Republic of Poland based on the analysis of the projects and performance of budget acts for the relevant years.
  • 4. Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich adopted by the Council of Ministers in September 2000.
  • 5. Szalczyk Z., Matuszczak A. (2010), Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej, Materiały Dydaktyczne nr 248, Poznań University of Economics, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0f9e0022-12e3-4516-859e-cb17e28a0639
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.