Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e34fae7-b0d4-4900-900f-d06f3e27e6a3

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Wykorzystanie spektrometrii rentgenowskiej do oceny sposobu dozowania dodatków modyfikujących proces spalania paliw biogennych

Autorzy Ziemiański, L.  Duda, A.  Żak, G.  Wojtasik, M.  Markowski, J.  Wieczorek, A.  Kopydłowski, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The use of X-ray spectrometry for the assessment of a dispensing method for additives modifying the combustion of biogenic fuels
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano oceny działania urządzeń dozujących dodatki modyfikujące proces spalania biomasy oraz określono wydajność zastosowanych metod ujednorodniania. Za pomocą spektrometru rentgenowskiego oznaczono w próbkach biomasy zawartości pierwiastków pochodzących z dozowania wybranych dodatków.
EN The article assesses the operation of the devices dosing the additives modifying the biomass and determined the efficiency of the homogenization methods. Using the X-ray spectrometer, the content of elements introduced in selected additives in biomass samples was determined
Słowa kluczowe
PL biomasa   spektrometria rentgenowska   dodatki uszlachetniające  
EN biomass   X-ray spectrometry   additives  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 45--49
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab.
Twórcy
autor Ziemiański, L.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, leszek.ziemianski@inig.pl
autor Duda, A.
  • Zakład Paliw i Procesów Katalitycznych. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, anna.duda@inig.pl
autor Żak, G.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, grazyna.zak@inig.pl
autor Wojtasik, M.
  • Zakład Dodatków i Nowych Technologii Chemicznych. Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, michal.wojtasik@inig.pl
autor Markowski, J.
  • Zakład Analiz Naftowych. Instytut Nafty i Gazu — Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, jaroslaw.markowski@inig.pl
autor Wieczorek, A.
autor Kopydłowski, A.
Bibliografia
[1] Baxter L.: Biomass-coal co-combustion: opportunity for affordable renewable energy. Fuel 2005, vol. 84, s. 1295-1302.
[2] Błasiak W.: Techniczne możliwości współspalania węgla z dużą ilością biomasy. Czysta Energia 2008, vol. 79, nr 5, s. 32-37.
[3] Demirbas A.: Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Progress in Energy and Combustion Science 2005, vol. 31, s. 171-192.
[4] Duda A., Ziemiański L.: Charakterystyka jakościowa wybranych komponentów paliw stałych. Przemysł Chemiczny 2012, nr 6, s. 1279-1282.
[5] Kopydłowski A., Wieczorek A., Krasodomski M.: Problemy z przygotowaniem próbek biomasy do oznaczania składu pierwiastkowego techniką spektrometrii rentgenowskiej. Nafta-Gaz 2014, nr 9, s. 623-631.
[6] Kowalczyk-Juśko A.: Popiół z różnych roślin energetycznych. Proceedings of EC Opole 2009, nr 3, s. 159-164.
[7] Niu Y., Tan H., Wang X., Liu Z., Liu H., Liu Y., Xu T.: Study on fusion characteristics of biomass ash. Bioresource Technology 2010, vol. 101, s. 9373-9381.
[8] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: Zalety i wady współspalania biomasy w kotłach energetycznych na tle doświadczeń eksploatacyjnych pierwszego roku współspalania biomasy na skalę przemysłową. Energetyka 2006, nr 3, s. 207-220.
[9] Skupio R.: Wykorzystanie przenośnego spektrometru XRF do pomiarów składu chemicznego skał. Nafta-Gaz 2014, nr 11, s. 771-777.
[10] Vassilev S. V., Baxter D., Vassileva Ch. G.: An overview of the behaviour of biomass during combustion: Part I. Phase-mineral transformations of organic and inorganic matter. Fuel 2013, vol. 112, s. 391-449.
[11] Vassilev S. V., Baxter D., Vassileva Ch. G.: An overview of the behaviour of biomass during combustion: Part II. Ash fusion and ash formation mechanisms of biomass types. Fuel 2014, vol. 177, s. 152-183.
[12] Xiang Fang, Li Jia: Experimental study on ash fusion characteristics of biomass. Bioresource Technology 2012, vol. 104, s. 769-774.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy badawczej pt. Opracowanie pakietu dodatków wielofunkcyjnych do stałych paliw biogennych i sposobu wprowadzenia go do paliw - praca INiG - PIB na zlecenie NCBiR, nr umowy INNOTECH-K1/IN1/66/158900/NCBR/12.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e34fae7-b0d4-4900-900f-d06f3e27e6a3
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.06