Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0e00790f-bec1-4f18-a62a-f7b42c4a05f5

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystszej produkcji w Polsce. Część 2: Ocena cyklu życia produktu

Autorzy Cichy, M. J.  Szafraniec, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Eco-innovation in Polish cleaner production companies. Part 2: Live cycle assessment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule podsumowano wyniki badań dotyczących znajomości i praktycznego stosowania środowiskowej oceny cyklu życia produktu (LCA) w grupie przedsiębiorstw uczestniczących w jednej z dobrowolnych inicjatyw ekologicznych - Polskim Programie Czystszej Produkcji. Badanie oparto na takich zagadnieniach, jak m.in. znajomość oceny cyklu życia produktu, doświadczenia w ramach jej wykorzystania oraz plany w tym zakresie.
EN This article summarises results of a research on knowledge and practical use of Life Cycle Assessment. The study was carried out on group of companies participating in one of voluntary environmental initiatives - the Polish Cleaner Production Programme. It was based on issues such as knowledge, experience and plans concerning LCA.
Słowa kluczowe
PL cykl życia produktu   Ocena Cyklu Życia Produktu   Czystsza Produkcja  
EN product life cycle   life cycle assessment (LCA)   Cleaner Production  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 77
Strony 39--51
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., wykr.
Twórcy
autor Cichy, M. J.
autor Szafraniec, M.
Bibliografia
1. Cichy M.J.: Czystsza Produkcja i jej model fenomenologiczny. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
2. Cichy M.J., Szafraniec M.: Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw czystszej produkcji w Polsce. Część 1: Ogólne aspekty ekoinnowacyjności. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2015.
3. Ciroth A., Baumann H., Joachimiak K., Kulczycka J., Kurczewski P., Lewandowska A.: LCA as an element in environment al management system – comparison of condition in selected organizations in Poland, Sweden, and Germany. Part 2. International Journal of Life Cycle Assessment, 2013.
4. Isover: Rozwiązania dla izolacji zgodne z wymaganiami zrównoważonego rozwoju. Ocena cyklu życia: http://www.isover.pl/Foldery-PDF/ISOVER-a-cykl-zycia-produktu-LCA (dostęp: wrzesień 2014).
5. Kulczycka J., Kurczewski P., Kasprzak J., Lewandowska A., Lewicki R., Witczak A., Witczak J.: The Polish Centre of Life Cycle Assessment - the centre for life cycle assessment in Poland. International Journal of Life Cycle Assessment, 16 (5), 2010.
6. Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Góralczyk M., Koneczna R., Spielmann M. Merl A.: Opracowanie metodyki LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych. Pracownia Badań Strategicznych, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
7. Lewicki R., Lewandowska A., Kurczewski P., Kłos Z., Kasprzak J., Witczak J.: Life cycle thinking in small and medium enterprises: the results of research on the implementation of life cycle tools in Polish SMEs – part 2: LCA related aspects. International Journal of Life Cycle Assessment, 2013.
8. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN ISO 14040:2009P Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Zasady i struktura. PKN, Warszawa 2009.
9. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN ISO 14044:2009P Zarządzanie środowiskowe – Ocena cyklu życia – Wymagania i wytyczne.
10. Polski Komitet Normalizacyjny: PN-EN ISO 14050:2010E Zarządzanie środowiskowe – Terminologia.
11. Price Waterhouse Coopers: Zasoby naturalne. Wykład w ramach studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu” – studia realizowane przy współpracy z PwC Polska. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2013-2014.
12. Strona internetowa Bolix S.A.: http://www.bolix.pl/index.php?a=news&id=88 (dostęp: wrzesień 2014).
13. Strona internetowa Etex Building Materials Polska Sp. z o.o.: http://www.ebmpolska.pl/firma/srodowisko/deklaracja-srodowiskowa-epd.html (dostęp: wrzesień 2014).
14. Strona internetowa European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA): http://eplca.jcr.ec.europa.eu/ (dostęp: lipiec 2014).
15. Strona internetowa Life Cycle Initiative, wspólnej organizacji UNEP i SETAC: http://www.lifecycleinitiative.org/ (dostęp: lipiec 2014).
16. Strona internetowa Polskiego Centrum LCA: http://pclca.com/ (dostęp: lipiec 2014).
17. Strona internetowa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: http://www.pkn.pl/ (dostęp: lipiec 2014).
18. Strona internetowa Polskiego Programu Czystszej Produkcji: http://www.programcp.org.pl/polpcp/elekpods.htm (dostęp: wrzesień 2014).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0e00790f-bec1-4f18-a62a-f7b42c4a05f5
Identyfikatory