PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Rynek zdolności wytwórczych w aspekcie bezpieczeństwa dostaw oraz wpływu na rynek energii elektrycznej

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Capacity market in the context of security of supply and impact on electricity prices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Obserwowany w przypadku wielu krajów problem brakujących przychodów wytwórców konwencjonalnych wynika ze zniekształceń sygnałów cenowych powodowanych m.in. zakłóceniami działania mechanizmu stosu mocowo-kosztowego w obliczu intensywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zjawisko brakujących przychodów zmusza wytwórców do czasowego lub trwałego wycofania istniejących jednostek konwencjonalnych oraz powstrzymania się od inwestycji w nowe moce. Powyższa sytuacja stwarza ryzyko wystąpienia braku zasobów wytwórczych adekwatnych dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Proponowanym rozwiązaniem powyższej kwestii jest wprowadzenie rynku zdolności wytwórczych, którego istotą jest zapewnienie odpowiednich przychodów dla wytwórców w zamian za dostarczenie przez nich odpowiedniego poziomu mocy dyspozycyjnej w okresach zagrożenia. Celem artykułu są: wyjaśnienie przyczyn problemu braku zasobów wytwórczych, prezentacja koncepcji rynku mocy dla Polski na tle innych mechanizmów mocowych, a także symulacja i dyskusja na temat wpływu rynku mocy na hurtowy rynek energii elektrycznej oraz próba krytycznego spojrzenia na ryzyka związane z wprowadzeniem rynków mocy. Artykuł wskazuje również obszary dla dalszych badań z zakresu rynków mocy.
The issue of missing money in conventional generators, observed across many countries worldwide, stems from the distortions of price signals caused by the flawed functioning of the merit order principle, which, in turns, results from abundant or sometimes superfluous renewable energy sources. Missing money forces generators to mothball or permanently retire existing conventional units, or withdraw from new investments. Such a situation poses a substantial risk of missing adequate capacity for maintaining security of electricity supply. A proposed solution to the above issue seems to be the introduction of capacity remuneration schemes (CRS), the aim of which is to provide revenue to generators in return for their delivery of an adequate level of de-rated capacity during contingency periods The purpose of this article is to explain the reasons for the missing capacity issue, to present a ministerial concept of a CRS for Poland against other capacity mechanisms as well as to discuss the impact of a CRS on the electricity market. The final part of the paper aims to develop a critical view on the functioning of capacity remuneration schemes by focusing on experiences of the capacity market in Great Britain.
Rocznik
Tom
Strony
105--115
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • [1] ACER 2013. Capacity Remuneration Mechanisms and the Internal Market for Electricity (30.07.2013).
 • [2] Bowring, J. 2013. Capacity Markets in PJM. Economics of Energy & Environmental Policy Vol. 2, Issue 2.
 • [3] DECC 2016. Impact Assessment. Security of Supply and Capacity Market (6th May 2016).
 • [4] De Sisternes F.J., Parsons J.E. 2016. The Impact of Uncertainty on the Need and Design of Capacity Remuneration Mechanisms in Low-Carbon Power Systems, MIT Center for Energy and Environmental Policy Research (February 2016).
 • [5] Dyrektywa... 2009. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • [6] ENTSO-E 2016. Summer Outlook Report 2016&Winter Review 2015/2016 (31.05.2016).
 • [7] Gore O. i in. 2016. Linking the energy-only market and the energy-plus-capacity market. Utilities Policy Vol. 38, February 2016.
 • [8] Hancher, L. i in. red. 2015. Capacity Mechanisms in the EU Energy Market, Oxford University Press.
 • [9] Komisja Europejska 2016. Wstępne sprawozdanie z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających moce wytwórcze (13.04.2016).
 • [10] Ministerstwo Energii 2016. Projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy (04.07.2016).
 • [11] Orme B. 2016. Incapacitated. Why the capacity market for electricity generation is not working and how to reform it (31.03.2016).
 • [12] Petermann T. i in. 2011. What happens during a blackout. Consequences of a prolonged and wide-ranging power outage, Office of Technology Assessment at the German Bundestag.
 • [13] PSE 2015a. Komunikat OSP z dnia 12 sierpnia 2015 r. w związku z sytuacją w Krajowym Systemie Elektro-energetycznym – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. [Online] Dostępne w: www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2483 [Dostęp: 19 lipca 2016 r.].
 • [14] PSE 2015b. Komunikat OSP z dnia 3 listopada 2015 r. w związku z Raportem o przyczynach wprowadzenia na terenie kraju ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 r. [Online] Dostępne w: www.pse.pl/index.php?dzid=14&did=2666 [Dostęp: 19 lipca 2016 r.].
 • [15] PSE 2016. Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035 (20.05.2016 r).
 • [16] PKEE 2016. Rynek mocy, czyli jak uniknąć blackoutu. Analiza zasadności wdrożenia kompleksowego mechanizmu rynku mocy w Polsce, Polski Komitet Energii Elektrycznej (10.08.2016 r).
 • [17] Roques, F. i in. 2016. Assessment of the impact of the French capacity mechanism on electricity markets (30.06.2016 r).
 • [18] Torriti, J. 2015. Peak Energy Demand and Demand Side Response. Routledge.
 • [19] Zamasz, K. red. 2015a. Capacity Market in Contemporary Economic Policy. Difin.
 • [20] Zamasz, K. 2015b. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa energetycznego w warunkach wprowadzenia rynku mocy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • [21] Zamasz, K. 2015c. Finansowe aspekty implementacji rynków mocy w Polsce. Przegląd Organizacji 4.
 • [22] Zamasz, K. i in. 2014. Rynek mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego. Rynek Energii nr 6.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ddc7bde-2bf5-4353-9ffc-2108cba9d7e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.