Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0d919632-bb2f-47ed-97bf-d24a4149bb43

Czasopismo

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa

Tytuł artykułu

Komunikowanie się osób w sytuacjach kryzysowych

Autorzy Wilsz, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Communication of people in emergency situations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono specyfikę procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych. Przeanalizowano jego przebieg i funkcje. Wskazano, jakie umiejętności powinni mieć pracownicy służb bezpieczeństwa ze względu na prawidłowe komunikowanie się z osobami poszkodowanymi. Omówiono te umiejętności w kontekście koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości.
EN In the article special features of emergency communication process were discussed. Its course and functions were analyzed. The skills of safety personnel in relation of communication with injured people were identified. They were also discussed in the context of constant individual personality traits concept.
Słowa kluczowe
PL sytuacja kryzysowa   komunikowanie się   umiejętności komunikowania się   koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości  
EN emergency situation   communication   skills to communicate   constant individual personality traits concept  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czasopismo Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
Rocznik 2013
Tom T. 1
Strony 439--449
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Wilsz, J.
Bibliografia
[1] Balawajder K., Umiejętności interpersonalne w pracy menedżera, [w:] Psychologia w pracy menedżera, red. B. Kożusznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
[2] Bolton R., Bariery na drodze komunikacji, [w:] Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, tłum. J. Doktór, A. Kochańska, P. Kostyło, J. Kowalczewska, J. Rączaszek, J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
[3] Covey S.R., Siedem nawyków skutecznego działania, tłum. I. Majewska-Opiełka, wyd. III, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2003.
[4] Dobek-Ostrowska B., [w:] Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo ASTRUM Wrocław 2004.
[5] Egan G., Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów, tłum. J. Gilewicz, E. Lipska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002.
[6] Egan G., Twarzą w twarz. Uczestnictwo w grupowym treningu psychologicznym i rozwój interpersonalny, tłum. B. Czarnecka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
[7] Garvin Ch.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej. Procesy i procedury, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1998.
[8] Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
[9] Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
[10] Nęcki Z., Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1991.
[11] Rogers C.R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wydawnictwo „Thesaurus – Press” Juniorzy Gospodarki, Wrocław 1991.
[12] Sobkowiak B., Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań – Wrocław 2005.
[13] Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2006.
[14] Wilsz J., Mechanizmy ludzkich zachowań w sytuacjach kryzysowych, [w:] Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne, red. A. Gil, U. Nowacka, M. Chmiel, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Częstochowa 2012.
[15] Wilsz J., Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
[16] Wilsz J., Umiejętności potrzebne nauczycielowi techniki do skutecznego komunikowania się z uczniami, [w:] Technika – Informatyka – Edukacja. Teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej, tom IX, red. W. Furmanek, Uniwersytet Rzeszowski, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Rzeszów 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0d919632-bb2f-47ed-97bf-d24a4149bb43
Identyfikatory