PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Preliminary analysis of sewage management in Sokólski District

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Rural areas, similar with the amount of produced sewage to urban areas, are rarely parts of agglomerations. Because of dispersed buildings and often poor infrastructure, sewage management regulation in rural areas can be difficult. Caring for the environment include aquatic environment protection. Sewage economy regulations, especially in rural areas, is a key issue in water contaminations counteracting. Often inappropriate sewage disposal and treatment methods choice could cause ecological imbalance and water pollution as the result. The aim of this paper was to evaluate water and sewage economy development in Sokólski District in Poland. In the study were used Central Statistical Office of Poland data from 2008-2016. There was considered cesspit and household sewage treatment plants amount and water and wastewater systems length. Also, sewage systems built in recent years and planned in the analysed area were considered. In recent years reducing trend in a number of cesspits was observed. In 2008-2016 there was an increase in a number of household sewage treatment plants by 919 and about 50 kilometres of the sewage system, while there were 400 cesspits less.
Rocznik
Strony
179--184
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor
 • Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland
 • Faculty of Civil and Environmental Engineering, Białystok University of Technology, Wiejska 45A, 15-351 Białystok, Poland
Bibliografia
 • [1] GUS (2017). Bank Danych Lokalnych (Local Data Bank).
 • [2] GUS (2017). Departament Badań Regionalnych i Środowiska. Ochrona Środowiska. Informacje i opracowania statystyczne (Regional and Environmental Surveys Department. Environment protection. Information and statistical information), Warszawa.
 • [3] http://region.e-podlasie.pl [access: 22.02.2017 r.]
 • [4] http://www.pgkim-dabrowa.pl/archiwum-2016/ [access: 25.04.2017 r.].
 • [5] http://www.zkbiebrza.pl/index.php?id=110 [access: 22.04.2017 r.].
 • [6] Informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Dąbrowie Białostockiej (Information extracted from Municipal Office in Dąbrowa Białostocka).
 • [7] Informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Nowym Dworze (Information extracted from Municipal Office in Nowy Dwór).
 • [8] KZGW (2017). Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych - AKPOŚK 2017. Załącznik 2: Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017 (Update of the National Municipal Sewage Treatment Program - AKPOŚK. Annex 2: List of agglomerations and ventures included in AKPOŚK 2017), Warszawa.
 • [9] Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu (2012). Informacja o wynikach kontroli realizacji przez gminy województwa wielkopolskiego zadań z zakresu gospodarki ściekami bytowymi (National Audit Office, Regional Branch in Poznań (2012). Information about the results of control of the implementation by the Wielkopolska voivodeship’s municipalities the tasks related to the domestic sewage management). Poznań, (LPO-4010-003/2011).
 • [10] Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016-2020, Załącznik do Uchwały Nr XV/90/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 11 marca 2016 r. (Dąbrowa Białostocka Commune’s Local Development Plan for the period 2016-2020, Annex to the Resolution XV/90/16 of Dąbrowa Białostocka City Council of 11 March 2016).
 • [11] Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Dwór na lata 2016 - 2020, Załącznik do uchwały nr XII/70/16 z dnia 26 lutego 2016 r. (Nowy Dwór Commune’s Local Development Plan for the period 2016-2020, Annex to the Resolution XII/70/16 of 26 February 2016).
 • [12] Rauba K. (2016). Metoda badania społecznej akceptowalności realizacji zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków (Method of testing the social acceptance for the collective sewage collection and treatment system). Ekonomia i Środowisko, 2(57), 223-234.
 • [13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (Regulation of the Environment Minister of 22 July 2014 on the method of determining the areas and borders of the agglomeration) (Dz. U. 2014 poz. 995).
 • [14] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka, Załącznik do uchwały nr XXXVIII/ 206/98 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 18.06.1998 r. (Dąbrowa Białostocka City’s and Commune’s study of conditions and directions of spatial development, Annex to the Regulation XXXVIII/ 206/98 of Dąbrowa Białostocka City Council of 18 June 1998).
 • [15] Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 2 kwietnia 2007 r. (Municipal Council’s of Nowy Dwór Regulation V/32/07 of 2 April 2007).
 • [16] Uchwała Nr VIII/42/15 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 29 października 2015 r. (Municipal Council’s of Nowy Dwór Regulation VIII/42/15 of 29 October 2015).
 • [17] Uchwała Nr XII/87/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29 stycznia 2008 r. (City Council’s of Dąbrowa Białostocka Regulation XII/87/08 of 29 January 2008).
 • [18] Uchwała nr XLV/535/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Białostocka oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji (Sejmik of the Podlaskie Voivodeship Regulation XLV/535/14 of 6 November 2014 on the designation of Dąbrowa Białostocka’s agglomeration and the liquidation of the existing agglomeration).
 • [19] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Law of 18 July 2001. Water law) (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.).
 • [20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Law of 27 April 2001. Environment protection law) (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zm.).
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0ca7a5cc-8e28-47ca-b6ca-4c0a38d779b3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.