PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The influence of the development of private air communication on the architecture and urban planning of the 21st century

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ rozwoju prywatnej sieci komunikacji powietrznej na architekturę i urbanistykę XXI wieku
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the first part, the article describes the stages of the development of gyroplanes and the influence of wartime policy on the interest in light aircraft. Also presented are links and the possibilities of using gyroplanes in various sectors of the economy. The authors, based on source texts, present the current position of the aviation industry in the Polish economy and attempt to diagnose its development capabilities. As a result, factors responsible for the current condition of the light aviation industry and its links with architecture and urban planning are submitted. The question is posed: what consequences will the development of the aviation industry bring for architecture and urban planning, for the community and the image of 21st century cities?
PL
Niniejszy artykuł w pierwszej części przybliża etapy rozwoju wiatrakowców oraz ukazuje wpływ polityki czasów wojennych na zainteresowanie lekkimi statkami powietrznymi. Przedstawione zostają również powiązania oraz możliwości wykorzystywania wiatrakowców w różnych sektorach gospodarki. Autorzy, na podstawie tekstów źródłowych, ukazują aktualną pozycję przemysłu lotniczego w polskiej gospodarce i podejmują próbę diagnozy jego możliwości rozwojowych. W efekcie zidentyfikowane zostają czynniki oddziałujące na obecny stan przemysłu lotnictwa lekkiego oraz jego powiązania z architekturą i urbanistyką. Otwarte więc jest pytanie: jakie konsekwencje przyniesie rozwój przemysłu lotniczego dla architektury i urbanistyki, dla społeczności i obrazu miast XXI wieku?
Rocznik
Strony
61--73
Opis fizyczny
Bibliogr. 42 poz., tab.
Twórcy
 • Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
autor
 • Faculty of Architecture, Gdańsk University of Technology
Bibliografia
 • [1] Bzowska-Bakalarz M., Bieganowski A., Bereś P.K., Dammer K.-H., Ostroga K., Siekaniec Ł., Wieczorek A., Monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system, IX International Scientific Symposium “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”, Department of Machinery Exploitation and Management of Production Processes University of Life Sciences in Lublin, Lublin 2017.
 • [2] Cwerner S.B., Vertical flight and urban mobilities: The promise and reality of helicopter Ravel, Mobilities, Vol. 1, No. 2, 2006, 191–215.
 • [3] Cwerner S.B., Kesselring S., Urry J., Aeromobilities, International Library of Sociology, Routledge, 2009.
 • [4] De Roos D., Commercial Real Estate Investing. A Creative Guide to Succesfully Making Money, John Wiley & Sons, 2010, 71–73.
 • [5] De Vasconcellos E.A., Urban Change, Mobility and Transport in São Paulo: Three Decades, Three Cities, Transport Policy 12(2), 2005, 91–104.
 • [6] De Voogt A., Elevated City Helipads: Safety and Design, 34th European Rotorcraft Forum, 2008.
 • [7] Gaik D., Konieczka R., Wpływ zastosowanych modernizacji w kabinie załogi na ergonomię pracy załogi wybranych konstrukcji śmigłowców, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2009, 19–32.
 • [8] Krzymień W., Zagadnienia bezrozbiegowego startu wiatrakowca, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2015, 54–61.
 • [9] Lay S., Ask a CTBUH Expert: Helipads as a Tall. Building Evacuation Tool? http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=GjXgK64QeyE%3D&tabid=6497&language=en-GB (access: 01.02.2018).
 • [10] Leishman J. G., A History of Helicopter Flight, University of Maryland, College Park, https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/36869764/Microsoft_Word_-A_History_of_Helicopter_Flight.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1514985739&Signature=zSW7Qo2qHmm3TXSycA87zJ1dQHY%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3Dhistory_of_helicopter.pdf (access: 03.01.2018).
 • [11] Martin J., The 21st Century Gyroplane: The Practical Choice for Police Aviation, Mesquite Police Department Mesquite, Texas, 2014, https://sosu-ir.tdl.org/shsu-ir/bitstream/handle/20.500.11875/1907/1510.pdf?sequence=1 (access: 03.01.2018).
 • [12] Moore M.D., Personal air vehicles: a rural/ regional and intra-urban on-demand transportation system, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Paper 2003-2646 http://www.wiremetrics.com/NASA/PAV.AIAApaperMark.Moore.pdf (access: 03.01.2018).
 • [13] Podhalański B., System lądowisk komunikacji lotniczej jako element transportu metropolitarnego, Czasopismo Techniczne, 1-A/2010, 335–340.
 • [14] Rotchimmel K., Kacprzak M., Techniki fotogrametryczne stosowane w modelowaniu 3d miast, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 2(243), Warszawa 2016, 198–204.
 • [15] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.
 • [16] Saxena A., Gyroplane a technical essay on the gyroplane, University of Maryland, College Park https://www.researchgate.net/profile/anand_saxena4/publication/265063892_gyroplane_-_a_technical_essay_on_the_gyroplane/links/54ee4a920cf2e28308648296/gyroplane-a-technical-essay-on-the-gyroplane.pdf (access: 03.01.2018).
 • [17] Sunil E., Hoekstra J., Ellerbroek J., Bussink F., Nieuwenhuisen F., Vidosavljevic A., Kern S., Metropolis: Relating Airspace Structure and Capacity for Extreme Traffic Densities, 11th USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar, Vol. 341508, No. 341508, 2015, 1–10.
 • [18] Szczepanik T., Łusiak T., Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 4 (241), Warszawa 2015, 87–95.
 • [19] Szczepanik T., Dąbrowska J., Wiatrakowce, jako przewidywany kierunek rozwoju wiropłatów w XXI wieku, Prace Instytutu Lotnictwa, No. 6 (201), Warszawa 2009, 178–186.
 • [20] Tall building in numbers, CTBUH Journal 2014 Issue II: http://www.ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=qH7LkIkhjQc%3d&language=en-US (access: 01.02.2018).
 • [21] Ungiert D., Ekologia w transporcie lotniczym, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:96AAy3JO-xcJ:www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe%3FC21COM%3D2%26I21DBN%3DUJRN%26P21DBN%3DUJRN%26IMAGE_FILE_DOWNLOAD%3D1%26Image_file_name%3DPDF/Vntu_2012_25_61.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (access: 03.01.2018).
 • [22] Uziel D., Arming the Luftwaffe: The German Aviation Industry in World War II, McFarland, 2011.
 • [23] https://www.arup.com/projects/kanyon-helipad (access: 01.02.2018).
 • [24] https://www.auto-gyro.com/en/Professional/World-of-Professional-Application/?id=a3697917-a8b7-2c46-31cf-c1a91c453f07 (access: 03.01.2018)
 • [25] https://www.auto-gyro.com/en/Professional/World-of-Professional-Application/?id=9e51fd91-69c8-c675-e84c-82f45e1de8df (access: 03.01.2018).
 • [26] http://biznes.onet.pl/wiadomosci/przemysl/celier-aviation-wiatrakowiec-mniejszysmiglowiec-z-polski/n72mbl (access: 03.01.2018).
 • [27] https://dlapilota.pl (access: 03.01.2018).
 • [28] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/bengaluru-allows-helipads-atop-20-high-rise-buildings-residential-towers/articleshow/46452508.cms (access: 01.02.2018).
 • [29] http://fortune.com/2014/10/21/skyscraper-safety-helipad/ (access: 03.01.2018).
 • [30] https://gama.aero/wp-content/uploads/2016-GAMA-Databook_forWeb-1.pdf (access: 03.01.2018).
 • [31] https://geoforum.pl/?page=news&id=19706&link=spectra-system-prezentujefotogrametrycznego-wiatrakowca- (access: 03.01.2018).
 • [32] https://gyrocopters.pl/przeglad-lotniczy-201706-taifun-wiatrakowiec-z-gornejpolki/ (access: 03.01.2018).
 • [33] https://inwestor.newseria.pl/newsy/wiatrakowce-produkowane-w,p392410415 (access: 03.01.2018).
 • [34] https://www.nationalaviation.org/our-enshrinees/pitcairn-harold/ (access: 17.06.2018).
 • [35] http://www.rp.pl/artykul/961989-Strazacy-ochotnicy-wznosza-sie-w-powietrze.html (access: 03.01.2018).
 • [36] http://www.spectrasystem.com.pl/projekty_ue.html http://geoforum.pl/?page=news&id=19706&link=spectra-system-prezentuje-fotogrametrycznego-wiatrakowca- (access: 03.01.2018).
 • [37] http://www.trendak.eu/pl/nowa-era-wspolczesnych-wiatrakowcow/ (access: 03.01.2018).
 • [38] http://www.tvp.info/29536535/nie-drozszy-niz-limuzyna-a-uprawnienia-zrobiclatwiej-niz-prawo-jazdy-polskie-wiatrakowce (access: 03.01.2018).
 • [39] http://wiatrakowce.org/?page_id=1589 (access: 03.01.2018).
 • [40] http://wiatrakowce.com.pl/ (access: 03.01.2018).
 • [41] http://vshaper.com/pl/branze/lotnictwo/ (access: 03.01.2018).
 • [42] http://3dcenterpolska.pl/lotnictwo/ (access: 03.01.2018).
Uwagi
EN
Section "Architecture and urban planning"
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0bfd04c0-92d0-4c8f-96ef-4d34745d9605
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.