PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza funkcjonalności geoinformatycznego systemu ochrony portu

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Functionality analysis of geoinformatic system for port security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ochrona portów stanowi jedno z istotniejszych zadań wpływających na poziom bezpieczeństwa usług portowych, a także infrastruktury i pracowników portu. Oparcie kompleksowego systemu wspomagającego działania ochrony na danych przestrzennych pozwala na wykorzystanie funkcji i analiz niedostępnych dla tradycyjnych systemów monitoringu. Wielomodułowość systemu, indywidualne rozwiązania dla zróżnicowanych typów użytkowników i intuicyjna wizualizacja przestrzeni obszaru portu integruje zadania poszczególnych uczestników systemu i pozwala na zharmonizowane zarządzanie ochroną w przypadku wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych. W artykule przedstawiono dane, zakres przestrzenny, schemat budowy i architekturę systemu opartego na mapie dwu i trójwymiarowej obszaru objętego systemem geoinformatycznym. Poszczególne moduły systemu realizują funkcje określone przez przyszłych użytkowników będących pracownikami Zarządu Portu Szczecin–Świnoujście, gdzie system zostanie pilotażowo wdrożony. Analizę funkcjonalności przeprowadzono w oparciu o metodykę systemową z wykorzystaniem zunifikowanego języka modelowania UML i diagramów przypadków użycia systemu. Zdefiniowano użytkowników systemu, ich wymagania i potrzeby oraz określono poszczególne role w systemie. Przedstawiono zestawy danych oraz analiz niezbędnych do realizacji przypisanych zadań. Określona funkcjonalność stała się podstawą opracowania projektu ergonomicznego interfejsu systemu ochrony portu opartego o moduł mapowy stanowiący serce systemu.
EN
Port security is one of the most important tasks that affect the safety level of port services, port infrastructure and its staff. Basing the comprehensive system of supportive measures for the port security on spatial data allows using features and analysis not available in traditional monitoring systems. Multi-modularity of the system, individual solutions for different types of users and intuitive visualization of the ports area integrate the tasks of the individual participants in the system and allows managing the harmonized protection in case of hazardous events occurrence. The paper presents the data, spatial extent, structure scheme and system architecture based on two and three-dimensional map of the area covered by the geoinformatic system. The individual modules of the system perform the functions specified by future users who are employees of the Port of Szczecin–Świnoujście, where the system will be implemented on a pilot basis. Functional analysis was carried out using the unified modeling language UML and use case diagrams. System users, their requirements and needs were defined and their different roles identified. The paper presents and analyzes the data sets necessary to perform assigned tasks. A specified functionality was the basis for drafting an ergonomic interface for port security system based on maps module.
Rocznik
Tom
Strony
397--406
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor
 • Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie
 • Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Szczecinie, tel. 91 48 77 177
 • Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, tel. 506 136 242
Bibliografia
 • 1. Card S., Moran T., Newell A., 1983, The Psychology of Human-Computer Interaction, Lawrence Erlbaum Associates Inc., Hillsdale.
 • 2. Kubik T., GIS. Rozwiązania sieciowe, PWN 2009.
 • 3. Marshall Ch., 1999, Enterprise Modeling with UML. Designing Successful Software through Business Analysis, Addison-Wesley, 1999, s. 63–76.
 • 4. Międzynarodowy kodeks dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjęty w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów–Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016).
 • 5. Nielsen J.,2003, Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Helion, Gliwice.
 • 6. Open Geospatial Consortium Inc. (OGC) 2008, OpenGIS City Geography Markup Language (CityGML) Encoding Standard ver. 1.0.0.
 • 7. Tomlinson R., Rozważania o GIS. Planowanie Systemów Informacji Geograficznej dla menedżerów ,ESRI Press, Redlands California.
 • 8. Miser H. J., Quade E. S., 1985, Handbook of System Analysis, Wiley, 1985.
 • 9. Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wzmocnienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz. Urz. UE L 129 z 09.04.2004, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 74).
 • 10. Stemposz E., Płodzień J., 2003, Analiza i projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa.
 • 11. Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2008 r., Nr 171 poz. 1055).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0b226bf2-cb75-47c3-8b58-2b8409d0202d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.