PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza rozprzestrzeniania się chloru w gminnej sieci wodociągowej

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of chlorine distribution in rural water supply network
Konferencja
ECOpole’17 Conference (4-7.10.2017 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Woda w punkcie odbioru powinna spełniać wymagania opisane w dyrektywie europejskiej z 2015 r. oraz rozporządzeniu ministra zdrowia z 2015 r. Zapewnienie odpowiednich parametrów wody pitnej wymaga właściwej kontroli jej jakości na całej długości systemu dystrybucji, doboru odpowiednich metod jej uzdatniania, stosowania odpowiednich materiałów w całych systemie jej dystrybucji, a także podejmowania stosownych działań w sytuacji wystąpienia jej zanieczyszczenia, np. prowadzenie stałej lub okresowej dezynfekcji. Celem prezentowanych badań jest analiza rozprzestrzeniania chloru w gminnej sieci wodociągowej. Badania przeprowadzono w programie Epanet 2.0 przy zastosowaniu modelu hydraulicznego badanej sieci. Do obliczeń symulacyjnych rozkładu chloru przyjęto pierwszorzędową reakcję jego rozkładu oraz literaturowe wartości stałych szybkości rozkładu w masie wody kb = 0,09 h–1 oraz w warstwie przyściennej przewodu kw = 0,041 h–1. Założono również, iż dawka chloru w wysokości 0,3 mg·dm–3 wprowadzana jest do sieci przez założony czas trwania symulacji. Dodatkowo przeprowadzono symulację wieku wody dla warunków gospodarczych pracy sieci wodociągowej. Czas trwania symulacji wynosił odpowiednio 120 h dla badań rozkładu chloru oraz 480 h dla analizy wieku wody. Wyniki badań symulacyjnych rozprzestrzeniania chloru w sieci wykazały, iż nawet po 5 dobach istnieją w sieci przewody, w których stężenie chloru wolnego jest mniejsze od 0,01 mg·dm–3. W przewodach tych nie ma zapewnionej wymaganej ochrony mikrobiologicznej wody. Wiek wody w badanej sieci kształtuje się od 12 h w obrębie stacji wodociągowej do ponad 192 h w końcowych fragmentach sieci.
EN
Tap water delivered to customers should meet the drinking water requirements determined by EU and Polish biding law. Assuring the proper qualitative parameters of drinking water requires the necessary control of water quality along all length of distribution system, selection of proper methods of water treatment, application of suitable piping materials as well as countermeasures in case of water quality deterioration, i.e. performing permanent or periodical disinfection. The aim of this paper is to analyze chlorine distribution in rural water supply system. Our studies were based on numerical hydraulic model of the studied network developed in Epanet 2.0 modeling software. The first order chlorine decay reaction was assumed to modeling studies, with applied literature values of decay rate in water mass kb = 0.09 h–1 and in boundary layer kw = 0.041 h–1. It was also assumed that chlorine in dose of 0.3 mg·dm–3 was introduced to the network during time duration of simulation. Additionally, the simulations of water age for various variants of water supply network operation were performed. Time duration assumed for modeling of chlorine decay was equal to 120 h and for water age analysis 480 h. The obtained results of chlorine decay simulation showed that even after 5 days there were observed pipelines in which the observed calculated concentration of free chlorine was lower than 0.01 mg·dm–3. Thus, the required microbiological protection of water quality in these pipelines is unavailable. The determined water age in the studied rural network was in age from 12 hours in water supply station to over 192 hours in the end parts of the system.
Rocznik
Strony
531--537
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, tel. 81 538 44 81
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, tel. 81 538 44 81
autor
 • Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin, tel. 81 538 44 81
Bibliografia
 • [1] Commission Directive (EU) 2015/1787 of 6 October 2015 amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1787/oj.
 • [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989.
 • [3] Kowalski D, Kwietniewski M., Musz A, Widomski MK. Charakterystyka wybranych metod płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych. Ochr Środ. 2008;30(1):27-30. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPOK-0018-0005.
 • [4] Rand JL, Gagnon GA, Knowles A. Water Sci Technol. 2014;9(4):491-501. DOI: 10.2133/wpt.2014.055.
 • [5] Bixiong Y, Wuyi W, Linsheng Y, Jianrong W, Xueli E. J Environ Monit. 2011;13:1271-1275. DOI: 10.1039/c0em00795a.
 • [6] Tinker SC, Moe CL, Klein M, Flanders WD, Uber J, Amirtharajah A, et al. J Water Health. 2009;7(2):332-343. DOI: 10.2166/wh.2009.022.
 • [7] Goyal RV, Patel HM. Appl Water Sci. 2015;5:311-319. DOI: 10.1007/s13201-014-0193-7.
 • [8] WHO Guidelines for drinking water quality. 4th ed. Geneva; WHO: 2011. http:www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.
 • [9] Digiano FA, Zhang W. Pipe section reactor to evaluate chlorine - wall reaction, JAWWA. 2005;97(1):77-85. DOI: 10.1002/j.1551-8833.2005.tb10805.x.
 • [10] Zhang H, Andrews SA. Can J Civ Eng. 2012;39:44-54. DOI: 10.1139/L11-108.
 • [11] Karadirek IE, Soyupak S, Muhammetoglu H. Desalin Water Treat. 2016;57(25):11592-11598. DOI: 10.1080/19443994.2015.1065769.
 • [12] Hallam NB, West JR, Forster CF, Powell JC, Spencer I. Water Res. 2002;36(14):3479-3488. DOI: 10.1016/S0043-1354(02)00056-8.
 • [13] Powell JC, Hallam NB, West JR, Forster CF, Simms J. Water Res. 2000;34(1):117-126. DOI: 10.1016/S0043-1354(99)00097-4.
 • [14] Clark RM, Haught RC. J Water Resour Planning Manage. 2005;131(3):208-217. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9496(2005)131:3(208).
 • [15] Sharp WW, Walski TM. Predicting internal roughness in water mains. J Am Water Works Ass. 1988;80(11):34-40. https://www.jstor.org/stable/41292059?seq=1#page_scan_tab_contents.
 • [16] Kowalska B, Kowalski D, Musz A. Chlorine decay in water distribution systems. Environ Prot Eng. 2006;32(2):5-16. http://epe.pwr.wroc.pl/contents.html.
 • [17] Kim H, Kim S, Koo J. Procedia Eng. 2015;119:370-378. DOI: 10.1016/j.proeng.2015.08.897.
 • [18] Seyoum AG, Tanyimboh TT, Siew C. Water Sci Tech-W Sup. 2013;13.4:1161-1166. DOI: 10.2166/ws.2013.118.
 • [19] Monteiro L, Figueiredo D, Dias S, Freitas R, Covas D. Menaia J. et al. Proc Eng. 2014;70:1192-1200. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.02.132.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0af70eb6-d29f-4263-9ab3-b831651270e9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.