Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-0abeafd8-6264-45e5-8b5a-3f9219ed94ba

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Propozycja systemu przedpłatowej sprzedaży gazu dla przedsiębiorstw gazowniczych działających na polskim rynku

Autorzy Jarek, A. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN The proposition of a prepaid gas sales system for gas companies operating on the Polish market
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono sposób realizacji w branży gazowniczej systemu przedpłatowej sprzedaży gazu. Dokonano tego na podstawie doświadczeń własnych autora oraz pracowników pionu pomiarów Polskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, w którym to wdrożono pierwszy w Polsce system zdalnego odczytu gazomierzy domowych [1, 2] i obsługi usług przedpłatowych, pracujący według zasad opisanych w artykule. Przedstawione zagadnienia mogą być pomocne dla spółek obrotu gazem chcących uruchomić w swojej ofercie sprzedaż przedpłatową, a tym samym w zakresie budowy własnych systemów informatycznych.
EN The article discusses how to implement a prepayment system of gas sales in the gas industry. This was done based on the author’s own experience, as well as that of employees of the measurement division of Polish Gas Company Ltd. Tarnow Branch, where the first operating system in Poland of remote reading of domestic gas meters [1, 2] and prepaid services, working according to the principles described in the article has been implemented. The issues discussed may be helpful for gas trading companies which may want to implement prepaid sales in their offer and thereby constructing their own information systems.
Słowa kluczowe
PL gazomierze przedpłatowe   system przedpłatowy   gazowy system przedpłatowy   taryfa przedpłatowa  
EN prepayment gas meter   prepayment system   gas prepayment system   prepaid tariff  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 7
Strony 564--573
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Jarek, A.
  • Dział Pomiarów i Telemetrii, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów, adam.jarek@tarnow.psgaz.pl
Bibliografia
[1] Jarek A., Konieczny M.: Praktyczne wdrożenia smart meteringu w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. Konferencja FORGAZ 2014, Instytut Nafty i Gazu - PIB, 2014.
Akty prawne i normatywne
[2] Dokumentacja techniczna Systemu SGM (ang. Smart Gas Metering) firmy AIUT Sp. z o.o. wdrożonego w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, 2013.
[3] Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowej wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. U. UE L 114 z 27.04.2006).
[4] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/ WE(Dz. U. UE L 211 z 14.08.2009).
[5] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 - tekst jedn. ze zm. oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104).
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie referatu zaprezentowanego na Konferencji Naukowo-Technicznej FORGAZ 2016 „Techniki i technologie dla gazownictwa — pomiary, badania, eksploatacja", zorganizowanej przez INiG — PIB w dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Muszynie.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-0abeafd8-6264-45e5-8b5a-3f9219ed94ba
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG.2016.07.11