PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Legal aspects of protecting the state border of the Republic of Poland during pandemics

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Prawne aspekty ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach pandemii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The problems raised in this article focus on the issues related to the solutions adopted by the Polish legislator as to the protection of the state border in the context of an international threat. The author presents the legal conditions related to the probability of temporary reintroduction of border control for persons crossing the state border regarded as an internal border of the European Union in the event of a threat to public health. The background for these considerations are legal regulations concerning the change in the organization of the protection of the state border of the Republic of Poland, as introduced due to the World Health Organization’s announcement of the pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus leading to the COVID-19 disease.
PL
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka skupia się wokół zagadnień związanych z rozwiązaniami przyjętymi przez polskiego prawodawcę w zakresie ochrony granicy państwowej w kontekście wystąpienia zagrożenia o charakterze międzynarodowym. Autor przedstawił uwarunkowania prawne związane z możliwością tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia zdrowia publicznego. W tle tych rozważań zostały przedstawione regulacje prawne dotyczące zmiany organizacji ochrony granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone w związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
Rocznik
Strony
189--204
Opis fizyczny
Bibliogr. 49 poz.
Twórcy
autor
 • WSB Academy in Dąbrowa Gornicza
Bibliografia
 • [1] Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Wiśniewski B., Piątek Z. (ed.), National Defence Academy, Warsaw 2007.
 • [2] Ziołkowski S., W ochronie granicy państwowej, “Polska Zbrojna” of 12 June 1995.
 • [3] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym, “Zeszyty Naukowe SGSP” 2020, No. 74(2).
 • [4] Zarządzanie kryzysowe: teoria, praktyka, konteksty, badania, Stawnicka J., Wiśniewski B., Socha R. (ed.), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2011.
 • [5] Współczesny wymiar funkcjonowania Policji, Wiśniewski B., Piątek Z. (ed.), Wydawnictwo National Defence Academy, Warsaw 2009.
 • [6] Zarządzanie kryzysowe: teoria, praktyka, konteksty, badania, Stawnicka J., Wiśniewski B., Socha R. (ed.), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2011.
 • [7] Act of 12 October 1990 on protection of the state border (Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 2019 item 1776).
 • [8] Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa – reminiscencje, “Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2020, No. 34(1).
 • [9] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 13 August 2008 on methods of setting out the territorial range of border crossings (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2008 No. 147 item 938).
 • [10] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 29 August 2005 on the listing of municipalities and other units of basic territorial division of the state situated in the border zone and a table that defines the range of that zone (Polish Journal of Laws/Dz.U. No. 188 item 1580).
 • [11] Regulation of the Council of Ministers of 18 June 2001 on setting up maritime and fixed border crossing points and on the type of traffic admitted through those crossing points (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2015 item 1534).
 • [12] Regulation of the Council of Ministers of 13 December 2005 on obligatiions of the province governor with respect to financing and maintenance of border crossing points, tourist border crossings, border crossing places on tourist routes and points of overnight parking points on border rivers, their equipping, as well as authorities relevant for setting up and maintaining border signs on internal sea waters (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2005 No. 256 item 2145).
 • [13] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 21 April 2008 on conditions for tourism, sport, hunting and fishing in the border zone (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2008 No. 80 item 481).
 • [14] Regulation of the Council of Ministers of 2 November 2011 on appointment of a body for command of the air defence and code of conduct for application of air defence in relation to foreign aircraft that fail to abide by summons of a state authority assigned with management of air traffic (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2015. item 83).
 • [15] Regulation of the Minister of National Defence of 5 January 2005 on crossing the state border and flights of foreign military aircraft in the air space of the Republic of Poland (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 753).
 • [16] Announcement of the Minister of the Interior of 3 July 2015 on specification of border crossing points, type of traffic admissible through those border crossings and the time of their opening (Polish Journal of Laws/Dz.Urz. M.P. (Official Gazzette of the Republic of Poland) item 636).
 • [17] Lubiewski P., Granice Rzeczypospolitej Polskiej jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa, “Przegląd Policyjny” special edition 2019.
 • [18] Zubrzycki W., Babiński A., Procedury bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, Difin, Warsaw 2017.
 • [19] Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – OJ EU L 105/1.
 • [20] Lubiewski P., Terroryzm a migracja. Zależności i skutki, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2018.
 • [21] Act of 12 October 1990 on Border Guards (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 305).
 • [22] Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – OJ EU L 105/1.
 • [23] Pieczywok A., Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2018.
 • [24] Kaczmarczyk B., Socha R., Szwajca A., Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa publicznego, SA PSP, Krakow 2014.
 • [25] Lubiewski P., Współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, [in:] Wiśniewski B., Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne, Volume 1, SGSP Publishing House, Warsaw 2017.
 • [26] Act of 12 October 1990 on protection of the state border (Polish Journal of Laws/ Dz.U. from 2019 item 1776).
 • [27] Lubiewski P., Nielegalna imigracja. Przeciwdziałanie. Aspekty instytucjonalne i prawne, Cz. 2, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2018.
 • [28] Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – OJ EU L 105/1.
 • [29] Socha R., Bezpieczeństwo i zagrożenia – wzajemne relacje, [in:] Kaczmarczyk B., Wawrzusiszyn A. (ed.), Wybrane aspekty badań nad bezpieczeństwem, MODN, Ełk 2014.
 • [30] Socha R., Działania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorob zakaźnych ludzi, Difin, Warsaw 2020.
 • [31] Bress P., Public health action in emergencies caused by epidemics. A practical guide, World Health Organization, Geneva 1986.
 • [32] Act of 5 December 2008 on preventing and control of infections and infectious diseases in people (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 1239).
 • [33] Act of 5 December 2008 on preventing and control of infections and infectious diseases in people (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019 item 1239).
 • [34] Regulation of the Minister of Health of 13 March 2020 on declaration of a state of epidemiological hazard on the territory of the Republic of Poland (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 433).
 • [35] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 13 March 2020 on temporary restoration of border control for persons crossing the state border which is an internal border (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 434).
 • [36] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 28 April 2020 amending the regulation on temporary restoration of border control for persons crossing the state border being an internal border (Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2020 item 786).
 • [37] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 12 May 2020 amending the regulation on temporary restoration of border control for persons crossing the state border being an internal border, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 854.
 • [38] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 13 March 2020 on temporary suspension or limitation of border traffic on selected border crossing points, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 435.
 • [39] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 11 June 2020 amending the regulation on temporary suspension or limitation of border traffic on selected border crossing points, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 1030.
 • [40] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 15 June 2020 amending the regulation on temporary suspension or limitation of border traffic on selected border crossing points, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 1045.
 • [41] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 2 July 2020 amending the regulation on temporary suspension or limitation of border traffic on selected border crossing points, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 1183.
 • [42] Regulation of the Cuncil of Ministers of 13 March 2020 on prohibitions in air traffic (Polish Journal of Laws/Dz.U. item 436).
 • [43] Act of 3 July 2002 the Aviation Law, Polish Journal of Laws/Dz.U. from 2019, item 1580.
 • [44] Regulation of the Minister of the Interior and Administration of 11 June 2020 amending the regulation on temporary restoration of border control of persons crossing the internal state border, Polish Journal of Laws/Dz.U. item 1029.
 • [45] https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8557,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html (download: 23.07.2020).
 • [46] Socha R., Kaczmarczyk B., Piekarski P., Karpiuk W., Zasadnicze problemy współdziałania Policji i Straży Granicznej, CSP w Legionowie, Legionowo 2012.
 • [47] Wiśniewski B., State border protection from the perspective of the tasks and functions of the border guard and border checkpoints, “Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje”, No. 34, Kraków 2019.
 • [48] https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8519,Tymczasowo-przywrocona-kontrola-w-liczbach.html (download: 23.07.2020).
 • [49] Wyzwania, szanse, zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym, Jakubczak R., Wiśniewski B. (ed.), Police Academy in Szczytno, Szczytno 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2021).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0aa91669-36eb-4cdf-b391-f25ac5169698
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.