PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The influence of the filtration bed type in the pool water treatment system on washings quality

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ rodzaju złoża filtracyjnego w układach oczyszczania wody basenowej na jakość popłuczyn
Konferencja
ECOpole’18 Conference (10-13.10.2018 ; Polanica Zdrój, Poland)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This paper presents the influence of the type of filtration beds, used in swimming pool water treatment systems, on the quality and possibility of reusing the washings. The research covered 4 pool cycles with sand, sand and anthracite, glass and diatomaceous beds. The degree of contamination of washings was assessed on the basis of physical, chemical and bacteriological tests. The possibility of drainage of washings into the natural environment was considered, and the results of the research were compared with the permissible values of pollution indicators for wastewater discharged to water or ground. A direct management of the washings from the analyzed filters proved impossible mainly due to the high content of TSS (total suspended solids) and free chlorine. The washings were sedimented and then the supernatant was stirred intensively. As a result of these processes, the quality of washings was significantly improved. This allowed planning to supplement the pool water installations with systems for washings management.
PL
Przedstawiono wpływ rodzaju złóż filtracyjnych, stanowiących wypełnienie filtrów w układach oczyszczania wody basenowej, na jakość i możliwość zagospodarowania popłuczyn. Badaniami objęto 4 obiegi basenowe, w których zastosowano złoża: piaskowe, piaskowo-antracytowe, szklane oraz okrzemkowe. Stopień zanieczyszczenia popłuczyn oceniono na podstawie badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych próbek popłuczyn. Rozważono możliwość odprowadzania popłuczyn do środowiska naturalnego, a wyniki badań porównano z dopuszczalnymi wartościami wskaźników zanieczyszczeń dla ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Bezpośrednie zagospodarowanie popłuczyn z analizowanych filtrów okazało się niemożliwe przede wszystkim ze względu na duże zawartości zawiesin ogólnych oraz chloru wolnego. Z tego względu popłuczyny poddano sedymentacji, a wodę nadosadową intensywnemu mieszaniu. W wyniku tych procesów jakość popłuczyn uległa znacznej poprawie. Pozwoliło to planować uzupełnianie instalacji wody basenowej o układy zagospodarowania popłuczyn.
Rocznik
Strony
355--361
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., wykr.
Twórcy
 • Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, phone +48 32 237 22 43, fax +48 32 237 10 47
autor
 • Institute of Water and Wastewater Engineering, Silesian University of Technology, ul. S. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, phone +48 32 237 22 43, fax +48 32 237 10 47
Bibliografia
 • [1] Mays LW. A brief history of water filtration/sedimentation. Water Sci Technol Water Supply. 2013;13:735-742. DOI: 10.2166/ws.2013.102.
 • [2] Brandt MJ, Johnson MK, Elphinston AJ, Ratnayaka DD. Twort’s Water Supply. 7th Ed. Butterworth-Heinemann. Elsevier Ltd; 2017. DOI: 10.1016/C2012-0-06331-4.
 • [3] Evans G, Dennis P, Cousins M, Campbell R. Use of recycled crushed glass as a filtration medium in municipal potable water treatment plants. Water Sci Technol Water Supply. 2002;2:9-16. DOI: 10.2166/ws.2002.0144.
 • [4] Cromphout J, Rougge W. Cost-effective water treatment of polluted surface water by using direct filtration and granular activated carbon filtration. Water Sci Technol Water Supply. 2002;2:233-240. DOI: 10.2166/ws.2002.0028.
 • [5] Skoczko I, Szatylowicz E. The analysis of physico-chemical properties of two unknown filter materials. J Ecol Eng. 2016;17:148-154. DOI: 10.12911/22998993/63480.
 • [6] Zaman S, Begum A, Rabbani KS, Bari L. Low cost and sustainable surface water purification methods using Moringa seeds and scallop powder followed by bio-sand filtration. Water Sci Technol Water Supply. 2017;17:125-137. DOI: 10.2166/ws.2016.111.
 • [7] Shafiquzzaman M, Al-Mahmud A, AlSaleem S, Haider H. Application of a low cost ceramic filter for recycling sand filter backwash water. Water. 2018;10:150. DOI: 10.3390/w10020150.
 • [8] Guo D, Wang H, Fu P, Huang Y, Liu Y, Lv W, et al. Diatomite precoat filtration for wastewater treatment: Filtration performance and pollution mechanisms. Chem Eng Res Des. 2018;137:403-411. DOI: 10.1016/j.cherd.2018.06.036.
 • [9] Onur A, Ng A, Garnier G, Batchelor W. Engineering cellulose fibre inorganic composites for depth filtration and adsorption. Sep Purif Technol. 2018;203:209-216. DOI: 10.1016/j.seppur.2018.04.038.
 • [10] Wasielewski S, Rott E, Minke R, Steinmetz H. Evaluation of different clinoptilolite zeolites as adsorbent for ammonium removal from highly concentrated synthetic wastewater. Water. 2018;10:584. DOI: 10.3390/w10050584.
 • [11] Fouad HA, El-Hefny RM, Mohamed MA. Reuse of spent filter backwash water. Int J Civ Eng Technol. 2016;7:176-187. http://www.iaeme.com/IJCIET/issues.asp?JType=IJCIET&VType=7&IType=4.
 • [12] Skolubovich Y, Voytov E, Skolubovich A, Ilyina L. Cleaning and reusing backwash water of water treatment plants. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2017;90:12035. DOI: 10.1088/1755-1315/90/1/012035.
 • [13] Keuten MGA, Peters MCFM, Daanen HAM, de Kreuk MK, Rietveld LC, van Dijk JC. Quantification of continual anthropogenic pollutants released in swimming pools. Water Res. 2014;53:259-270. DOI: 10.1016/j.watres.2014.01.027.
 • [14] Teo TLL, Coleman HM, Khan SJ. Chemical contaminants in swimming pools: Occurrence, implications and control. Environ Int. 2015;76:16-31. DOI: 10.1016/j.envint.2014.11.012.
 • [15] Tardif R, Rodriguez M, Catto C, Charest-Tardif G, Simard S. Concentrations of disinfection by-products in swimming pool following modifications of the water treatment process: An exploratory study. J Environ Sci. 2017;58:163-172. DOI: 10.1016/j.jes.2017.05.021.
 • [16] Lempart A, Kudlek E, Dudziak M, Szyguła A. The impact of the circulation system on the concentration level of micropollutants in the swimming pool water treatment system. Inż Ekol. 2018;19:23-31. DOI: 10.12912/23920629/86051.
 • [17] Lempart A, Kudlek E, Dudziak M. Determination of micropollutants in water samples from swimming pool systems. Water. 2018;10:1083. DOI: 10.3390/w10081083.
 • [18] Reissmann FG, Schulze E, Albrecht V. Application of a combined UF/RO system for the reuse of filter backwash water from treated swimming pool water. Desalination. 2005;178:41-49. DOI: 10.1016/j.desal.2004.11.027.
 • [19] Wyczarska-Kokot J. Badania jakości popłuczyn ze stacji filtrów w obiekcie basenowym w aspekcie możliwości odprowadzania ich do wód lub do ziemi - studium przypadku (Studies of backwash water quality from a swimming pool filter plant in terms of their discharge to surface water bodies or into the ground - a case study). Ochr Środ. 2017;39:45-50. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2017/2-2017/Wyczarska_2-2017.pdf.
 • [20] Wyczarska-Kokot J. The study of possibilities for reuse of washings from swimming pool circulation systems. Ecol Chem Eng S. 2016;23:447-459. DOI: 10.1515/eces-2016-0032.
 • [21] American National Standard for Water Quality in Public Pools and Spas. https://standards.nsf.org/apps/group_public/download.php/17496/ANSI-APSP-11 2009-for-apsp-store.pdf.
 • [22] Filter Backwash Recycling Rule. Technical Guidance Manual. Office of Ground Water and Drinking Water (4606M). EPA 816-R-02-014. www.epa.gov/safewater, 2002.
 • [23] Aufbereitung von Schwimm und Badebeckenwasser (Water treatment for swimming and bathing pools). DIN 19643 1-4:2012-11. Berlin: Beuth-Verlag; 2012. www.beuth.de/de/norm/din-19643-1/164174095.
 • [24] Łaskawiec E, Dudziak M, Wyczarska-Kokot J. Ocena skuteczności procesu koagulacji w oczyszczaniu popłuczyn z układu cyrkulacji wody basenowej (Evaluation of coagulation process effectiveness in purifi cation of filter washings from swimming pool circulation system). Ochr Środ. 2018;40:57-60. http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2018/1-2018/Laskawiec_1-2018.pdf.
 • [25] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi (Regulation of Environment Minister of 18 November 2014, on conditions to be met when discharging sewage to waters or to the soil). DzU 2014, poz. 1800. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001800.
 • [26] Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the council of 12 December 2006 on the protection of groundwater against pollution and deterioration. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0118.
 • [27] Directive 2008/105/EC of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008L0105.
 • [28] PN-EN ISO 6222:2004. Water quality - Quantification of microorganisms capable of growth - Determination of the total number of colonies by culture on the nutrient agar. http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-6222-2004p.html.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a6ca542-4df5-4ca8-a790-dfe60a86b39b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.