PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zabezpieczenie logistyczne długotrwałych akcji ratowniczych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Logistic protection of long-term saving shipping activities in the state of the Fire Fighting State
Konferencja
Krajowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość współczesnej logistyki” (14-15.11.2019 ; Warszawa, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W trakcie organizacji zabezpieczenia logistycznego podmioty ratownicze zmagają się z dużą ilością osób poszkodowanych, presją czasu, a także często z ekstremalnymi warunkami. Wymusza to potrzebę użycia wszelkich dostępnych w tym czasie sił i środków. Niezwykle ważnym elementem zabezpieczenia logistycznego jest utrzymanie zasobów będących w dyspozycji działania, racjonalnie gospodarowanych. Wiele metod działania w takich sytuacjach zaczerpnięto z rozwiązań stosowanych w systemach militarnych. Rozwiązania te przedstawiają się w integracji działań, występujących w ciągu całego łańcucha logistycznego, w którym prze-mieszczają są środki zaopatrzeniowe oraz usługi na rzecz zabezpieczenia logistycznego. Każde takie działania mają na celu dążenia do stworzenia optymalnych warunków, w których dostarczenie towarów i świadczenie usług w odpowiednich ilościach, wystarczającej jakości, w jak najkrótszym czasie zminimalizuje skutki powstałego zagrożenia.
EN
During the organization of logistic security, rescue entities struggle with a large number of people injured, time pressure, and often with extreme conditions. This forces the need to use all available forces and means available at that time. An extremely important element of logistic security is the maintenance of resources at the disposal of rationally managed activities. Many methods of action in such situations were taken from solutions used in military systems. These solutions are presented in the integration of activities occurring throughout the entire logistics chain, in which they move supply and services for logistics security. Each of these activities is aimed at striving to create optimal conditions in which the supply of goods and the provision of services in appropriate quantities, of sufficient quality, in the shortest possible time will minimize the effects of the threat.
Rocznik
Tom
Strony
128--137, CD
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
  • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy , mchmiel@cnbop.pl
Bibliografia
  • 1. Gierski E., Efektywność dowodzenia, Warszawa 1997 r. Firex.
  • 2. Klusek S., Zabezpieczenie logistyczne wielopodmiotowych akcji ratowniczych organizowanych przez KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim, [w:] Logistyka wie-lopodmiotowych akcji ratowniczych, [red.] Roguski J., Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015.
  • 3. Lipiński S., Zabezpieczenie i wsparcie logistyczne dla krajowego systemu ratow-niczo-gaśniczego, ze szczególnym uwzględnieniem długotrwałych działań ratow-niczych, Wyd. SGSP, Warszawa 2011.
  • 4. Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2009.
  • 5. Nowak E., Walancik M., Logistyka akcji ratowniczych, Wyd. PWN, Warszawa 2018.
  • 6. Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, [red.] Lipiński S., Wyd. VERLAGDASHOFER, Warszawa 2010.
  • 7. Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1846, z późn. zm.
  • 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie i sposoby ustalania jego wysokości oraz szczegóło-wych zasad wypłacania.
  • 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - ga-śniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1319).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a45c8cd-a2be-4422-9822-d3421da66f29
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.