PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim. Część I – uwarunkowania techniczne w procesach zarządzania odzyskiem i recyklingiem odpadów

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Handling of hazardous waste ways in Silesia region. Part I –technical conditions in recovery management and waste recycling processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł dotyczy postepowania z odpadami niebezpiecznymi, w szczególności uwarunkowań technicznych na przykładzie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt ten obejmuje szeroką gamę produktów, m.in. sprzęt: gospodarstwa domowego, teleinformatyczny i telekomunikacyjny, audio-wizualny, oświetleniowy. Szybki rozwój technologiczny i produkcja coraz bardziej zaawansowanych urządzeń elektryczno-elektronicznych powodują skrócenie okresu ich użytkowania, a w konsekwencji powstanie znacznych ilości odpadów poużytkowych.
EN
The article deals with hazardous waste, in particular technical conditions of waste of electrical and electronic equipment. This equipment includes a wide range of products, including equipment, ia.: household, teleinformatic and telecommunications, audio-visual, lighting. Rapid technological development and the production of more and more advanced electrical and electronic devices causes shorten the period of their use and, as a consequence, significant amounts of post-use waste are generated.
Rocznik
Tom
Strony
541--555
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • 1. Baic I.: Krajowy system zbiórki i utylizacji odpadów sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego. „Recykling”, nr 11(59), 2006.
 • 2. Baic I.: Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – Koncepcja projektowa oraz wymogi formalno-prawne. Centrum Gospodarki odpadami, Oddział zamiejscowy IMBiGS, Warszawa 2008.
 • 3. Bendkowski J., Wengierek M.: Logistyka odpadów, tom 1 i 2. Politechnika Śląska, Gliwice 2002/2004.
 • 4. Dyrektywa 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania pewnych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU WE L 37 z 13 lutego 2003 r.).
 • 5. Gonera M.: Problematyka ekologii w elektronice. I Krajowa konferencja naukowo-techniczna „Ekologia w elektronice”. Przemysłowy Instytut Elektroniki, Warszawa 2010.
 • 6. http://poszukaj.eketroda.pl/szukaj,polimer-uv.html.
 • 7. http://teleguru.pl/wiadomości/artykul/apple_ma_robota__ktory_dba_o_srodowisko_natur alne_3130#. VzqeHfmLTIV.
 • 8. Januszkiewicz T.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jako globalny problem ekologiczny i ekonomiczny. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 4, 2007.
 • 9. Kruczek M.: Model łańcucha logistyki odwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 60. Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 • 10. Leskinen K., Ahonen H., Tanskanen P., Takala R.: Demontaż telefonów komórkowych. „Recykling”, nr 4, 2003.
 • 11. Marek A., Tarabuła-Fiertak M.: Recykling baterii i akumulatorów. www.akademia odpadowa.pl/599,a,19-recykling-baterii-i-akumulatorow.htm.
 • 12. Nowacki M., Mroziński A.: Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce. „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, nr 5, 2012.
 • 13. Pyssa J.: Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Wydział Energetyki i Paliw, AGH, Kraków, http://www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/odzysk-i-unieszkodli wianie/, 13.10.2016.
 • 14. Regulski Z.: Technologie recyklingu zużytych baterii i akumulatorów w Polsce. „Przegląd Komunalny. Dodatek – Zeszyty Komunalne”, nr 4, 2005.
 • 15. Tyszkiewicz J.: Recykling złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powszechnego użytku. Materiały IGO, Warszawa 2000.
 • 16. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU 2013, poz. 21), Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw – Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki.
 • 17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU 2008, nr 223, poz. 1464; DzU 2005, nr 180, poz. 1495), Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw – Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki.
 • 18. Wengierek M.: Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim. Część I – uwarunkowania prawne i organizacyjne. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 103. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
 • 19. Wengierek M.: Sposoby postępowania z odpadami niebezpiecznymi w województwie śląskim. Część II – uwarunkowania prawne i organizacyjne wybranych rodzajów odpadów. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 101. Politechnika Śląska, Gliwice 2017.
 • 20. Wengierek M.: System logistyczny odpadów. Sfera regulacji. Współpraca uczestników łańcucha dostaw. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 56. Politechnika Śląska, Gliwice 2011.
 • 21. Woynarowska A., Żukowski W.: Termiczne przekształcanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. „Czasopismo Techniczne Chemia”, z. 2, Politechnika Krakowska, Kraków 2011.
 • 22. Woynarowska A., Żukowski W.: Współczesne metody recyklingu odpadów elektro-nicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 2012.
 • 23. www.canon.pl/recykling/.
 • 24. www.oostdam.pl/odzyskiwanie-metali-z-elektroniki.
 • 25. www.snam.com.
 • 26. www.tremolo.pl/Laboratoria.Utylizacja_Telefonow_Komorkowych.pdf.
 • 27. Żurek J.: Ocena wybranego wyrobu pod względem jego demontażu i recyklingu. Komisja Budowy Maszyn PAN, vol. 27, nr 2, 2007.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a455423-d21a-404a-b467-0701f0d92a8f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.