PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Koncepcje redukcji poziomu ryzyka wystąpienia zapłonu i wybuchu metanu na podstawie eksperckiej oceny jego czynników w rejonach ścianowych kopalń węgla

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Risk reduction alternatives for methane ignition and explosion based on panel of experts in the areas of longwall exploitation in coal mines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W referacie przedstawiono tematykę zagrożenia metanowego w świetle teorii ryzyka zawodowego, z zastosowaniem metody oceny jakościowej z udziałem ekspertów. Zaprezentowano zidentyfikowane czynniki wysokiego ryzyka zapłonu i wybuchu metanu oraz dokonano ich podziału na grupy znaczeniowe takie jak czynniki litosferyczno-technologiczne CZ, czynniki zainicjowania zapłonu CI, czynniki organizacji, wykrywania i profilaktyki metanowej CO oraz czynniki możliwych skutków ryzyka metanowego CS. W oparciu o przedstawioną procedurę dokonano oceny i klasyfikacji czynników ryzyka metanowego. Na tej podstawie zaproponowano niekonwencjonalne metody redukcji ryzyka metanowego odniesione do czynników ryzyka, których oddziaływanie uznane zostało przez ekspertów za najbardziej niekorzystne.
EN
The paper presents the topic of methane hazard in the light of occupational risk assessment theory, using the qualitative assessment method with the participation of experts. The identified risk factors of ignition and methane explosion were presented and they were divided into semantic groups such as lithospheric and technological factors CZ, ignition factors CI, organization, methane detection and prevention factors CO and possible consequences of methane risk CS. Based on the presented procedure, the methane risk factors were assessed and classified. On this basis, unconventional methane risk reduction methods were proposed related to risk factors, which impact was considered by the experts the most unfavorable.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Strony
181--196
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, Polska
autor
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, Polska
Bibliografia
 • 1. E. Krause, “Ocena i zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego.,” Pr. Nauk. GIG, vol. 878, 2009.
 • 2. WUG, “Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie w latach 2012-2016,” 2016. [Online]. Available: www.wug.gov.pl/bhp/stan_bhp_w_gornictwie.
 • 3. K. Krzemień, “Ocena Jakościowa Ryzyka Zapłonu i Wybuchu Metanu w Ścianach Kopalń Węgla Kamiennego.,” Katowice., 2017.
 • 4. E. Krause, “Ocena ryzyka metanowego w kopalni metodą sondażu opinii panelu ekspertów,” Pr. Statut. Głównego Inst. Górnictwa, no. 11120, 144-210, 2014.
 • 5. K. Krzemień and E. Krause, “Ocena oddziaływania czynników organizacyjnych na ryzyko metanowe w rejonach eksplotacji ścianowej kopalń węgla,” Wiadomości Górnicze, vol. VI, pp. 335-345, 2015.
 • 6. J. Kabiesz, Koincydencja górniczych zagrożeń naturalnych. Katowice. Główny Instytut Górnictwa: Wydawnictwo GIG, 2016.
 • 7. C. S. Nosal, Szerszy pogląd na psychologiczne determinanty ryzyka. Rola zmiennych poznawczych i cech temperamentu. Politechnika Wrocławska. Zakład Psychologii Zarządzania. Ergonomii. Półrocznik PTE PAN. Nr 2, 1994.
 • 8. J. Arrow, K, Eseje z Teorii Ryzyka. 1979.
 • 9. M. Crozier and Freidberg, Człowiek i system ograniczenia działania zespołowego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982.
 • 10. Dyrektywa_89/391_EEC, “Dyrektywa ramowa w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.” Official Journal of the European Union, 1989.
 • 11. Kodeks Pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. 1974.
 • 12. ILO, “Kodeks praktyk zachowania bezpieczeństwa i zdrowia w podziemnych zakładach górnictwa węglowego,” Genewa, 2006.
 • 13. ISO/IEC_31010, “STANDARD. Risk management – Risk assessment techniques.” ISO/IEC, Geneva, 2010.
 • 14. E. Krause and K. Krzemień, “Methane Risk Assessment in Underground Mines by Means of a Survey by the Panel of Experts (Sope),” J. Sustain. Min., vol. 13, no. 2, pp. 6-13, 2014.
 • 15. T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków. 1999.
 • 16. Z. Pawłowska, “Ryzyko zawodowe,” in Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, D. Koradecka, Ed. Warszawa: CIOP PIB, 1997, pp. 1147-1167.
 • 17. M. Krause, “Zasady doboru metod oceny ryzyka zawodowego w aspekcie żróżnicowanego oddziaływania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalniach węgla kamiennego.” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice, 2012.
 • 18. N. Szlązak and J. Szlązak, “Wentylacja wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego, w warunkach zagrożeń metanowegi i pożarowego,” Górnictwo i Geol., 2013.
 • 19. R. Kozela, “Zabezpieczenie użytkownika w odzież niepalną,” ATEST, 2011.
 • 20. U. Stojewska, K. Gralewski, and Z. Krzystanek, “Wybrane zagadnienia eksploatacyjne systemów do kontroli parametrów atmosfery,” Mech. i Autom. Górnictwa, vol. 9, 2004.
 • 21. W. Dziurzyński and S. Wasilewski, “Ocena stanu atmosfery w rejonie ściany i jej zrobach na podstawie badań modelowych i danych z systemu monitoringu w kopalni.,” Górnictwo i Geol., vol. Z4/2012, 2012.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0a15cb3b-c434-4339-8939-b80b25fb4588
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.