PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza cech rynkowych i ich wag na rynku nieruchomości gruntowych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of market features and their weights on the land real estate market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jest obszarem ogromnej zmienności. Przekłada się to na zauważalne zmiany cen transakcyjnych gruntów. Na kształtowanie cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych wpływa szereg czynników, które zarazem oddziałują na atrakcyjność terenów, będących przedmiotem obrotu rynkowego. Wybrane charakterystyki można badać ze względu na wpływ, jaki wywierają na modelowanie cen transakcyjnych, a także pod kątem ich współzależności między sobą. W pracy podjęto próbę analizy wybranych czynników cenotwórczych, kształtujących ceny nieruchomości gruntowych oraz przeprowadzono szacowanie analityczne wag cech rynkowych. Obiektem badań był lokalny rynek nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, obejmujący transakcje kupna-sprzedaży, zawierane w mieście Stoczek Łukowski. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Przeprowadzono rozważania w kontekście ustalenia wielkości wpływu wybranych czynników (takich jak: lokalizacja, kształt działki, powierzchnia, dostęp do komunikacji publicznej oraz stan techniczny budynku) na zróżnicowanie cen transakcyjnych gruntów. W badaniach dokonano analizy występującego trendu zmian cen oraz rozkładów cech rynkowych. Celem wykonanych badań i przeprowadzonych analiz lokalnego rynku nieruchomości gruntowych było określenie wpływu cech na ceny nieruchomości na podst. określonych wysokości wag cech rynkowych.
EN
The undeveloped real estate market for local plans for housing and built-up residential buildings real estate is an area of huge variability which translates into a noticeable change in land transaction prices. Transaction prices of land property are influenced by a number of factors that also affect the attractiveness of the traded market area. Selected characteristics can be studied because of they influence on modeling transaction prices and terms of their correlation. The study attempts to analyze some characteristics influencing land property prices, and analytical estimation of characteristics weights. The object of the study was the local property land market built up and undeveloped, including the sales and purchase transactions concluded in the city of Stoczek Łukowski. The elaboration is a theoretical and empirical. The considerations were carried out in the context of changes in transaction prices under the influence of selected factors such as localization, parcel shape, land plot area, public transport access and the building technical condition. The study shows an analysis of prices changes trend and market characteristics distributions. The main aim of completed research and local real estate market analysis, was based on the weights of characteristics estimation, determination of attributes influence land property prices.
Rocznik
Strony
3--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., wykr., zdj.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Geodezji
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Geodezji
Bibliografia
 • [1] Barańska A.: Estymacja parametrów nieliniowych modeli funkcyjnych na potrzeby predykcji rynkowej wartości nieruchomości. Geodezja, tom 11/2005, zeszyt 2
 • [2] Bitner A.: O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Polska Akademia Nauk, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 12/2010
 • [3] Brankovic S.: Real estate mass appraisal in the real estate cadastre and GIS Environment. Geodetski list 2/2013, 119-134
 • [4] Burinskiene M., Rudzkiene V., Venckauskaite J.: Models of factors Influencing the real estate price. Environmental engineering The 8th International Conference 19-20 May 2011, Vilnius, Lithuania
 • [5] Cowan N., Aubuchon A.M. i inni: Age differences in visual working memory capacity: Not based on encoding limitations. Developmental Science, 14/2011, 1066-1074. PMC3177168
 • [6] Fik T.J., Ling D.C., Mulligan G.: Modeling Spatial Variation in Housing Prices: A Variable Interaction Approach, Real Estate Economics, Vol. 31/2003, 623-646
 • [7] Gawron H.: Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej). Olsztyn, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – v.20/2012, nr 2
 • [8] Hallin M., Liska R., Determining the number or factors in the generalized dynamic Factors model. Journal of American Statistical Association, 97/2007, 167-179
 • [9] Kamińska G.: Liczbowe charakterystyki struktur przestrzennych. Geomatyka w badaniach struktur przestrzennych kompleksów leśnych. Wyd. SGGW, Warszawa 2000, 68-71
 • [10] Klimczak H.: Modelowanie kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie. Wyd. AR, Wrocław 2002
 • [11] Kozioł–Kaczorek D., Pietrzykowski R.: Analiza cen nieruchomości z wykorzystaniem statystyki Morana. Olsztyn, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości – v.19/2011 nr 3
 • [12] Maleta M.: Methods for determining the impact of the trend in the valuation of land Property. Real Estate Management and Valuation, vol. 21/2013, no. 2, pp. 29-36
 • [13] Nota Interpretacyjna Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości z 9.12.2008 r.
 • [14] Podciborski T., Kil J.: Ład przestrzenny obszarów peryferyjnych w aspekcie podziałów nieruchomości niezurbanizowanych. Barometr Regionalny, nr 3/2011 (25)
 • [15] Prystupa M.: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. PFSRM, Warszawa 2001
 • [16] Prystupa M.: Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu porównawczym, Wydawnictwa Replika, 2014
 • [17] Pšunder I., Tominc P.: Potential usage of generalized real estate market value. Geodetski vestnik 57/4, 2013.
 • [18] Smodiš M. Completion of the implementation of the real estate mass valuation system. Geodetski Vestnik vol. 55/2011, no. 2
 • [19] Tomaszewski T.: Psychologia. PWN, Warszawa 1975
 • [20] Źróbek S., Bełej M. Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Educaterra, Olsztyn 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-09d37aa3-bf1a-452f-9ba4-ccd677dc7029
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.