PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty odpowiedzialności za dyskryminację i nierówne traktowanie w zatrudnieniu

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Chosen aspects of liability for discrimination and unequal treatment in employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Nakaz równego traktowania w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji pracowników wynika zarówno z przepisów Konstytucji RP, Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego, jak i przepisów prawa europejskiego i międzynarodowego. Dyskryminacja ma miejsce wtedy, gdy w porównywalnej sytuacji pracodawca traktuje pracowników w różny sposób. Najczęściej występującą dyskryminacją jest dyskryminacja ze względu na wiek, płeć i niepełnosprawność. Osobie, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje prawo do żądania odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. O odszkodowaniu orzeka sąd.
EN
Requirement of equal treatment m employment and the prohibition of discrimination against workers is due to both the provisions of the Constitution, the Labour Code, the Civil Code, the Penal Code and the provisions of European and international law Discrimination occurs when an employer treats a comparable situation of workers m different ways. The most common discrimination is the one based on age, gender and disability. A person whose employer has infringed the principle of equal treatment in employment has the right to claim damages in an amount not less than the minimum wage The compensation, however, must be ruled by a court.
Rocznik
Tom
Strony
8--11
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz.
Twórcy
autor
 • Uniwesytet Jagielloński
Bibliografia
 • [1] Konwencja Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 25 czerwca 1958., DzU 1961, nr 42, poz. 218
 • [2] Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, DzU z 1998 r., nr 21, poz. 94 ze zm.
 • [3] Konwencja Nr 100 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości z 29 czerwca 1951 r., DzU 1955, nr 38, poz. 238
 • [4] Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.
 • [5] Z. Góral Podstawowe zasady indywidualnego prawa pracy [w:] red. K. W. Baran Zarys systemu prawa pracy. Tom I. Część ogólna prawa pracy, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
 • [6] Dyrektywa 2000 / 43 / WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Dziennik Urzędowy L 180, 19/07/2000 P0022 —0026
 • [7] Dyrektywa 2000 / 78 / WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dziennik Urzędowy L 303, 02/12/2000 P0016 —0022
 • [8] L. Garlicki (red.) Konwencja o ochronie praw człowieka. Komentarz do art. 1-18, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010
 • [9] M. T. Romer Prawo pracy Komentarz Lexis Nexis, Warszawa 2010
 • [10] Dyrektywa Rady 97/80/WE z 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć, DzU L14 z 20.1.1998 r.
 • [11] Ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, DzU z 2010 r. nr 254, poz. 1700 ze zm.
 • [12] Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm.
 • [13] Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, DzU 2003 nr 166 poz. 1608 ze zm.
 • [14] Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU 1964, nr 43, poz. 296 ze zm.
 • [15] Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, DzU z 2003, nr 49, poz. 408 ze zm.
 • [16] Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, DzU 2002, nr 200, poz. 1679 ze zm.
 • [17] Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, DzU Z 2003, nr 199, poz. 1935 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-09b11b72-9709-4155-a904-64bea5ce1417
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.