PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wykorzystanie mediacji w sporach pracowniczych

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Mediation in labor law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Mediacja stanowi formę rozwiązywania sporów, która zyskuje coraz większą popularność nie tylko na świecie, ale również w Polsce. Stanowi ona polubowną rozmowę pomiędzy skonfliktowanymi stronami, która prowadzi do wypracowania ugody satysfakcjonującej obie strony. Mediacja może być wykorzystywana w wielu obszarach między innymi prawie cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym czy karnym. Istotne znaczenie odgrywa ona również w prawie pracy, gdzie konflikt pomiędzy stronami może mieć różne podłoże wynikające między innymi z innych przekonań, pełnionych ról czy też intencji. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie mediacji jako narzędzia do rozwiązywania sporów pracowniczych.
EN
Mediation is a form to resolve a dispute more and more popular in the world and in Poland as well. It can be described as an amicable conversation between conflicted parties leading to an agreement satisfying them. Mediation can be used in many areas, including civil law, family law, business law, administrative law and criminal law as well. It can also play a significant role in the labor law where the conflict may have various backgrounds rising from beliefs, roles, intentions and other factors. The aim of the article is therefore to present mediation as a tool for resolving disputes in this field.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
396--409
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz.
Twórcy
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
autor
 • Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji i Logistyki
Bibliografia
 • 1. Balicki R.: Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami. Ekono-miczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.
 • 2. Baran K.W. (red.): Kodeks pracy. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • 3. Baran K.W.: Mediacja w sprawach z zakresu prawa pracy.„PiZS”, nr 3, 2006.
 • 4. Baran K.W.: Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy.Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 • 5. BaranK.W.: Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy z kazusami ARCHE, Gdańsk-Kraków 1999.
 • 6. Bargiel-Matusiewicz K.: Negocjacje i mediacje. PWE, Warszawa 2010.
 • 7. Czakon D., Margasiński A.: Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej. AJD, Częstochowa 2007.
 • 8. Florek L. (red.): Kodeks pracy. Komentarz. LEX, Warszawa 2009.
 • 9. Goździkiewicz G. (red.): Reprezentacja praw i interesów pracowniczych. TNOiK, Toruń 2001.
 • 10. Gójska A., Huryn V.: Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. C.H. BECK, Warszawa 2007.
 • 11. Jackowiak U. (red.):Kodeks pracy z komentarzem. Fundacja Gospodarcza, Gdynia 2004.
 • 12. Jaśkowski K. (red.):Prawo pracy. Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • 13. Jaworski R.: Harmonia i konflikty. UKSW, Warszawa 2004.
 • 14. Jurkowski R.: Negocjacje zbiorowe. Kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników. Difin, Warszawa 2000.
 • 15. Kalisz A., Zienkiewicz A.: Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • 16. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Świat Książki, Warszawa 2000.
 • 17. Korbyski A.: Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. UMCS, Lublin 1993.
 • 18. Kwiatkowska K.: Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie, z. 2(6), 2012.
 • 19. Mazowiecka L. (red.): Mediacja. Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • 20. Moore W.C.: Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Wolters Kluwer Polska, 2016.
 • 21. Nordhelle G.: Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów. Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk 2010.
 • 22. Peters D.: An introduction to mediation theory and skills. Institute for Dispute Resolution, Levin College of Law, University of Florida, 2006.
 • 23. Pieckowski S.: Mediacja w sprawach cywilnych. Difin, Warszawa 2006.
 • 24. Reber A.S.: Słownik Psychologii. Scholar, Warszawa 2000.
 • 25. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie we współpracy z mediatorami Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w Warszawie: Mediacje rodzinne w praktyce. Poradnik. Drukarnia EKODRUK, Kraków 2008.
 • 26. Rękas A.: Mediacja w Polskim prawie karnym. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.
 • 27. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę Społeczną do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 26 czerwca 2006.
 • 28. Torbus A. (red.): Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy. Ministerstwo Gospodarki Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, 2015.
 • 29. Wagner B. (red.),Kodeks pracy.Komentarz. ODiDK, Gdańsk 2011.
 • 30. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego, DzU. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.
 • 31. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, DzU. z 2018 r., poz. 108 ze zm.
 • 32. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, DzU. z 2015 r., poz. 295 ze zm.
 • 33. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, DzU. z 2005, nr 172, poz. 1438.
 • 34. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dn. 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, DzU. UE L 136 z dnia 24 maja 2008 r.
 • 35. https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/.
 • 36. https://sjp.pwn.pl/sjp/koncyliacja;2564205.html.
 • 37. https://sjp.pwn.pl/sjp/mediacja;2482112.html.
 • 38. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/3.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0999a66f-d177-4d35-8925-114fddd18773
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.