Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-087f79f7-21a3-4727-a9d8-bb8c7c1c8861

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Ilościowa analiza odległości epicentralnych wstrząsów względem frontu eksploatacji w O/ZG Rudna (LGOM)

Autorzy Kozłowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Quantitative analysis of epicentral tremors distance in relation to exploitation front in O/ZG Rudna (LGOM)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Obszar Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) jest narażony na liczne, indukowane działalnością górniczą wstrząsy i dla zapewnienia bezpieczeństwa regularnie prowadzone są analizy zagrożenia sejsmicznego. Jak pokazują badania, rozkład indukowanej sejsmiczności jest ściśle związany z postępem eksploatacji i położeniem frontu. W artykule przedstawiono ilościową analizę odległości epicentralnych wstrząsów występujących w kopalni miedzi Rudna względem aktualnego położenia frontu eksploatacji. W tym celu przeanalizowano sejsmiczność z czterech oddziałów O/ZG Rudna z okresu trzech miesięcy; wybrano oddziały różniące się od siebie tektoniką i geometrią rozcinki. Otrzymany rozkład występowania wstrząsów ilustruje lokalny rozkład naprężeń wywołanych eksploatacją. Może on posłużyć do wyznaczenia strefy zagrożenia sejsmicznego wokół eksploatowanego oddziału.
EN Knowledge of the spatial distribution of tremor occurrence in mines is essential in the analysis of seismic hazards. The area of Legnica-Glogow Copper District (LGOM) is susceptible to many mine-induced tremors so, in order to ensure safety, there are continuously analyses of seismic hazard performed. According to the research, distribution of the induced seismic activity is closely related to the progress of exploitation and front position. This article presents the quantitative analysis of epicentral tremors distance in relation to the exploitation front in the Rudna mine. As a result, seismic activity in four fl ats of the Rudna mine in a period of three months were tested – flats of different tectonics and coal seam opening geometries were selected. The resulting distribution of tremor occurence is depicted as local distribution of stress caused by exploitation. It may indicate the zone of seismic danger around the extracted flat.
Słowa kluczowe
PL sejsmiczność indukowana   rozkład sejsmiczności   kopalnia miedziowa  
EN induced seismic activity   distribution of seismic activity   copper mine  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2012
Tom T. 68, nr 12
Strony 75--85
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz.
Twórcy
autor Kozłowska, M.
  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Bibliografia
1. Drzęźla B., Białek J., Jaworksi A., Bańka P., Słapa W.: Rozkłady ilości i energii wstrząsów górniczych w sąsiedztwie czynnych wyrobisk ścianowych. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad. Sc. 1991, M-15 (235).
2. Dubiński J.: Sejsmiczna metoda wyprzedzającej oceny zagrożenia wstrząsami górniczymi w kopalniach węgla kamiennego. Prace GIG, seria dodatkowa, 1989.
3. Goszcz A.: Elementy mechaniki skał oraz tąpania w polskich kopalniach węgla i miedzi. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, ISBN: 83-87854-65-4, 1999.
4. Koziarz E., Szłapka M.: Kierunki dalszego rozwoju informatycznego systemu do bezpośredniej lokalizacji zjawisk dynamicznych w O/ZG „Rudna” KGHM „Polska Miedź” SA. Wiadomości Górnicze 3/2010.
5. Król M. : Obserwacje sejsmologiczne w kopalniach miedzi Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). W: „Badania Geofizyczne w Kopalniach” (J. Dubiński, Z. Pilecki, W. Zuberek, red.). Kraków, Wyd. IGSMiE PAN, 2001, ss. 471÷499.
6. Lasocki S., Orlecka-Sikora B., Urban P., Kozłowska M.: Aktualizacja prognozy oddziaływania sejsmicznego ZG Lubin i ZG Polkowice-Sieroszowice na OUOW „Żelazny Most” obejmująca okres działalności górniczej. Opracowanie wykonane na podstawie Umowy Nr KGHMZH-U-0076-2011 pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny, Rudna, a Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, 2011 [niepublik].
7. Leśniak A., Pszczoła G.: Combined mine tremors source location and error evaluation in the Lubin Copper Mine (Poland). Tectonophysics, 2008, vol. 456, pp. 16-27, doi:10.1016/j.tecto.2007.04.012.
8. Orlecka-Sikora B., Lasocki S.: Strefowa struktura sejsmiczności Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Publs. Inst. Geophys. Pol. Acad Sci. 2002, M-27 (340), 105-119.
9. Rudziński Ł., Dębski W.: Extending the Double-Difference Location Technique to Mining Applications Part I: Numerical Study. Acta Geophysica, 2011, vol. 59, no. 4, pp. 785- 814, doi: 10.2478/s11600-011-0021-5.
10. Tajduś A., Cała M.: O możliwości powstawania pionowych rozwarstwień stropu nad wyrobiskami komorowymi w LGOM, Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-087f79f7-21a3-4727-a9d8-bb8c7c1c8861
Identyfikatory