PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Współczesny wymiar bezpieczeństwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Modern meaning of security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
109--122
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Bibliografia
 • [1] Bobrow D. B., Haliżak E., Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Warszawa 1997.
 • [2] Brzeziński M., Kategorie bezpieczeństwa, Warszawa 2009.
 • [3] Cieślarczyk M., Niektóre psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa (wyzwania, szanse i zagrożenia), Zeszyty Naukowe AON 1999, nr 1.
 • [4] Cziomer E., Globalizacja a stosunki międzynarodowe [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej politycznie Europie, T. Wawak (red.), t. 3, Kraków 2000.
 • [5] Czupryński A., Naukowe aspekty bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo. Teoria − Badania − Praktyka, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Józefów 2015.
 • [6] Czupryński A., Bezpieczeństwo w ujęciu teoretycznym, [w:] Bezpieczeństwo, teoria, badania, praktyka, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red.), Józefów 2015.
 • [7] Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warszawa 2008.
 • [8] Kaczmarczyk B., Bezpieczeństwo i jego typologie, Nauki humanistyczne i społeczne na rzecz bezpieczeństwa 2013, nr 3.
 • [9] Korzeniowski L.F., Securitologia nauka o bezpieczeństwie człowieka i organizacji społecznych, Kraków 2008.
 • [10] Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo u progu XXI wieku, Toruń 2008.
 • [11] Koziej S., Bezpieczeństwo istota, podstawowe kategorie historyczne i ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe 2011, nr 2.
 • [12] Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania, System, Warszawa 2011.
 • [13] Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, Wieś i Państwo 1995, nr 1.
 • [14] Kuźniar R., Po pierwsze bezpieczeństwo, Rzeczypospolita 1996, nr 7.
 • [15] Łepkowski W. (red.), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2009.
 • [16] Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010.
 • [17] Nepelski M., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2016.
 • [18] Puzynina J., Język wartości, Warszawa 1992.
 • [19] Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.
 • [20] Strategia bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.
 • [21] Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP 2022, Warszawa 2013.
 • [22] Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, S. Sulowski, M. Brzeziński (red.), Warszawa, 2009.
 • [23] Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1982.
 • [24] Świtek J., Kuć M., Gazdor G. (red.), Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2007.
 • [25] Węgrzecki A., Ontologiczne i aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo jako wartość, Kraków 2010.
 • [26] Williams P. D., Badania bezpieczeństwa. Wprowadzenie, [w:] Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.
 • [27] Wojciechowski S., Potyrała A. ( red. ), Bezpieczeństwo Polski, Współczesne wyzwania, Warszawa 2014.
 • [28] Zdrodowski B. (red.), Teoria zarządzania kryzysowego, Szczytno 2014.
 • [29] Zięba R., O tożsamości nauki o bezpieczeństwie, Zeszyty Naukowe AON 2001, nr 1.
 • [30] Zięba R., Pojęcie i istota bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, Sprawy Międzynarodowe 1989, nr 10.
 • [31] Zięba R. (red.) Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.
 • [32] Zięba R., Zając J., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski (ekspertyza sporządzona na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach prac nad aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju), Warszawa 2010.
 • [33] Zięba R., Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D. B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Warszawa 1997.
 • [34] Żukrowska K., Gracik M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 • [35] Żukrowska K., Globalizacja jako warunek zmieniający determinanty kształtowania się systemu bezpieczeństwa [w:] Instytut Studiów Strategicznych, Raport o bezpieczeństwie 2000, Kraków 2001.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-0762b0fd-dd76-4724-b4b5-ad066b9fa687
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.