PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Filozofia zero odpadów a stretgie środowiskowe miast

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Zero waste philosophy and environmental strategies of the city
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wzrost poziomu konsumpcji w miastach przyczynia się do wzrostu ilości odpadów. Negatywne oddziaływanie miasta na środowisko naturalne wymaga podjęcia działań ograniczających presję procesów zachodzących w mieście na jego ekosystem. Władze miasta opracowują i wdrażają zatem strategie środowiskowe, które coraz częściej odwołują się do filozofii zero odpadów. Filozofia ta zakłada tworzenie zamkniętych cykli przepływów zasobów w mieście, co doprowadzić ma do unikania odpadów, a przynajmniej znacznego ograniczenia ilości odpadów przeznaczonych do składowania. Za cel artykułu przyjęto wskazanie na zasadność tworzenia strategii środowiskowych miast z uwzględnieniem filozofii zero odpadów oraz identyfikacja dobrych praktyk w tym zakresie. Zweryfikowano hipotezę o istotności różnic dla ilości odpadów komunalnych w latach 2014 i 2010 w wybranych miastach Niemiec, Włoch, Polski i Wielkiej Brytanii w celu sprawdzenia, czy zmiany w miejskich systemach gospodarowania odpadami przekładają się na zmiany w ilości odpadów.
EN
Increased consumption in cities means higher level of waste. The impact of a city on the environment requires activities which can reduce the burden of urban processes on the city's ecosystem. Municipal authorities develop and implement environmental strategies which increasingly rest on the zero waste philosophy. It presumes the creation of closed cycles of resources flows in a city to help avoid waste or at least reduce the quantity of disposed waste. The goal of the article is to determine the relevancy of the creation of urban environmental strategies with the consideration of the zero waste philosophy and the identification of the good practices in this respect. The article tests the hypothesis about the significance of differences in the quantities of municipal waste in the years 2010 and 2014 in Germany, Italy, Poland and Great Britain. This is to show if the changes in the urban waste management systems translate into changes in waste quantities.
Rocznik
Tom
Strony
135--147
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Aleta, N.B., Alonso, C.M., Ruiz, R.M.A. (2017). Smart Mobility and Smart Environment in the Spanish cities. Transportation Research Procedia, 24.
 • 2. Banaś, J., Lutek, W., Przystupa, A. (2016). Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, z. 99, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 3. Baraniewicz, S. (2017). Miasta przyszłości – między oczekiwaniami a rzeczywistością. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej s. Organizacja i Zarządzanie, z. 104, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • 4. Ekholm, T., Karvosenoja, N., Tissari, J., Sokka, L., Kupiainen, K., Sippula, O., Savolahti, M., Jokiniemi, J., Savolainen, I. (2014). A multi-criteria analysis of climate, health and acidification impacts due to green house gases and air pollution – The case of household-level heating technologies. Energy Policy, 74.
 • 5. Graczyk, A. (2016). Wykorzystanie Rynku Przez Politykę Ekologiczną. Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 2(80).
 • 6. Letaifa, S.B. (2015). How to strategize smart cities: Revealing the SMART model. Journal of Business Research, 68.
 • 7. Lorek, A. (2017). Priorities and new challenges of the local environmental policy in the Silesia region. Ekonomia i Środowisko, nr 1(60).
 • 8. Maiello, A., Viegas, C.V., Frey, M., Ribeiro, J.L.D. (2013). Public managers as catalysts of knowledge co-production? Investigating knowledge dynamics in local environmental Policy. Environmental Science and Policy, 27.
 • 9. Murphy, S., Pincetl, S. (2013). Zero waste in Los Angeles: Is the emperor wearing any clothes? Resources, Conservation and Recycling, 81.
 • 10. Pietzsch, N., Ribeiro, J.R.D., de Medeiros, J.F. (2017). Benefits, challenges and critical factors of success for Zero Waste: A systematic literature review. Waste Management, 67.
 • 11. Rößler, S.: (2015). Klimawandelgerechte Stadtentwicklung durch grüne Infrastruktur. Raumforschung und Raumordnung, 73.
 • 12. Rzeńca, A. (2016). Polityka ekologiczna miasta, W A. Rzeńca (red.), EkoMiasto# Środowisko. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 13. Sahimaa, O., Mattinen, M.K., Koskela, S., Salo, M., Sorvari, J., Myllymaa, T., Huuhtanen, J., Seppälä, J. (2017). Towards zero climate emissions, zero waste, and one planet living - Testing the applicability of three indicators In Finnish cities. Sustainable Production and Consumption, 10.
 • 14. Schulze, K., Tosun, J. (2013). External dimensions of European environmental policy: An analysis of environmental treaty ratification by third states. European Journal of Political Research, 52.
 • 15. Seroka-Stolka, O. (2016). Green Initiatives in Environmental Management of Logistics Companies. Transportation Research Procedia, 16.
 • 16. Seroka-Stolka, O. (2016). The effect of stakeholder pressure and environmental strategic response pattern. Valahian Journal of Economic Studies, 7(21), 4.
 • 17. Seroka-Stolka, O., Krawczyk-Sokołowska, I., Grabowska, M. (2016). Environmental management models. Scientific Proceedings of the Scientific Technical Union of Mechanical Engineering, R. 24, 6(192).
 • 18. Song, Q., Li, J., Zeng, X. (2015). Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy. Journal of Cleaner Production, 104.
 • 19. Späth, P., Rohracher, H. (2015). Conflicting strategies towards sustainable heating at an urban junction of heat infrastructure and building standards. Energy Policy, 78.
 • 20. Wan, C., Shen, G.Q., Choi, S. (217). A review on political factors influencing public support for Urban environmental Policy. Environmental Science and Policy, 75.
 • 21. Xue, X., Zhang, R., Zhang, X., Yang, R.J., Li, H. (2015). Environmental and social challenges for urban subway construction: An empirical study in China. International Journal of Project Management, 33.
 • 22. Zaman, A.U. (2014). Measuring waste management performance using the ‘Zero Waste Index’: the case of Adelaide, Australia. Journal of Cleaner Production, 66.
 • 23. Zaman, A.U. (2014). Identification of key assessment indicators of the zero waste management systems. Ecological Indicators, 36.
 • 24. Zaman, A.U., Lehmann, S. (2011). Urban growth and waste management optimization towards ‘zero waste city’. City, Culture and Society, 2.
 • 25. Zaman, A.U., Lehmann, S. (2013). The zero waste index: a performance measurement tool for waste management systems in a ‘zero waste city’. Journal of Cleaner Production, 50.
 • 26. https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/2448-Parma-case-study.pdf
 • 27. https://ww5.cityofpasadena.net/public-works/street-maintenance-waste-management/ recycling-resources/zero-waste-pasadena-2040/
 • 28. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pl.pdf
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-06884c62-362d-4d06-a586-9d4ebf055a4c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.