Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-063d4124-9387-4c90-b380-fc5357fa8d08

Czasopismo

Materiały Budowlane

Tytuł artykułu

O jakości cieplnej współczesnych budynków jednorodzinnych w technologii szkieletu drewnianego

Autorzy Sarosiek, W.  Sadowska, B.  Święcicki, A. 
Treść / Zawartość http://www.materialybudowlane.info.pl
Warianty tytułu
EN On thermal quality of modern single-family houses in wooden frame technology
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono ocenę wybranych parametrów jakości energetycznej budynków wykonanych w nowoczesnej technologii szkieletu drewnianego. Uzyskane wyniki pozwoliły zweryfikować rzeczywisty standard ochrony cieplnej analizowanych budynków oraz odnieść się do obiegowych opinii o systemie drewnianego budownictwa szkieletowego.
EN The article presents rating of chosen parametres of thermal quality of buildings constructed with the modern wooden frame technology. The obtained results led to the verification of the actual standard of thermal protection of the analyzed buidings, as well as to the reference to the popular opinions about the system of wooden frame construction.
Słowa kluczowe
PL dom jednorodzinny   technologia nowoczesna   technologia szkieletu drewnianego   jakość cieplna   szczelność powietrzna  
EN single-family house   modern technology   wooden frame technology   thermal quality   air tightness  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Materiały Budowlane
Rocznik 2018
Tom nr 6
Strony 44--46
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., tab.
Twórcy
autor Sarosiek, W.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, wsarosiek@op.pl
autor Sadowska, B.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
autor Święcicki, A.
  • Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] http://www.danwood.pl/referencje/fotogalerie/point-150-13-bielsk-podlaski-polska.
[2] PN-EN ISO 9972:2015-10 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora.
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami.
[4] Sadowska Beata, Piotr Rynkowski, Wiesław Sarosiek, Adam Święcicki. 2015. Opracowanie Politechniki Białostockiej w ramach programu Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego „Transfer technologii” pt. „Weryfikacja pod względem cieplno-wilgotnościowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych przegród zewnętrznych budynków jednorodzinnych firmy Budimex Danwood Sp. z o.o.”. Białystok.
[5] Sarosiek Wiesław, Beata Sadowska. 2016. „Porównanie różnych standardów energetycznych jednorodzinnych budynków drewnianych”. Materiały Budowlane 526 (5): 135 – 137. DOI: 10.15199/33.2016.05.59.
[6] Wytyczne do programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” na dzień 05.12.2015.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-063d4124-9387-4c90-b380-fc5357fa8d08
Identyfikatory
DOI 10.15199/33.2018.06.13