Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:443/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-049ae899-eb49-4cc4-b3bc-a6b888231352

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Usługi sieciowe jako narzędzie do nowoczesnego i bezpiecznego udostępniania usług obliczeniowych i badawczych

Autorzy Badowski, J. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Web Services as a tool for innovative and secure sharing of computing and research services
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienie usług sieciowych (ang. web services). Przedstawiono różne sposoby implementacji tych usług oraz zasygnalizowano korzyści płynące z ich stosowania. Poruszono temat bezpieczeństwa świadczenia usług w Internecie oraz ochrony własności intelektualnej. Zaprezentowano przykład wykorzystania usługi sieciowej w systemie przeznaczonym do oceny ryzyka eksploatacyjnego gazociągów SOREG®.
EN In the article the issue of web services was discussed. Different methods of web services implementation and advantages of their usage were presented. The issue of security of web services in internet and intellectual property protection was discussed. The example of using web services in the risk assessment system of transmission gas pipelines was presented.
Słowa kluczowe
PL usługi sieciowe   SOREG   SOAP   REST   ochrona własności intelektualnej  
EN web services   SOREG   SOAP   REST   intellectual property protection  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 58--65
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys.
Twórcy
autor Badowski, J.
  • Zakład Informatyki. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, jakub.badowski@inig.pl
Bibliografia
[1] cURL. http://curl.haxx.se/ (dostęp: 8.09.2015).
[2] Dietrich A.: Gas pipeline risk assessment by Internet application. Nafta-Gaz 2012, nr 11, s. 817-820.
[3] Dietrich A., Bacowski J.: System komputerowy oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucyjnych sieci gazowych. Nafta-Gaz 2009, nr 11, s. 895-900.
[4] HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication. Network Working Group. Request for Comments: 2617. http://tools.ietf.org/html/rfc2617 (dostęp: 8.09.2015).
[5] HTTP - Hypertext Transfer Protocol. World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/Protocols/ (dostęp:8.09.2015).
[6] Otegem M.: XSLT. Uniwersalny język przekształcania dokumentów XML. Dla każdego. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2003.
[7] PEAR - PHP Extension and Application Repository. The PHP Group. https://pear.php.net/ (dostęp: 8.09.2015).
[8] PHP Manual. Function Reference: file_get_contents. The PHP Group, http://php.net/manual/en/function.file-get-contents.php (dostęp: 8.09.2015).
[9] Server Virtualization with VMware vSphere. VMware, Inc. http://www.vmware.com/products/vsphere/ (dostęp: 8.09.2015).
[10] SOAP Specifications. World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/soap/ (dostęp: 8.09.2015).
[11] Trachtenberg A., Sklar D.: PHP. Receptury. Gliwice, Wydawnictwo Helion, 2007.
[12] Ubuntu Server - for scale out computing. Canonical Ltd. http://www.ubuntu.com/server (dostęp: 8.09.2015).
[13] Web Services Description Language (WSDL) 1.1. World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/wsdl (dostęp: 8.09.2015).
[14] World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/ (dostęp: 8.09.2015).
[15] XML Path Language (XPath). Version 1.0. World Wide Web Consortium (W3C). http://www.w3.org/TR/xpath/ (dostęp: 8.09.2015).
Uwagi
PL Artykuł powstał na postawie pracy statutowej pt. Wykorzystanie usług sieciowych (Web Services) do upowszechniania wyników badawczo-naukowych - praca INiG - PIB na zlecenie MNiSW; nr archiwalny: DK-5100-52/14, nr zlecenia: 0078/14/01.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-049ae899-eb49-4cc4-b3bc-a6b888231352
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.08