PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Normy i wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. Budynki istniejące i możliwości uzyskiwania odstępstw dla budynków nowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule poruszono następujące tematy: charakterystyka cech pożaru i jego uwarunkowania, określenie pojęcia bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i jego poziomu w świetle definicji unijnych, rozwiązania architektoniczno-przestrzenne a przepisy techniczno-budowlane [t.b.] dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla budynków, systemy formalnoprawne, wymagania w stosunku do budynków istniejących, a także odstępstwa w przepisach t.b. w przypadkach budynków nowych.
Czasopismo
Rocznik
Strony
77--85
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Kierownik Zakładu Badań Ogniowych ITB
Bibliografia
 • 1. M. Kosiorek, „Oddziaływanie pożaru na budynek”, [w:] XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane”, Maj 1999, Tom 1: „Referaty problemowe”.
 • 2. „Współczesne rozwiązania budynków a bezpieczeństwo pożarowe”, XLIX Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 2003, Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa, Warszawa–Krynica, 14–19 września 2003, Tom 1: „Budynki użyteczności publicznej”.
 • 3. Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (89/106/EEC), ITB, Warszawa 1994.
 • 4. Dokument Interpretacyjny do Dyrektywy 89/106/EEC dotyczącej wyrobów budowlanych, Wymaganie podstawowe nr 2: Bezpieczeństwo pożarowe, ITB, Warszawa 1995.
 • 5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118).
 • 6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 1991 r. nr 81, poz. 351 z późn. zm.).
 • 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 • 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU z 1995 r. nr 92, poz. 460; zm.: DzU z 1995 r. nr 102, poz. 506).
 • 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (DzU z 1993 r. nr 8, poz. 42).
 • 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 1995 r. nr 102, poz. 506).
 • 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób upoważnionych do ich przeprowadzania (DzU z 1998 r. nr 15, poz. 69; DzU z 1999 r. nr 13, poz. 121).
 • 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU z 2005 r. nr 243, poz. 2063).
 • 13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735).
 • 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (DzU z 2001 r. nr 97, poz. 1055).
 • 15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (DzU z 1998 r. nr 151, poz. 987).
 • 16. M. Kosiorek, A. Borowy, B. Wróblewski, „Odporność ogniowa elementów zginanych ze zbrojeniem doklejanym”, Prace ITB nr 4/2001.
 • 17. M. Kosiorek, „Parametry materiałowe i obciążenia przy określaniu odporności ogniowej”, Prace ITB – Kwartalnik, nr 4/1998, s. 5–14.
 • 18. PN-EN 1991-2-2. Eurokod 1 „Oddziaływanie na konstrukcję – Oddziaływanie na konstrukcję w warunkach pożaru”.
 • 19. EN 1991-1-2 „Design of concrete structures– Part 1.2: General rules – Structural fire design”.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-03d208d1-57a7-4015-b6ca-b41c98b8feaf
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.