PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Spór o położenie wznawianych znaków granicznych

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Dispute over the location of the restored border signs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie prawne określone normą art. 39 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dotyczące zasad rozwiązywania sporów powstałych w trakcie wykonywania czynności technicznych wznawiania znaków i wyznaczania punktów granicznych uprzednio ustalonych. Wskazano przesłanki formalne warunkujące możliwość realizacji tych czynności technicznych, a także sformułowano wnioski zmierzające do doprecyzowania analizowanej normy poprzez jednoznaczne zdefiniowanie pojęć, do których się ona odwołuje, w tym „granic ustalonych uprzednio”. Wskazano także na konieczność jednoznacznego określenia przedmiotu, zakresu i trybu, w którym sąd orzeka w sprawie zawisłej z art. 39 ust. 1 ustawy. Sformułowano także wnioski o charakterze de lege ferende, wskazujące na konieczność modyfikacji istniejącego rozwiązania poprzez odpowiednie odwołanie się w tym zakresie do istniejących regulacji prawnych ustalających zasady wykonywania orzeczeń sądowych w trybie egzekucyjnym.
EN
The article presents the legal issue defined by the norm of art. 39 par. 1 of the Geodetic and Cartographic Law Act, concerning the rules for resolving disputes arising in the course of performing technical activities of restoring border signs and determining border points that were previously established. The formal premises determining the possibility of execution of these technical activities were indicated, as well as conclusions were formulated aiming to clarify the norm being analyzed by unambiguously defining the concepts to which it refers, including „pre-established borders”. The need to clearly specify the subject, scope and mode in which the court decides on the case pending from art. 39 par. 1 of the act was also pointed out. Conclusions were also formulated de lege ferende, indicating the requirement to modify the existing solution by appropriate reference in this respect to the existing legal regulations determining the rules for the enforcement of court judgments in execution proceedings.
Rocznik
Strony
17--22
Opis fizyczny
Bibliogr. 3 poz.
Twórcy
  • Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Bibliografia
  • [1] Durzyńska M. Rozgraniczenie i podział nieruchomości. 172-182. Warszawa.
  • [2] Felcenloben D. 2013. Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania. 275-278. Warszawa.
  • [3] Rudnicki S. 2003. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. 106. Warszawa.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02fbf07c-6e06-4aaa-b832-a3b7eff7544c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.