PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza poprawności użycia wybranych pojęć w Rozporządzeniu Wykonawczym UE nr 402/2013 dotyczącym transportu kolejowego

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the correctness use of selected terms in the EU Implementing Regulation No. 402/2013 concerning the railway transport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przynależność Polski do Unii Europejskiej spowodowała konieczność przyjęcia całego szeregu dokumentów związanych funkcjonowaniem transportu kolejowego. Jednym z nich jest Rozporządzenie Wykonawcze UE nr 402/2013. Jego polska wersja językowa powinna być nie tylko zgodna pod względem merytorycznym z innymi wersjamijęzykowymi, ale także pożądanymjest, aby zawierała terminy akceptowane i zdefiniowane przez środowiska naukowe, które grupują osoby stanowiące autorytety w danej dziedzinie. Tego ostatniego kryterium nie spełnia w wielu fragmentach wymienione Rozporządzenie. W związku z tym w artykule przedstawiono propozycje zmian szeregu sformułowań w nim zawartych a dotyczących sfery bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Propozycje te wynikły z porównania polskiej i angielskiej wersjijęzykowej tego Rozporządzenia oraz analizy reprezentatywności pewnych użytych tam terminów. Podstawą tej analizy były renomowane publikacje polskich autorów. W przypadku niektórych z rozważanych terminów odniesiono się także do ogólnego ich znaczenia podawanego przez słowniki języka polskiego. Proponowane w artykule pojęcia zastosowano do opisu przebiegu procedur oceny i kwalifikacji ryzyka w transporcie kolejowym.
EN
Polish membership in the European Union will need to adopt a whole range of documents related to the operation of rail transport. One of them is the UE Implementing Regulation No. 402/2013. Its Polish language version should not only be consistent in terms of content with the other language versions, as well as to include the concepts defined and accepted by the scientific community that group together people representing authorities in the field. The latter does not meet the criteria in many parts of the mentioned Regulation. Therefore, the article presents a number of proposals for changes in the wording contained therein and concerning the sphere of railway transport safety. These proposals resulted from the comparison of the Polish and English language versions of the Regulation and analysis of the representativeness of certain terms used. The basis for this analysis were reputable publications by Polish authors. Some of the analyzed concepts, reference was made also to their overall meaning given by Polish language dictionaries. The concepts proposed in the article were used to describe the course of procedures for risk evaluation and assessment in rail transport.
Rocznik
Tom
Strony
259--274
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych
Bibliografia
 • 1. Będkowski L.: Elementy diagnostyki technicznej. Woj skowa Akademia Techniczna, Warszawa 1991.
 • 2. Chłopek Z. Lasocki J.: Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia do analizy właściwości ekologicznych samochodu. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Politechnika Warszawska, Rocznik 2013, z. 1/92.
 • 3. Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009. Official Journal of the European Union of 3.5.2013, ver. EN, pp. L 121/8-L 121/25.
 • 4. Common Safety Method for risk evaluation and assessment. Guidance on the application of Commission Regulation (EU) 402/2013. http://orr.gov.uk/_data/assets/pdf_file/0006/3867/common_safety_method_guidance.pdf z dnia 30 stycznia 2016 r.
 • 5. Doroszewski W. (red. nacz.): Słownikjęzyka polskiego T.10, PWN, Warszawa 1968.
 • 6. Gruszczyński J.: Eksploatacja pojazdów trakcyjnych. WKiŁ, Warszawa 1975.
 • 7. Hebda M. i inni: Eksploatacja samochodów. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2005.
 • 8. Internetowy słownikjęzyka polskiego, http://sjp.pwn.pl z dnia 15 stycznia 2016 r.
 • 9. Jedynak M., Młynarski S., Sowa A.: Ryzyko i jego miary w transporcie kolejowym. Logistyka nr 6/2015, s. 1071-1085 CD cz. 3.
 • 10. Konieczny J.: Sterowanie eksploatacją urządzeń. PWN Warszawa 1975.
 • 11. Krystek R. (red.): Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, t. 1-3, WKiŁ, Warszawa 2009.
 • 12. Lisowski Z.: Zużycie. Systematyka pojęć, aktualny stan badań. Zagadnienia tarcia zużycia i smarowania, PWN, Warszawa 1970, z. 6, s. 129-166.
 • 13. Niziński S., Michalski R. (red.): Utrzymanie pojazdów i maszyn. Seria Biblioteka Problemów Eksploatacji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, współpraca wyd. Instytut Technologii Eksploatacji, Olsztyn 2007.
 • 14. Niziński S.: Elementy eksploatacji obiektów technicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 • 15. Piec P.: Badania eksploatacyjne elementów i zespołów pojazdów szynowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2004.
 • 16. Powierża L.: Eksploatacja, eksploatyka, eksploatologia - czyli kongwistyka eksploatacyjna. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn 2001, Vol. 36, z. 2(126), s. 235-246.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych, Dziennik Ustaw Nr 212, poz. 1771.
 • 18. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 3.5.2013, wer. PL, str. L 121/8 - L 121/25.
 • 19. Sitarz M., Chruzik K., Wachnik R.: System zarządzania bezpieczeństwem polskich operatorów kolejowych, „Czasopismo techniczne” 2012, z. 7-M.
 • 20. Sitarz M., Adamiec A., Mańka A.: Uszkodzenia węglowych nakładek stykowych pantografów kolejowych stosowanych w Polsce. Technika Transportu Szynowego, 1-2/2016.
 • 21. Smalko Z.: Podstawy eksploatacji technicznej pojazdów, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998.
 • 22. Sowa A.: Stan obiektujako wieloznaczne pojęcie we współczesnej eksploatacji technicznej. Czasopismo Techniczne, seria Mechanika, Politechnika Krakowska 2012, z. 7-M.
 • 23. Szymczak M. (red. nauk.): Słownik języka polskiego T.3, PWN, Warszawa 1981.
 • 24. Tuszyński A.: Chory samochód: utrzymanie i naprawa samochodu. Seria Biblioteka Automobilisty, Wydawnictwo Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1928.
 • 25. Zin W.: Zapach pieczonego chleba. http://www.polskieradio.pl/24,Kultura/1947,Wiktor-Zin-Bez-piorka-i-wegla/, z dnia 28.12.2015 r.
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02cbddcc-028c-4234-958a-1bc33ba8fd92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.