PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Cz.1, Aspekty prawne

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Waste electronic and electrical equipment disposal effectiveness in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W związku z ogromnym postępem technologicznym w zakresie wytwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oferowania ogromnych jego ilości klientom, występuje na całym świecie cywilizacyjne zagrożenie bezpieczeństwa związane z nienależytym zagospodarowaniem zużytego sprzętu wycofywanego z eksploatacji. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i środowiska polega na minimalizacji lub eliminacji zagrożeń związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka oraz ochroną środowiska. Występujące zagrożenia mają charakter destrukcyjny i mogą spowodować szkodliwe następstwa dla człowieka i środowiska. Aby je zminimalizować, przyjęto celowe rozwiązania regulacyjne oddziaływania człowieka poprzez uchwalone akty legislacyjne UE, które znalazły swoją transpozycję w polskim prawie. W artykule dokonano na podstawie danych zamieszczonych w rocznych raportach o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które sporządza Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), oceny efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiórkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r. Na tej podstawie sformułowano wnioski, których wdrożenie jest konieczne w celu poprawy efektywności istniejącego w kraju systemu zagospodarowania przedmiotowych odpadów.
EN
Due to quick technological progress in production of electronic and electrical equipment and its large quantities offered to consumers, there exist global and current threats to security when waste electronic and electrical equipment (WEEE) is not properly disposed when discarded. Human and environmental security considerations in disposal of waste electronic and electrical equipment require minimization or elimination of risks that constitute threats to environment or human health and safety. Such risks are of destructive nature and as such may cause harm to both human and environment. To minimize those risks, EU enacted targeted regulations to tackle human impact and these acts have been included in Polish law framework. In this article, effectiveness of waste electronic and electrical equipment disposal processes in Poland is evaluated based on annual electronic and electrical waste disposal system data supplied by Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOŚ). Those processes include: selective collection, processing and treatment of such waste in the last six years, i.e. from 2007 to 2012. Based on the evaluation, conclusions are made that need to be implemented to improve the effectiveness of national system of WEEE disposal.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
58--61
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • 1. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 • 2. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). DzUrz UE L 197/38.
 • 4. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2007 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2008 r.
 • 5. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2009 r.
 • 6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2010 r.
 • 7. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2011 r.
 • 8. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2012 r.
 • 9. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 • 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 oraz przepisy wykonawcze).
 • 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elek-trycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1464).
 • 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243).
 • 13. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21).
 • 14. www.elektroeko.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02cacb16-bb9e-40a2-a443-e131de6130c0
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.