PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Factors shaping the price of geodetic works in regard to the necessity of adapting land and buildings register databases to the requirements of the inspire directive based on the example of Małopolskie Voivodeship

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Czynniki kształtujące cenę prac geodezyjnych w związku z koniecznością dostosowania baz ewidencji gruntów i budynków do wymogów dyrektywy INSPIRE na przykładzie województwa małopolskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The development of the information society requires an appropriate infrastructure. One of its pillars is information on the boundaries of property ownership rights and information on buildings. According to Polish regulations, this information is included in the land and buildings register database (EGiB). In case of poor quality and incomplete data that does not meet statutory requirements, a modernization of the database is necessary. Its proper execution requires large amount of work and money. For this reason in recent years many programs have been created, co-financed from EU funds, under which geodetic works are conducted, including the modernization of the land and buildings register database. The paper presents an analysis of the main factors affecting the prices of modernization of land and buildings register in Małopolskie Voivodeship. For this purpose, data from tenders for the modernization of the EGIB database, published by public administration units operating this database, were used. The model containing multiple regressions allowed to estimate that the cost per unit of modernizing EGiB is impacted by: total plots/ha, the amount of buildings for measurement/ha and the type of maps in geodetic documentation.
PL
Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga stworzenia odpowiedniej struktury informacyjnej. Jednym z filarów takiej infrastruktury są informacje o granicach prawa własności nieruchomości oraz informacje o budynkach. W myśl polskich przepisów, informacje te są zawarte w bazie ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Tam, gdzie jakość i kompletność danych w tej bazie nie spełnia wymogów ustawowych, konieczne jest wykonanie modernizacji. Prawidłowe jej wykonanie wymaga dużych nakładów pracy i pieniędzy. Dlatego w ostatnich latach powstało wiele programów, współfinansowanych ze środków unijnych, w ramach których finansowane są prace geodezyjne, w tym modernizację bazy ewidencji gruntów i budynków. W artykule przeprowadzono analizę głównych czynników kształtujących ceny modernizacji baz ewidencji gruntów i budynków na terenie woj. małopolskiego. Do analiz użyto danych z przetargów na modernizację bazy EGIB, opublikowanych przez jednostki administracji publicznej prowadzących tą bazę. Wykorzystując regresję wieloraką, opracowano model, który pozwolił stwierdzić, że na koszt jednostkowy modernizacji EGiB istotny wpływ mają: liczba działek ogółem/ha, ilość budynków do pomierzenia/ha oraz rodzaj map, które stanowią dokumentacje geodezyjną.
Rocznik
Tom
Strony
15--23
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 30-198 Kraków, ul. Balicka 253a , aneta.dacko@urk.edu.pl
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii 30-198 Kraków, ul. Balicka 253a , robert.szewczyk@urk.edu.pl
Bibliografia
 • Aliab Z., Tuladharb A., Zevenbergen J. 2012. An integrated approach for updating cadastral maps in Pakistan using satellite remote sensing data. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 18, August, 386–398.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007 z późn. zm.).
 • Góźdź K., Parzyński Z., Radzio W. 2014. Polski kataster nieruchomości jako element INSPIRE. Roczn. Geomatyki, XII, 1(63), 51–66.
 • Gniadek J., Janus J., Ostrowska R. 2016. Rolnicza przestrzeń produkcyjna – ocena i możliwości jej poprawy na przykładzie Rudnik Stróży. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/1, 335–347.
 • Hanus P., Pęska-Siwik A., Szewczyk R. 2018. Spatial analysis of the accuracy of the cadastral parcel boundaries. Computers and Electronics in Agriculture, 144, 9–15.
 • Hycner R. 2004. Podstawy katastru. Wydawnictwa AGH.
 • Janus J., Taszakowski J. 2015. The idea of ranking in setting priorities for land consolidation works. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 1, 31–43.
 • Mierzwa W. 2002. Problemy modernizacji ewidencji gruntów na terenach byłego katastru austriackiego. Zesz. Nauk. AGH, ser. Geodezja, 8(2), 323–330.
 • Noszczyk T., Hernik J. 2016. Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Acta Sci. Pol., ser. Formatio Circumiectus, 15 (1), 3–17.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 177.
 • Wysocki P. 2003. Optymalizacja metody modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Arch. Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 13 A, 277–283.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-02782462-d36b-49a8-b301-358c45847390
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.